Zasloužíte si lepší život. Pojďte na to.

Úrovně konstelací

Různé úrovně konstelací

       Byl jsem na ukázce konstelací vedené jednou známou lektorkou a to mě přivedlo k nápadu popsat to, co cítím již delší dobu. Lidé si myslí, že rodinné konstelace jsou rodinné konstelace a jediný rozdíl mezi různými lektory je v jejich zkušenosti. Čím dál tím víc si uvědomuji, že i zkušený lektor může zůstávat na povrchu (a přitom si třeba i myslet, že jde do hloubky) a naopak i podstatně méně zkušený lektor (v počtu odvedených konstelací) může zasáhnout téma do podstatně větší hloubky. Prostě třeba jen proto, že plave sice kratší dobu, ale v hlubokých vodách.
       Aby bylo jasno, zde nemluvím o sobě, myslím, že s nejmenovanou lektorkou plaveme zhruba stejnou dobu. Když je daný lektor ochoten učit se od života a ne jen od svých učitelů, může i přes menší zkušenost zasáhnout hlouběji. Ale samozřejmě nezkušenost přináší zase jiná nebezpečí.

Jak konstelace proběhla

       Žena, v dalším textu jí budu říkat slečna, popsala, že má problém s tím, že její přítel dělá partnera jeho mamince. Lektorka ji vyzvala, aby postavila sebe, přítele a jeho maminku.
       Slečna postavila nejdříve maminku, pak sebe, pak přítele. Sezení se zúčastnilo asi 40 lidí, z toho jsme tam byli jen 4 muži. I přesto, že muži byli přítomni, slečna si za představitele svého přítele vybrala ženu. První věta, kterou lektorka do konstelace řekla: „Tak holky, uvědomte si své pocity.“
       Je jen symptomatické, že „přítel“ se tomuto pro skutečného muže divnému označení nevzepřelA. Lektorka jí tím ještě víc pomohla být v ženské energii, což je bezpochyby pravý opak toho, co slečna od svého přítele chce. Protože muž s ženskou energií se rozhodně nevzepře své mamince, aby začal nový život se svou novou ženou. A když jeho představitelku ještě utvrzuji v tom, že je žena, dělám pravý opak zakázky.
       To je pro mě jasný signál toho, že si lektorka vůbec neuvědomila, co se vlastně v konstelaci děje a co hůř, že se tím stala součástí problému a nikoliv jeho řešení.
       Nepamatuju si s jistotou, jak slečna představitele přesně rozestavila, tuším, že každý byl postaven tak, aby neviděl na ostatní. Představitelka slečny (dále jen PS) se pak postavila naproti matce přítele (dále jen MP). Po chvíli k PS přišel její přítel (dále jen P) a postavil se za ni.
       To lektorka komentovala tak, že slečně ukázala, že není pravda, co si dosud myslela – „podívejte se, váš přítel stojí při vás“.
       Přítel se pak v průběhu konstelací střídavě dle mého názoru schovával za PS (dle názoru lektorky se stavěl za ni, aby ji podpořil) a stavěl se do trojúhelníku mezi PS a MP.
       Nicméně lektorka s ním vůbec nepracovala, jediné, o co se snažila, bylo aby se PS a později slečna sama dívala MP do očí, což nedokázala. Nezajímalo ji, proč to nemůže udělat, jakmile to slečna řekla, konstelaci ukončila.
       Se slečnou to rozhodně něco udělalo, na konstelaci si nestěžovala, podle mého názoru odcházela docela spokojená, obzvlášť když jí a všem pak lektorka 5 minut vysvětlovala, co vše touto konstelací získala.
       Aby bylo jasno, nenapsal jsem tento článek jako kritiku. Je pravda, že u dvou věcí jsem nemohl zůstat neutrální, i když jsem se o to zpočátku snažil.
       Takže rozhodně kritizuji, když někdo řekne do konstelace, kde jsou dvě ženy a jeden muž (byť představován ženou): „Holky.“
       Vše ostatní je věc názoru a priorit.

Různé úrovně konstelací

       Pro mě je přirovnání takové: Představte si, že můžete zaplatit zhruba stejnou cenu za to, že Vám automechanik doleje olej, protože se z Vašeho auta nějak záhadně ztrácí nebo jiný automechanik Vám motor kompletně rozebere a už nikdy žádný olej nepoteče.
       Co je ale důležité, ne každý chce příčinu vyřešit. A hlavně ne každý na to má. Kdyby byla slečna připravená pro konstelaci, kterou bych udělal já, přišla by ke mně. Jinými slovy lektorka provedla vynikající práci, kterou slečna ocenila, zatímco já nepředvedl nic, protože ke mně slečna nepřišla. Nicméně na tomto příkladu Vám chci ukázat, že jsou různé úrovně konstelací a na rozdíl od opravy auta za ně platíte zhruba stejně, ať vyřešíte problém zgruntu nebo jen jeho malý výběžek.
Všichni asi považujeme za lepší opravit motor a už nikdy nemít podobné potíže, ale ve světě psychiky to není tak snadné a je důležité pochopit, že povrchní práce je pro člověka, který chce zůstat z jakéhokoliv důvodu na povrchu, lepší, než hluboká.
       Kdyby tomu bylo jinak, lektorka by byla bez klientů a tudíž by se musela naučit jít do hloubky. To, že měla tentokrát naopak minimálně na festivalu více účastníků, než já, znamená, že jde správně s proudem. Ta otázka na zamyšlení pro každého z nás je tato:

Chci jít s proudem?

       Chci jít s proudem, i když to znamená, že budu muset pořád dolívat olej? Já osobně nepovažuji počet lidí na kurzu za známku kvality (a to si nemohu stěžovat, lidí mám dost). Všiml jsem si naopak zajímavého jevu: Když mám lidí málo (což je pod 12 lidí na kurzu), dějí se tam zajímavé věci. Jakobychom klestili cestu do nového světa. Otvíráme téma, na které zatím není připraveno moc lidí a tudíž ho poprvé řešíme s málo lidmi, s těmi, kteří jsou víc připraveni. A příště zase může přijít 20 lidí nebo víc. Protože ta první skupina otevřela tu možnost, aby pak příště už to bylo „známé“ téma. Je neuvěřitelné, jak v tomto ohledu zázračně Vesmír funguje a jsem za to vděčný, protože když je na kurzu hodně lidí, mám tam hodně práce a velkou odměnu. A když je málo lidí, na kurzu si víc odpočinu, ale zase otvíráme téma, které je v něčem nové, tedy dostanu víc i já jako lektor (protože se učím nejen od svých učitelů, ale hlavně ze svých kurzů), i když v penězích je to méně.
       Když tuto sinusovku v počtu lidí zažijete víckrát, přestanete být nervózní, když je na nějaký kurz přihlášeno málo lidí, naopak se začnete těšit a otvírat novým možnostem. A taky ze sebe neděláte velkého lektora jen proto, že se na kurz přihláší třeba 40 lidí. Hodně lidí na kurzu znamená dvě věci současně: Jedu pod své možnosti a zvládám to dobře.
       Pokud nechápete, co ta věta nahoře znamená, tak vysvětlím: Když jsme byli na lyžařském výcviku, řekl nám náš učitel, že kdo nikdy nespadne, jede pod své možnosti. To neznamená, že bychom měli padat. Znamená to jen to, že kdo jezdí jen po vyzkoušených cestách vyzkoušenou rychlostí, nespadne, ale také se nic nového nenaučí.

Co jsem viděl já.

       Úplně nejdůležitější věci se dějí na začátku konstelace. Slečna měla postavit sebe, přítele a MP. Ale ona postavila MP, pak sebe a nakonec přítele. Co tím ukázala? I podle jejího podvědomí je MP nejdůležitějším členem jejich „rodiny“. Na to bych slečnu upozornil. Proto je to tak těžké, protože její podvědomí (95% její bytosti odhadem) chce, aby máma přítele byla (i pro něj) první. Jak to má jejích 5% (vědomí) změnit? Třeba tím, že uděláme korektivní (opravnou) zkušenost: Přiměl bych ji k tomu, aby udělala změnu: Aby postavila nejdřív sebe, pak svého přítele a až nakonec MP. Aby si aspoň zkusila svět, ve kterém je ona ta nejdůležitější.
       Ale možná bych to udělal ještě jinak: Možná bych jí řekl,ať nejdřív postaví přítele, pak sebe a pak MP. Proč? Protože za přítele postavila ženu. Co to znamená? Samozřejmě to může být náhoda. A samozřejmě to náhoda nebyla. Upozornil bych ji na to, že svého přítele nevidí jako muže. A zeptal bych se jí, jestli to tak vnímá i vědomě. A pokud ano, bavili bychom se o tom déle. Protože když v rodině chybí muž, je problém, byť je tam přítomna osoba mužského pohlaví. A možná bychom na základě toho postavili úplně jinou konstelaci. Rozhodně bych tuto slečnu pozval na můj kurz Uzdravení strachu z mužské energie. Protože už jen svým zadáním v kombinaci s tím, že jejího přítele představuje žena, ukázala, že vedle ní není muž v mužské energii a to je možné jen z jediného důvodu: Ona ho tam nechce. A to má opět jediný základní důvod: bojí se mužské energie, ať už proto, že v její rodině nebyla nebo že tam byla agresivní (tedy slabá!) nebo slabě-slabá mužská energie. Pokud minulé větě nerozumíte, tak malé vysvětlení:
       Když je MUŽ v silné mužské energii, nemusí být agresivní. Získá co chce, aniž by musel zvednout hlas.
       Když je muž slabý, neumí být ani agresivní.
       Když je slabý dlouho, vztek z becmocnosti v něm začně bobtnat a pak je agresivní.
       Nebo je muž s nemocnou mužskou energií (tedy jeho zdravá mužská energie je slabá) agresivní od počátku. Pak se synové takového muže bojí být silní, aby nebyli jako táta. Nebo posilují a mají silné svaly, aby mámu a sebe před tátou uchránili. Ale protože bojují proti tátovi, nikdy nebudou skutečně silní, i když tak často na první i druhý pohled vypadají.

       Nenutil bych slečnu, aby si za přítele vybrala muže, to bych nechal jak je. Jen bych jí ukázal, jak svého přítele vidí.
       Když se postavil přítel za PS, upozonil bych spíše na to, že on ji podporuje, protože jí tím povzbuzuje k tomu, aby ona bojovala za něj. (udělal bych to ale tak, že bych se nejdřív zeptal přihlížejících, jak to vidí. Abych vyloučil možnost, že do konstelace dávám svůj vlastní problém. Pokud by to někdo další pojmenoval, byla by to pro mě dostatečná známka, že to vidím správně a pracoval bych s tím dál. Pokud by to nikdo nepojmenoval, čekal bych a pojmenoval bych to pouze tehdy, kdyby se to projevilo znovu a zřetelněji).
       On ji má vlastně proto, aby mu pomohla se od mámy osvobodit.
       To má několik následků. Nejhorší je, že až se jí to povede, začne se on bouřit proti ní. Protože nezvládl úkol, od mámy se doopravdy neodpoutal, pouze byl odpoután.
       Navíc je to „špinavá zakázka“. Když se tohle nakonec slečně povede, změní se jen to, že její přítel už nebude „dělat partnera“ své matce, ale své ženě.
       Ale to by přece měl, ne ?
       Ne. On by měl být partnerem své ženě, ne jí ho „dělat“. Abych to popsal ještě jasněji: On teď dělá partnera své mámě, ale nedělá jí doopravdovského partnera. On je to dítě, které zachraňuje svou mámu před nevím čím, ale nejčastěji je to před tátou.
       Ať už se to projevuje tak, že ji chrání před tátovou agresivitou („za kterou může jen táta“ podle toho, jak to říká máma), před samotou (kterou máma cítí, protože „se jí nevěnuje“), před tím, že táta není doma (za což opět nemůže máma tím, jaká je, ale jen a jen táta) nebo před čímkoliv jiným, co dělá táta mámě.
       Problém je, že proto nemůže dospět a tudíž když se takovýmto partnerem stane své ženě, ona na to opět bude sama a hádejte co pak bude chtít od svého syna?
       Protože dokud syn (a slečna) nepochopí, že máma si syna přitahuje k sobě, protože se brání blízkosti svého manžela, bude se stejný příběh opakovat s každou další generací.

       Mimochodem, už víte, proč se slečna nemůže podívat MP do očí? No protože jí ho chce vzít. Ale nechce si ho doopravdy vzít proto, že ona chce. Ona si na sebe vzala jeho džob. A proto se za to nemůže postavit. Ta věta, která by tady možná osvobodila, by byla: Chci vám vzít vašeho syna. A nebo ještě lépe: Váš syn si mě našel, aby už nemusel být s vámi. Vybral si mě jako rytíře, který ho od vás osvobodí. Nebo možná dokonce: Já Vám chci Vašeho syna vzít, chci Vás pokořit a stejně se mu doopravdy neoddám. Tu správnou větu bych hledal s pomocí klientky, věřím, že ona v hloubi duše ví, jak to má. Jen je těžké si to připustit a je to téměř nemožné v přítomnosti toho, kdo je sám součástí problému a nikoliv jeho řešení.

Řešení

       Ale tudy bych asi vůbec nešel. Já bych udělal něco úplně jiného: Postavil bych otce přítele. Nebo mužskou energii. A pokud bych bral vážně to, že přece toto je konstelace slečny a já nemám právo zasahovat do životů jiných (o tom bude další článek), pak bych postavil úplně jinou konstelaci, která by ale byla téměř s jistotou velmi podobná: slečna, její máma a její táta. Vůbec bych se nedivil, kdyby zde byly na place opět 3 ženy.

       Co by se stalo? No táta by se musel dívat mámě do očí a buď by si ji vzal nebo by přiznal, že ji vlastně nikdy doopravdy nechtěl. Tím pádem by slečna uviděla (a je jedno, jestli ve vlastní rodině nebo v rodině přítele) fungující vztah rodičů nebo muže, který se umí přiznat k tomu, jak to je. Obojí by ji osvobodilo.
       Nebo bych ji přiměl, aby se dívala na mužskou energii, aby uviděla, že se jí nemusí bát.

       Ale tohle by úplně změnilo život slečny. Možná víc, než je připravená. Proto musíte každý vědět, že moje řešení není lepší, než řešení lektorky. Je jen hlubší. Nic víc, nic míň. Někdy je lépe vyměnit jen olej, jen by nás možná měl automechanik informovat, co je skutečný problém.

       A to považuji za druhou skutečnou chybu lektorky. Že si nevšimla, že musí vysvětlovat slečně i lidem, v čem jí tato konstelace pomohla. Pamatujte si, že vždy když něco takového musíte říkat, říkáte to nejvíc sobě. Je v pořádku, že to neuvidím, nikdo z nás není neomylný. Každý děláme chyby. Ale lektor by měl vědět, že když potřebuje něco vysvětlovat, ukazuje tím nejvíc sám sobě, že by se měl podívat hlouběji, pod povrch.

       Pokud jste lektor a chcete mít hodně lidí, raději můj článek nechápejte. Protože nejvíc lidí nemají nejkvalitnější lektoři, ale ti, co nabízí to, co chce slyšet nejvíc lidí.
       Ale podle mě je úkolem lektora, terapeuta, říkat lidem to, co nechtějí slyšet (takovým způsobem, aby to uslyšeli) a osvobodit je tím. Samozřejmě jen pokud to tak chtějí.

       Pokud ale chcete odvádět co nejkvalitnější práci nebo sami sebe posunout co nejdále a nejhlouběji, všimněte si vždy, když budete muset vysvětlovat, v čem vaše práce byla dobrá. Kdyby byla vynikající, dostal byste místo toho potlesk nebo hluboký pocit dokončené práce.

Co je důležité:

       Lektorka odvedla vynikající práci. Slečna odchází vcelku spokojená, ví, že na sobě musí pracovat, pochopila kde je (na úrovni, kde se jedná o vztah slečna- matka přítele) a konstelace bude dobíhat. Je jasné, že takováto konstelace MUSÍ dobíhat až roky. Protože skutečná změna je zatím nemožná, protože nebyl podle mého názoru nastíněn skutečný problém.
       Navíc slečna je pravděpodobně motivována do další práce, tedy vše se dá snadno příště dokončit. Toto je vynikající způsob, protože máte hodně klientů (nedostávají to, co nechtějí nejvíc slyšet, tedy chodí rádi), klienti se vracejí (protože téma nebylo dokončeno) a máte hodně nízkou šanci na to, že klient odejde s tím, že jste blbec, protože jste mu řekl něco, na co ještě není připraven.
       Hluboká cesta je naopak riziková v tom, že hodně lidí hledá příjemnější a snadnější cestu. A hlavně máte daleko větší šanci, že se dotknete něčeho, na co klient není připraven a odejde a už se nikdy nevrátí. Takže na začátku by konstelatér asi i měl jít raději povrchnější cestou, je otázkou, zda ho to bude bavit dělat dlouhodobě.
       Z hlediska přihlížejících pomohli oba konstelatéři. Jen u povrchní dobře zvládnuté konstelace rozumíte, že hodně udělala, zatímco u hluboké to cítíte.

Co má teď udělat slečna?

       To je jen a jen její rozhodnutí. Ale něco by měla vědět: Její podvědomí ji dovedlo ke konstelatérce, která neviděla ani takto zřetelnou absenci mužské energie jako téma. Možná to není schopná vidět, možná jen tentokrát, to nevíme. V každém případě si objednala konstelatérku, která vyplnila, co chtělo podvědomí slečny (dáme jí konstelaci, ať si myslí, že se na tom pracuje, ale takovou, aby se ten skutečně podstatný problém ještě upevnil). Konstelatérka měla moc dobrý argument, proč s mužem nepracovat, ale nebylo to tak trochu na zakázku toho, co chce „problém slečny“ (tedy hlavně se nedotknout tématu mužské energie v mé rodině), nikoliv slečna sama?
       Správný konstelatér by měl naplňovat spíše přání klienta, než přání jeho podvědomí, tedy jeho strachu. V ideálním případě by měl umět s oběma komunikovat tak, aby nakonec obě části byly spokojené. Bude strach spokojený, když mu ustoupíme? Nebylo by nakonec i pro něj lepší, aby se uzdravil? Samozřejmě že když mě bolí zub, bojím se bolesti. Ale když to nechám být, umřu.

       Podle mého názoru konstelatérka upřednostnila zájem strachu neuzdravit se před zájmem slečny mít fungující vztah. A ani to neví. To má obrovskou výhodu – slečna bude chodit i nadále. Jejímu rozumu můžeme snadno vysvětlit, že něco děláme a že je to rozumné a její podvědomí bude rádo spolupracovat na něčem, co ho nenutí ke skutečné změně, ale naopak problém na nejhlubší úrovni upevňuje. Takže jsou vlastně všichni spokojení – slečna má pocit, že na sobě pracuje, její strach ví, že je v bezpečí před skutečným problémem a lektorka má práci.

Moje cesta

       Já lidem nabízím něco jiného. Nabízím jim cestu, která je bolestivá, tvrdá a nepříjemná, ale vede k jádru. Váš strach se bude bát, že bude muset zemřít. Protože strach se vždycky bojí. Netuší, že se místo toho může uzdravit a pak i jemu bude moc dobře. Jediný problém je v tom, že si to neumí představit, tudíž Vaše tužby po skutečné změně bude blokovat, zatímco kosmetické změny dovolí o to raději. Ale když mu vysvětlíme, že se nemusí bát a že mu může být hodně dobře, když uděláme, co je potřeba, tak pak naopak začne spolupracovat. Ale někdy mu budete muset Vy pomoct a to dokážete jen tehdy, když uvidíte, co se děje doopravdy.
       Pokud se chcete plně osvobodit, přijďte na mé kurzy nebo speciálně na kurz Úplné osvobození.
       Pokud si na změny chcete jen hrát, jděte raději k někomu jinému. Až se Vám to omrzí, budu se těšit na hluboké setkání.

Zde se dozvíte víc o kurzech s mužsko-ženskou tematikou:
Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU
Uzdravení strachu z mužské energie,z mužů, strachu být MUŽEM

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

labůžo

Labůžo, aneb dotyk jinak

       Chybí Vám dotyk? Blízkost? Pohlazení? Náruč?
       Chcete zažít hlazení od 12 lidí současně? A jste ochotni totéž dát i ostatním?
       Cítíte se přetížen/á? Jste ve stresu? Neumíte si pořádně odpočinout? Zvolnit? Nebo jen chcete pořádně zrelaxovat?
       Máte problémy s usínáním? Nedokážete vypnout a pak zase obtížně startujete?
       Nudí Vás život? Nevidíte v něm žádný smysl? Nejraději byste od všeho utekli?
       Nebo prostě jen máte rádi dotyk, blízkost, pevné láskyplné objetí a chcete zažít a procítit energie různých lidí, aniž byste museli překračovat Vaše hranice?
       Nebo dokonce chcete překračovat Vaše hranice a pocítit orgasmický dotyk? Chcete se rozplynout v druhém i bez sexu? Chcete poznat, kdo jsme doopravdy?
       Středověcí rytíři, když se vraceli z boje, byli plní adrenalinu a dnešními slovy bychom mohli říci,že byli plni stresu a napětí. A když se vrátili domů, čekalo na ně překvapení – jednoduchá technika, s jejíž pomocí z nich byl stres odplaven a oni se znovu mohli dostat do „mírového stavu“ - do stavu, kdy naše tělo není přetíženo, je v klidu, umí odpočívat a regenerovat a umí si užívat života. Už nemusíme vyhledávat boje, vzrušení a napětí, aby byl život vzrušující.
       Tohle všechno budeme dávat a přijímat na večerních setkáních 1xměsíčně. Prosím přihlašte se předem na mailu labuzo@smysl.com

Otevřít se lásce

Otevřít se lásce

       Hledáte lásku a myslíte si, že tady pro Vás není? Nevíte, proč Vás nemiluje ten/ta, koho chcete? Zamilováváte se stále do nevhodných partnerů? Už ani raději žádného partnera nechcete,protože jste se tolikrát zklamal/a?
       Nebo prostě jen cítíte, že chcete víc lásky a nějak nevíte, kde je? Nebo chcete oživit svůj vztah?
       To všechno jsou dobré důvody, proč se otevřít lásce.

Proč lásku odmítáme?

       Přijmout lásku není snadné. Pokud jí máme přijmout úplně, vyžaduje to se jí úplně odevzdat . A to je to, čeho se bojíme. Protože odevzdat se lásce znamená, že to nebudu mít ve své moci. A pak začnu cítit svůj strach , který necítím, dokud mám iluzi , že to ve své moci mám.
       Tento strach nás nutí dělat věci, které ve skutečnosti nechceme . Kolik lidí chce bojovat a umírat a přece stačí spustit strach a lidi začnou válčit nebo bojovat. Každý z nás chce mít spokojený život a stačí trocha strachu a místo abychom si spokojeně užívali, co máme, honíme se za jistotami.
       Snažíme se mít vše pod kontrolou, mít jistoty a přitom to všechno je jen iluze. Za tuto iluzi ale platíme neskutečně mnoho. A přitom nezískáme nic skutečného.
       Ale opustit iluzi a nechat se vést láskou je nesmírně náročné, i když víme, co se děje. Natož když to nevíme.

Skutečným důvodem, proč se lásce vyhýbáme, je náš strach.

       Náš strach nám brání dělat, co cítíme a dokonce i jen cítit, co cítíme doopravdy v hloubce pod naším strachem. Proto má tak málo lidí rozvinutou intuici . Protože strach nás vede tam, kde to nefunguje. A my místo abychom se strachu vzepřeli, tak mu podléháme o to víc.
       Strach nám říká, že je to nebezpečné a ono to pak i je. Řešením obvykle není bez rozmyslu udělat, co cítíme. Jednak nejsme naladěni na svůj střed, ale spíše na své strachy. Ale hlavně i strach může mít pravdu a pokud ji nemá, často způsobí, že ji pak nakonec má (sebenaplňující proroctví). Proto nemá smysl dělat věci, kterých se bojíme, když si za to nevezmeme plnou zodpovědnost.

Jaké je tedy řešení?

       Paradoxně řešením je jít do toho a současně nespěchat příliš.
       Zkusit to udělat, i když se toho bojím a neriskovat moc. Když to vyjde, mám pozitivní zkušenost a příště to půjde snadněji.
       A proč neriskovat moc? Protože na příliš velký krok obvykle ještě nemám a riskuji neúspěch, který by posílil negativní nastavení.
       Nicméně někdy musíme riskovat. Mám na to příběh z mého dětství. Tento příběh také krásné ukazuje, jak právě strach vede k tomu, čeho se bojíme.
       Můj táta pocházel z Nového Města na Moravě a já tam často trávil čas na lyžích. Měšťáci uměli dobře lyžovat, já taky, ale jednou si postavili můstek. A aby neměli tolik práce, tak udělali můstek, pak chvíli nic a pak dojezdovou plochu. Já nikdy takový velký skok nezažil, tak jsem se bál a nejel shora. Ale jen z půlky. Asi už si umíte domyslet, co se stalo. Neměl jsem dostatečnou rychlost, abych přejel „nic“ a rozplácl jsem se do dojezdové plochy. Kdybych býval jel shora, bylo by to zdánlivě nebezpečnější (měl bych vyšší rychlost), ale díru bych přeskočil. Možná bych pak i upadl, ale určitě ne tak silně.
       Proto je někdy nejvíc nebezpečné to, co vypadá nejbezpečněji a naopak.
       Naštěstí většina z nás si ve většině situací může dovolit opatrně kousek po kousku zvyšovat „nájezdovou rychlost“ a tím se učit, že nakonec vše zvládneme.
       Na druhou stranu když mám rakovinu a zbývá mi pár měsíců, není moc čas na „bezpečné“ metody, pokud vím, že nefungují. To neznamená, že mám zkoušet nebezpečné a život ohrožující metody, jen prostě musím „skákat tak, abych tu díru přeskočil“.

Proč to neděláme?

       Ale bohužel většina z nás svým strachům nečelí. Bohužel platí: Řekni mi, čeho ses bál ve 20 a já Ti řeknu, čeho se ve 40 bojíš ještě víc. Většina z nás dovolí svému strachu, aby za nás rozhodoval a pak je náš život ve 40 letech naším strachem omezenější, než ve byl ve 20 a v 60 bude ještě víc.
       Dokud nepochopíme, že čím víc strachu ustupujeme, tím je silnější, nemáme šanci. Až to pochopíme, bude to stále těžké. Protože vzepřít se strachu je jedna z nejtěžších věcí. A navíc strach nám tolik přinesl. A co je nejhorší, obvykle si ani neuvědomujeme, že je to strach, kdo rozhoduje. Protože pro lidskou mysl je těžké unést, že za nás rozhoduje náš strach, vymyslíme si pseudoracionální vysvětlení a pak si dokonce začneme myslet, že děláme jen to nejlepší.
       Jako příklad si vezmeme ženu, které ublížil muž. Bojí se jít do dalšího vztahu a dokonce od toho začíná zrazovat kamarádky. A má velmi „racionální“ důvod: Vždyť jsou špatní. Ve skutečnosti se jen bojí. A její strach způsobuje, že si stále přivolává stejné muže. Díky tomu se jich bojí víc a víc. A přitom ona si je do života přivolává, aby se poučila (ne rozumem, ale hlouběji), aby pochopila (že muži se budou chovat podle toho, jak se k nim chová a co k ni vysílá ona a její strach) a hlavně aby muže přijala. Až se jí to podaří, její muži budou odrážet lásku v jejím nitru a už ne její strach.

Tady najdete termíny kurzů a přednášek.

 

Co tedy udělat?

       Je třeba udělat několik věcí současně. A protože v reálném životě nejde dělat víc věcí současně, tak jednu po druhé a u každého v každé situaci v jiném pořadí:
- je třeba uzdravit strach
(tím se otevřu o maličko víc lásce)
- otevřít se lásce (tím se strach o něco zmenší)
- vzepřít se svému strachu a udělat, čeho se bojím (když to zvládnu, strach se zmenší a tím pádem se víc otevřu jeho opaku)
       Na kurzu Otevřít se lásce budeme dělat všechny tyto body. Pomocí konstelací budeme uzdravovat strach, který nám brání se otevřít lásce.
       Pomocí konstelací, meditace a možná i dalších technik se budeme otevírat lásce. Ale hlavně zjistíme, co to ta láska doopravdy je.
       A občas někoho vyzvu, aby svému strachu čelil. Když to bude příliš silné, řekne Simsalabim a já okamžitě přestanu a tím pádem získá víc důvěry v to, že proces bude vždy respektovat Vaše hranice.
       Ale když to bude zvládnutelné, společně to zvládneme a pak budete moci procítit, že silnější, než jakákoliv technika či kurz je začít tohle dělat v každodenním životě. S rozumem, opatrně, ale dělat. A pak se může právě tento kurz stát začátkem toho nejlepšího, co Vás v životě potká.

Vysoká škola

       A možná na kurz přijde i někdo, kdo půjde dál. Kdo nezůstane u lásky partnerské, ale dovolí mi, abych se ptal víc:
       Umíte milovat každého a vždy? Že je to nemožné? Ano, na nějaké úrovni bezpochyby. Ale to, že to neumíme, není důkazem, že to nejde nebo že to není normální. Je to jen důkazem toho, jak moc jsme se od lásky oddělili.
       A pak budu moci oddemonstrovat rozdíl mezi přeslazenou „láskou“ a skutečnou láskou. Protože lidé, kteří mluví o tom, že milují všechny, se často jen neumí na někoho rozzlobit a díky tomu pak problémy jen potlačují a drží si v sobě.
       Nicméně, pokud znáte ten rozdíl mezi tím, kdy něco nebo někoho přijímáte nebo dokonce milujete a předtím jste to/ho nesnášeli, víte, že každý tento posun přináší lepší život. Protože ve skutečnosti jsem právě přijal něco, co mám i já sám v sobě a tudíž víc miluju a přijímám sebe a tudíž se mi lépe žije samému se sebou i s ostatními a tudíž mám v sobě méně napětí a neklidu a pak si přivolávám méně toho negativného, takže se mi lépe žije a pak víc věřím tomu lepšímu a tudíž si méně přivolávám to negativní …..

I ta nejdelší cesta začíná prvním krokem

       Ať už jste kdekoliv na své cestě k lásce (a tedy k Životu), jediné, co je důležité: Chcete mít lepší život? Chcete mít láskyplnější vztahy? Chcete se mít dobře? Chcete cítit teplo na srci, které mám při psaní tohoto článku?
       Pokud ano, začněte.
Můžete si jen říct: Otvírám se lásce. Nebo technikami, které umíte, začít uzdravovat svůj strach. Nebo se vzepřít jednomu malému strachu denně.
       Nebo přijďte na kurz. Zažil jsem úžasný pocit. Jednu kupní smlouvu mi ošetřuje právník, který si účtuje nehorázně vysokou cenu. Ale já jsem rád, protože vidím, že mi přináší víc. To, co bych sám nezvládl, on umí. Platím vysokou cenu za jeho hodinu, ale kdybych si to měl udělat já, budu platit víc a hlavně nebudu to mít tak dobře.
       Vy můžete udělat totéž. Můžete ušetřit peníze a platit svým životem. Nebo platit penězi a ušetřit si slepé uličky, kterých právě na této cestě číhá velmi mnoho.
       Těším se na Vás.

Zde se můžete přihlásit na tento či jiný můj kurz.

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.nbsp;nbsp;

Být ŽENOU

Cítit se lépe jako žena


       

Jak najít štěstí, spokojenost a oporu.

       Štěstí a spokojenost přichází, když jsme naplno tím, kým doopravdy jsme. Proto když jsem se narodila jako žena, je mým úkolem být aspoň určitou část dne ženou. Současná společnost a atmosféra na pracovištích ale ženy nutí být spíše být jako muži. V honbě za úspěchem, penězi nebo někdy jen pouhým přežitím ženy platí příliš vysokou cenu – platí svou ženskostí.
       Jiné ženy si nevěří a aby dokázali svou cenu, nutí se dělat vše dokonale. Chtějí být dokonalé matky, dokonalé ženy, dokonalé pracovnice, dokonalé milenky. Ale dokonalost na mnoha frontách současně je prakticky nemožná. Výsledkem je únava, přetížení a ztráta radosti. A přitom radost je to skoro jediné podstatné, co děti skutečně potřebují.(tedy když neumírají hlady).
       Další ženy nevěří mužům a nacházejí si pak muže nezodpovědné. A musí pak všechno dělat za ně a místo nich. Nebo se rovnou od mužů oddělí a jsou pak na všechno samy.
       Další ženy si nacházejí slabochy, aby se nemuseli potkat s mužskou silou. Ale paradox je, že právě slaboši jsou nejvíc nebezpeční. Skutečný MUŽ nikdy ženu neuhodí.
       Ať je ve Vás nenaplněna jakákoliv oblast, klikla jste sem asi proto, že cítíte, že by to mohlo být lepší. Možná Vám chybí opora, možná se potřebujete na někoho spolehnout, možná se „jen“ potřebujete cítit milovaná.
       Možná cítíte, že silný a spolehlivý muž je vzácné zboží a možná si říkáte, proč takového nemáte.

 

Velké tajemství

       Váš život přesně odráží, do jaké míry využíváte svou ženskou energii a do jaké míry jste se před ní opevnila. Každý z nás v životě zažil mnohé strasti a bolesti. A většina z nás neumí nic jiného, než se od nich odřezat. Ale když se žena odpoutá od své zranitelnosti a jemnosti, když ztvrdne nebo se rozhodne, že musí být nezávislá, ztrácí napojení na to, co ji živí a dělá ženou – na svou ženskou energii.
       Čím více je ŽENA propojena se svou ženskostí, tím snadnější pro ni celý život je. Ženská energie vytváří „energetické pole“, v jehož dosahu se každý aspoň trochu dospělý muž snaží ženu ochránit a pečovat o ni.
       Naopak mužská energie způsobuje rivalitu a bojovou atmosféru. Proto v přítomnosti ženské energie půtky a rozbroje mizí.

 

Ženská energie nesouvisí s Vaší krásou

       Možná to znáte: Nijak speciálně krásná žena a muži se po ní mohou utlouct. Jiná žena, objektivně daleko krásnější a vyzařuje takovou energii, že se jí muži bojí. Přemýšlela jste někdy o tom, proč to tak je?
       Je to ženská energie, která dělá ženu okouzlující a způsobuje, že si může vybírat a že muži pro ni udělají téměř cokoliv. A je to mužská energie v ženě, která způsobuje, že se jí muži straní nebo že na ni nakládají víc a víc úkolů. Obvykle to souvisí s vnitřním zraněním, které způsobilo, že se žena vědomě nebo nevědomě brání. Tato původně obranná energie působí navenek jako útok a výzva k boji.
       Proč pomáhat a dávat oporu někomu, kdo na mě útočí? To musí být muž hodně MUŽem, aby to dokázal a tato zranění v ženě rozpustil.

 

Tady najdete termíny kurzů a přednášek.
 

A co Vy o tom víte jako muž?

       Už tři roky pořádám kurzy Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU. Původně jsem si vůbec nedokázal představit, že bych mohl učit ženy, jak být ženami, takže se ženská část kurzu jmenovala Chci MUŽE.
       Ale velmi záhy jsem přišel na to, že po každém takovém kurzu se prakticky každá žena cítí být víc v ženské energii. Až později mi došlo proč – ženská energie je primární, není třeba se učit, jak do ní jít. Ale abych mohla být v bezpečí, i když jsem zranitelná, musím mít někoho, kdo mě ochrání před útoky zvenku.
       Abych si mohla dovolit být jemná, křehká a odevzdat se, musím kolem sebe mít ochranu mužské energie. Když se necítím chráněná, bylo by neskutečným hazardem jít do zranitelnosti.
       Proto je dnes tolik žen, které si neumí vychutnat ženskost, protože je tak málo mužů, kteří umí být MUŽI.
       Já na kurzu učím muže, jak jít více do zdravé mužské energie, která automaticky vytváří kolem sebe „energetické pole“ bezpečí. Proto jako muž mohu daleko snadněji a jednodušeji pomoct ženám, aby se stali ŽENAMI více v ženské energii, než jakákoliv žena.
 

Zvu Vás do místa, kde Vám bude dobře

       To místo je uvnitř Vás. Jakmile se žena propojí se svou ženskostí, život se stane daleko lehčím a ženě se uleví. Je to jakoby z Vás spadlo závaží nebo okovy, které jste musela dlouho nosit.
       Budete se moct v bezpečném prostředí učit, jako moc naše společnost odvrhla ženství a jako moc nám to všem chybí. A hlavně to změnit. Na konci kurzu Vás poprosím, abyste tyto změny uváděly do svého života jen pozvolna, protože cesta ženy je v tomto náročnější, než cesta muže.
       Také se dozvíte, že muž je sice větší, ale žena důležitější. Najednou to vše začne zapadat. Pochopíte, proč každá žena touží po opoře a že opřít se můžeme jen o toho, kdo je větší. A proč jsou muži větší – bodyguardi jsou také větší, než ti, které chrání. Pochopíte mnoho nového o mužích a ženách a hlavně to pocítíte na vlastní kůži – tu úlevu, která nastane, když přestanete dělat, co Vám škodí a začnete jít po cestách, které tady jsou pro Vás.
       Spojení s ženskou energií je nesmírně obohacující. Je pravda, že v mnoha oblastech za to platí ženy větší cenu, než muži, na druhou stranu jejich odměna je také mnohem větší. Když se žena spojí se svou ženskostí, stane se tou nejdůležitější a nejcennější. Když se žena snaží být jako muž, je jen další bojovník z mnoha.
 

Co můžete čekat

       Když pochopíte, že muži a ženy nejsou stejní a mají jiné úkoly, bude to velká výzva všemu, čemu věříte. Ale slovy více mých klientek: Budete se cítit více jako žena. Budete plnější života a budete mít blíž ke své duši a k naplnění všeho, po čem toužíte.
       Budete mít větší úctu k mužům i ženám. Pochopíte, že oba úděly jsou důležité a nezastupitelné. A s tímto přístupem bude daleko snazší vytvářet harmoničtější vztahy. Nebude to hned, ale budete více v lásce a budete ji i více dostávat. Budete lepší mámou a bude Vás to stát daleko míň námahy.
       Představte si, jaké to bude, až nebudete muset o pomoc bojovat, ale Váš muž Vám ji bude sám nabízet.
 

Ještě jedna malá výhoda

       Toto je speciální kurz. Poprvé za tu dobu, co ho pořádám, je přihlášeno víc mužů, než žen. Chápete, co tím chci říct? Nechat muže zápasit o to, aby směli cvičení dělat právě s Vámi. A přitom být úplně v bezpečí.

 

Můžete se naučit, jak se otevřít své ženské energii, která vše podstatné pak udělá za Vás.

       A to vše v bezpečném prostředí a ještě u toho vidět, jak se muži mění v Muže.

 

Kdy určitě jít na kurz:

 • Když se cítíte přetížená mnoha povinnostmi.
 • Když Vás zatěžují ženské věci a povinnosti.
 • Když nevíte, co chcete a nedáte pokoj, dokud to nedostanete.
 • Když nevěříte mužům a bojíte se jich.
 • Když nemáte vztah nebo se v něm necítíte jako královna.
 • Když si nevážíte mužů nebo s nimi bojujete a chcete to změnit.
 • Jestli Vám záleží na tom, aby Vaše děti dostali to podstatné.
 • Když si nacházíte slabé nebo nezodpovědné muže.
 • Když se chováte jako muž a už Vás to nebaví.
 • Jestli se chcete schoulit do náruče MUŽE.
 • Když se necítíte dost milovaná a oceněná.
 • Jestli nemáte dostatečnou oporu.
 • Jestli si chcete odpočinout.
 • Když máte depresi, smutek, hysterické výlevy nebo jste neukotvená v životě.
 • Jestli chcete pochopit mužský a ženský svět.
 • Pokud chcete omládnout (skutečně i to jsme už viděli).
 • Jestli chcete, aby Vám bylo líp.
 • Jestli chcete vidět, jak to funguje.

Více informací o kurzu Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU.
Přihláška na kurz.

 
 
 
 

Úžasný vztah

Úžasný vztah

        Kurz, na kterém se pomocí konstelací a praktických cvičení budeme učit, jak zlepšit svůj vztah. Budeme se dívat, co je potřeba, aby vztah co nejlépe fungoval.
        Pokud máte vztah: Podíváme se, co můžete udělat, aby se mohl zlepšit.
        Pokud nemáte vztah: Najdeme, proč si nemůžete najít partnera a uzdravíme to. Na tomto semináři budeme hledat, nacházet, trochu se i seznamovat a hlavně měnit Vaše přesvědčení a návyky, kterými si blokujete partnerství a štěstí ve vztahu.
        Pokud se neumíte rozejít: Co Vám v tom brání.
 

Tady najdete termíny kurzů a přednášek.

Přijďte pokud:

 • nemáte vztah a chcete to změnit
 • chcete mít lepší vztah se svým partnerem
 • chcete mít lepší vztah
 • trápíte se a nevíte proč
 • neumíte se rozejít
 • trpíte ve vztahu
 • nevážíte si svého partnera
 • chcete zvýšit svou vztahovou inteligenci

Cena kurzu 2400 Kč, koná se v Praze, Pernerova 293/11
Přihlásit se můžete zde

Syndikovat obsah
(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz