Zasloužíte si lepší život. Pojďte na to.

Jak se přestat hádat

Jak se přestat hádat

       Hádka je stav, kdy oba něco chceme a ani jeden z nás nedokáže vyhrát ani ustoupit.
       Proto nejsou hádky na začátku vztahu. Tehdy mi na tom druhém záleží tak moc, že je pro mě důležitějčí jeho dobro, než moje.
       Pokud jsou hádky už od začátku, neznamená to nutně nepřítomnost lásky. Ale rozhodně nepřítomnost dospělé lásky, která bere v úvahu mě i toho druhého.
       Pokud se chcete naučit, jak se přestat hádat v rozuném čase, znovu se zamilujte nebo přijdte na mé mužsko-ženské kurzy.

Kdy nejsou hádky

  • Když mi na druhém záleží víc, než na sobě.
  • Když nám oběma na tom druhém záleží
  • Když jeden umí vyhrát a druhý má dovednost ustoupit (obojí se můžete naučit na mých kurzech)
  • Když jeden ustupuje, aby nebyly hádky (zde ale roste hořkost a celé to jednou bouchne)
  • Když muž zkrotí ženu nebo žena zkrotí muže (pro většinu lidí hodně náročná cesta)
  • Když máme vše v životě vyřešené, na nic netlačíme a jsme emočně dospělí, ať jde o cokoliv.V takovém případě vše vyřešíme věcně, bez emocí a přirozeně dbáme ohledy na sebe i druhého. (pro většinu lidí ZATÍM nedosažitelné).

Rovnoprávnost je cesta do pekel hádek

       Dříve bezpochyby mnoho žen trpělo. Ale nikdy nebylo tolik hádek, rozvodů a singles jako nyní. To není náhoda. Je to přirozený důsledek rovnoprávnosti.
       Tím vůbec neříkám, že rovnoprávnost je špatná. Jen už přestaňme věřit manipulátorům, že existuje cesta, která je jen a jen dobrá a ostatní jsou jen a jen špatné.
       Prostě si musíme vybrat, jakému „zlu“ chceme čelit.

Podřadnost žen bere polovině lidstva důstojný život

       Starý model, kdy muž vládl bez ohledu na ženu a kdy žena byla podřadná, se ukázal jako nevhodný. Když pro nic jiného, tak zbytečně plýtval schopnostmi poloviny lidstva.
       Na druhou stranu, ženy byly motivovány být hlavně matkami, tedy jejich děti měly víc mateřskosti, než je tomu nyní.
       Pokud nějaká feministka argumentuje ochranou slabých, tak by měla chránit děti a ne ženy. Dětem je líp, když je v rodině tradiční hierarchie. Za předpokladu, že se muž chová k ženě s úctou a nedělá z ní rohožku.
       Pokud je žena nešťastná v tradičním modelu, je nedostatečně matkou svému dítěti stejně jako v rovnoprávném vztahu. Ale dítě je aspoň uchráněno hádek.

Plnoprávný vztah

       Naštěstí existuje třetí cesta, která kombinuje výhody obou předchozích typů vztahů.
       V tradičním vztahu je žena nucena být menší nebo dokonce ponížená, ať chce nebo nechce. Když se dokáže dostat do ženské energie, přestane ji to ponižovat, naopak zjistí, že to je to ono. Ale když jsou muži v neúctě k ženám, je pro ženy těžké až nemožné být v ženské energii.
       Muž je nucen být v mužské energii, ať chce nebo nechce. Když selže, doplatí na to celá rodina a žena má málo možností, jak se o rodinu postarat. Díky tomu ale na druhou stranu je motivována k ženské energii.
       V plnoprávném vztahu má každý právo jít do kterékoliv energie. Ale protože si muž váží toho být mužem, tak jde vědomě do mužské energie a využívá darů mužské enerie, aniž by se snažil vyhýbat mužským povinnostem.
       Stejně tak žena jde do ženské energie se vším všudy. Když cítí přítomnost muže a jeho ochranu, je to snazší. A když vyzařuje ženskou energii, je pro muže snazší být v mužské energii.
       V případě nouze nebo potřeby se mohou prohodit. Žena nemá zakázáno vzdělání ani vydělávat víc peněz.
       Muž rozhoduje, žena ho následuje. A jak to známe z lidového přísloví, krk hýbe hlavou tak, aby hlava uviděla, co vidí krk a mohla rozhodnout co nejlépe pro dobro všech.
       Krk se nesnaží být hlavou, ale využívá naplno schopnosti být krkem. Nejsou hádky a přitom muž rozhoduje pro dobro celé rodiny.
       Naopak v rovnoprávném vztahu jsou dvě hlavy a je přirozené, že dva kohouti se na smetišti také nesnesou. Proto je tolik rozchodů.
       Muž si váží ženskosti své ženy a přijímá ji i s tím, že žena je díky tomu zranitelná, na něm zdravě závislá, jemná a křehká.
       Žena si váží mužskosti muže a přijímá ho i s tím, že muž je díky tomu v plné síle. Svou jemností jeho sílu kultivuje a uvědomuje si, že má moc, aby v její přítomnosti nebyl agresivní.
       Muž ví, že když nebude ženu chránit, její ženskost usychne.
       A žena ví, že když se bude k muži chovat jako muž, on jí pomůže se vrátit zpět k ženskosti tím, že ji zkrotí.

Nevýhody plnoprávného vztahu

       Když věříte své cestě a nejste na ní závislý, můžete v klidu lidem říct i evýhody Vaší cesty. Kdy naposledy Vám feministka nebo mužský šovinista přiznali, že jejich cesta má i zápory? Nemohou, protože oni jsou tak závislí na své cestě, ži ani nevšímají negativních stránek.
       Když žena pozná krásu ženské energie, už se jí nechce tolik do mužského světa. Takže první nevýhodou bude, že finanční zabezpečení bude spíš jen na muži.
       Pokud muž nemůže sám rodinu zabezpečit, nemůže od ženy očekávat že splní celý svůj úkol a polovinu jeho.
       Druhou nevýhodou pro některé muže bude, že taková žena není ambiciózní a že se star o rodinu víc, než o úspěch, peníze nebo reprezentaci.
       Třetí nevýhodou je, že muž, který byl dříve bačkora, se začne vzpírat, až nakonec převezme moc. To se jeho okolí nebude líbit, ztratit poslušného otroka.
       Pokud moc nikdy předtím neměl, je pravděpodobné, že ji nebude hned umět používat jen zdravě, než se naučí být moudrým vladařem.
       Čtvrtou nevýhodou je, že muž, který dosud odmítal svou sílu, ji začne používat, i když ještě neví úplně přesně jak. Tedy může být chvíli despotický či agresivní víc, než je třeba. Jakmile se to ale naučí, bude používat správné množství dominace, síly a někdy i agrese.
       Obzvlášť pokud se žena nebo i muž bojí agrese, tak toto období nebude procházka růžovým parkem. Oba budou muset uzdravit svou agresi, aby muž přešel ze stavu, kdy nemá sílu kvůi strachu z agrese do stavu, kdy má tolik síly, že již není třeba žádná agrese.
       Pátá nevýhoda je, že muž možná bude chtít víc žen. Předtím je nechtěl, protože se bál. Nyní bude mít volbu. Někteří silní muži budou spokojení s jednou ženou, jiné naplní víc žen. Podstatné je, že žena nakonec zjistí, že je to víc obohacující, než když je jediná. Ale nutnou a nezbytnou podmínkou, aby to žena mohla zvládnout je, aby byla v ženské energii. Z mužské energie nemůže žena polygamii unést.

Teď to nejdůležitější

       Na rozdíl od všech demagogů jste ode mě slyšeli dobré i stinné stránky cesty, kterou nabízím. Nicméně je tady jedna věc, která je důležitější, než vše předtím.
       První věc je, že v plnoprávném vztahu budou Vaše děti doslova kvést.
       Ještě důležitější je, že tradiční model i rovnoprávný vztah vyrůstá ze strachu. Muž utiskuje ženu, protože se jí bojí. A žena se snaží vyrůst na úroveň muže, aby jí nemohl ublížit.
       Dalo by se říci, že tradiční model je důsledkem strachu mužů z žen. Model tak dlouho ubližuje ženám, až se ženy vzchopí a donutí muže k rovnoprávnému nebo převrácenému vztahu. Ale ten je založen na strachu žen z mužů. A čím je ve vztahu víc strachu, tím hůře funguje.
       Plnoprávný vztah vychází z lásky a čím je přítomno víc strachu, tím je plnoprávný vztah těžší. O to více nás to nutí se vrátit zpět.
       Řečeno ještě víc natvrdo: Pokud je Vaším cílem tradiční model, je to proto, že se jako muž bojíte žen a ženské energie.
       Pokud je Vaším cílem rovnoprávný vztah, bojíte se jako žena, že Vám muž ublíží a jako muž, že ublížíte ženě.
       Ale dokud máte tenhle strach, stejně si ublížíte. Je třeba ten strach uzdravit a války mezi pohlavími ustanou.

Rohožka ne

       Pokud si myslíte, že podřízenost ženy znamená, že ženě není dobře, pletete se. Chytrý muž podporuje bojovnost ženy a ptá se jí na názor. Protože rozhodnout neznamená ignorovat její názor.
       Drtivá většina mužů chce, aby žena byla šťastná. Pro většinu mužů je minimálně na počátku vztahu spokojenost ženy důležitější, než jeho.
       Mění se to až v okamžiku, kdy muž pochopí marnost své snahy. A v rovnoprávném vztahu je nesmírně těžké dosáhnout ženiny spokojenosti.
       V případě, kdy muž ženou opovrhuje a současně se jí bojí (tradiční model) je to téměř nemožné.
       Pouze v plnoprávném vztahu jsou respektovány současně obě protichůdné ženské potřeby – nebýt rohožkou a být podřízená. Nebýt ponížená a být menší. Opřít se o muže a přitom vědět, že to mohu zvládnout i sama, když budu chtít.

Nabízím nesnadnou cestu

       Feminismus nabízí snadnou a jednoduchou cestu, na jejímž konci nebudete s velikou pravdpěpodobností ani spokojená.
       Já nabízím cestu, která je obtížná, nesnadná, ale na jejím konci budete šťastná.

Proč nepíšu k mužům

       Ve vztazích jsou dnes muži bezmocnější polovina lidstva a ani to neví. Když budu chtít změnu zákona, je zbytečné chodit za paní Novákovou, je třeba oslovit parlament. V drtivé většině rodin mají dnes moc ženy, proto mluvím hlavně k nim.
       Muži, kteří cítí své otroctví, nepotřebují, abych něco psal. Prostě se pojďte osvobodit. Z dlouhodobého hlediska na tom vydělají jak muži, tak ženy.
       Muži, kteří chtějí změnu, také nepotřebují nějakou velikou podporu. Být v mužské energii se vyplatí ve všech oblastech života, není co řešit (kromě výše popsaných nežádoucích účinků plnoprávného vztahu).
       Muži, kteří jsou intoxikovaní od mámy a „kopou za ženy“ ( a pak se za to na ženy zlobí) jsou u mě vítáni také. A jsem moc rád, že muži a ženy jsou na mých kurzech zhruba v rovnováze.
       My muži to máme jednoduché. Buď budeme slabí se všemi následky nebo budeme silní se všemi následky. Stojí to za to. Těším se na tebe.

Máte zájem o kurz?

       Uvažuji o vypsání nového kurzu jen na téma: Jak se přestat hdat. Učili byste se, jak se postavit za sebe, jak vyhrát, jak se soustředit na podstatné i jak prohrát a mít z toho radost. Napište mi, jestli máte o tento kurz zájem.

Zde se můžete přihlásit k odběru mých článků

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

Za co bojují feministky?

Za co bojují feministky?

       Pokud jde feministkám skutečně o ženy, předpokládal bych, že budou od rána do večera bít na poplach před islámem. Tam jsou ženy skutečně ponižované, ale i kamenované, znásilňované a prodávané. Kdyby feminismu šlo skutečně o zlepšení postavení žen, byly by všechny jejich manifestace proti ortodoxnímu islámu a jeho zvěrstvům. Nějaký horší plat pro českou ženu je samozřejmě nespravedlnost, ale skutečně je to horší, než být ukamenována?
       Pokud příslušníci nějaké rasy s větší pravděpodobností znásilňují ženy, německé feministky by měly utvořit dočasnou koalici s rasisty, aby uchránili alespoň německé ženy před přívalem násilníků, pokud už před nimi nemohou ochránit všechny ženy. Nemusí se stát rasistkami, stačí když se spojí pro společný cíl – pro ochranu německých žen.
       Místo toho bojují proti rasistům a vůbec nechápou, že tím podporují islám a tím pádem násilí na ženách v Německu, Evropě i v muslimských státech.
       Proč feministky bojují proti maličkostem a v tom důležitém straní pachatelům násilí na ženách?

Vychází to z podstaty mužské energie

       Každá správná feministka je žena v mužské energii. Kdyby nebyla v mužské energii, nebojovala by.
       Skutečná žena (tedy žena v ženské energii) by nebojovala. Jen by se podívala na muže ve svém okolí a poprosila je, aby ten boj vedli za ni.A oni by byli tak ozáření jejím projevem, že by rádi dali život za to, aby ji ochránili.
       Pro mužskou energii platí hierarchie. Když je někdo podobně silný jako já, vyzvu ho na souboj. Pokud vyhraju, zařadím se nad něj a on mě bude poslouchat. V ideálním případě za něj budu mít i zodpovědnost.
       Když prohraju, zařadím se pod něj a budu ho poslouchat. A budu doufat, že bude vnímat, že má zodpovědnost za mě.
       Ale když je někdo zřetelně jiná váhová kategorie, boj nezačne. Prostě vím, že bych prohrál a poslušně se zařadím pod něj.
       Zdravý muž se ale přesto pouští i do boje se silnějším protivníkem. Ale to je jiný boj To se stane tehdy, když jde o něco skutečně závažného.
       Takže je boj testovací, kdy bojuji jen s podobně silnými a cílem není smrt, ale najít místo v hierarchii.
       A boj skutečný, který je vůči komukoliv, kdo narušil mé území apod. A tady je cílem vetřelce vyhnat, kořist usmrtit a predátora zahnat.
       Zdá se, že feministky chápou, že islám je jiná váhová kategorie. Tak ho nechávají v klidu. Naopak některé z nich hlasitě bojují za islám, i když je to totálně nelogické.
       Zbabělí muži se mstí na slabých a poklonkují silným. Silní muži se nekrčí před silnějšími a nemstí se na slabších.
       Ať se dívám, jak se dívám, nevidím u feministek zdravou mužskou energii ani testování (zdravou či nezdravou ženskou energii už vůbec). Vidím zbabělce, kteří si dokazují svou sílu na slabých mužích (kteří jsou slabí díky zákonům, které v minuslosti prosadily) a silným (a násilným) mužům podlézají.
       Je to stejné jako by čeští vlastenci v roce 1938 podlézali Hitlerovi a tvrdě bojovali proti jakékoliv snaze se bránit. Nevidím logiku, ať se dívám, jak se dívám.

Jediné logické vysvětlení

       Často vidím ženy, jak testují muže. Schválně ho provokují, aby je zkrotil. A jsou hodně smutné, když to daný muž nepochopí a poslušně ustoupí.
       Možná nás jen feministky provokují, abychom jim už konečně přestali ustupovat. Abychom my muži vzali svou sílu do vlastních rukou a použili ji k ochraně skutečně slabých před těmi, co si na slabé jen hrají.

Zde se můžete přihlásit k odběru mých článků

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

letní kurz podmínky a ceny

2016:
Kdy: 29.7.- 7.8. 2016
Zač. v 18:30
Kde: Praha, Pernerova 293/11

Mužská iniciace proběhne v přírodě mimo Prahu. Co s sebou a podmínky iniciace obdržíte na dotaz nebo po přihlášení na kurz.
Cena: 12000 Kč
Sleva 500 Kč pro absolventy kurzu Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU.
Sleva 500 Kč pro absolventy kurzu Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU: Uzdravení příčiny (Uzdravení strachu z mužské energie, z mužů, strachu být MUŽEM)
Sleva 500 Kč pro absolventy kurzu Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU: Rodiče
Sleva 500 Kč při platbě do 10.5.2015
Sleva pro sociální případy.
Všechny tyto slevy se sčítají.
Cena pro opakující: 5000 Kč (bez dalších slev)
Cenu za kurz plaťte na jiný účet: 670100-2208109987/6210, v.s. Váš mobil

Po absolvování tohoto kurzu se budete moci přihlásit na Láskyplné zkrocení ženy. K čemu je to dobré? Zde je jedna zajímavá zkušenost.

Ponižování a povyšování

Ponižování

       Na článek Bojím se ponížení jsem dostal reakci:
       Ahoj Martine. Já bych Ti přála s láskou ve svém srdci, zažít to, jaké to je doopravdy být ženou mezi muži, kteří mají potřebu ji ponižovat, přestože ona sama nemá potřebu se nad ně povyšovat. A pak bychom si o tom mohli spolu popovídat.... Ale chápu, že se Tvůj článek líbí mužům.
       Můj článek nebyl pro muže. Je pro lidi, kteří nechtějí být ponižováni.
       Je samozřejmě možné, že tenhle můj článek zneužijí ponižovatelé. Ale k tomu není určen.
       Článek je pro lidi, kteří již nechtějí být ponižováni a chtějí pro to udělat víc, než se jen zastat sami sebe. (A i muži jsou ponižováni a někdy i jen od žen).
       To je samozřejmě ta úplně první věc. Problém je, že když se bojím ponižování, obvykle se moc neumím zastat sám sebe.

Co dělat, když mě ponižují

       Nejdřív se podívejte, jestli je možné se zastat sama sebe. Když na mě míří puškou esesák, nebude asi nejlepší variantou se s ním začít hádat, když nemám zbraň a když mě nechce zastřelit.
       Když mě zrovna znásilňuje horda mužů, také není nejrozumnější jim říkat, že až mě pustí, ohlásím to na policii.
       V 99,99% případů ale tohle nehrozí. Vy se můžete postavit za sebe. Ale bojíte se. Proč? Protože Vás tak vychovali.
       Ale ten strach patří do minulosti. Teď je možné se ozvat.
       V nějakém procentu případů to pomůže a Vy na sebe můžete být hrdý/á, že jste to zvládl/a.

Když to nejde

       Když to ale nejde, protože buď jsem ve skutečném nebezpečí nebo to prostě nedokážu, máte několik možností:
       1. Uzdravit to v sobě.
       2. Trvat na tom, že za to můžou jen ti druzí.
       3. Chránit se.

Uzdravte si svůj strach

       Já doporučuji uzdravit si to. Dokonce i kdybyste měli pravdu a z 95% za to mohlo Vaše okolí, pořád i těch 5% můžete ovlivnit.
       Čím víc pochopíte, že je to ve Vás, tím víc si toho můžete uzdravit.
       Milá Evo, ten článek nebyl proti Tobě. Psal jsem tam, že ti lidé vůbec netuší, že se povyšují. A přesto to tak jejich okolí vnímá.
       Máš dvě možnosti. Buď budeš trvat na to, že máš pravdu a nic nemůžeš změnit na sobě a tudíž jsi závislá na tom, co budou dělat ti druzí.
       Nebo se podíváš do sebe, třeba přijdeš na konstelace a tam se na to podíváme. Možná máš skutečně pravdu a nijak se nepovyšuješ. Já nepotřebuju mít pravdu. Já chci, abys měla možnost zlepšit Tvůj život. A napsal jsem jednu věc, která obvykle je příčinou, kterou si to k sobě přitahujeme
       V každém případě po konstelaci Ti pravděpodobně bude lépe a budeš méně přitahovat ponižování od druhých. A to je podstatné. A jestli přitom i uvidíš, jak ses nevědomě povyšovala nebo ne, není důležité.
       Mluvím nikoliv o vědomém povyšování, ale o „energii“, která často z obětí ponižování vyzařuje. Některé oběti domácího násilí to i říkají, třeba „I kdybys mě zabil, nikdy se Ti nepodvolím“. Už i tohle ten pachatel vnímá jako povyšování. Není to fér, ale je to tak. Nepotřebuji mít pravdu, nabízím Ti možnost, jak se stát vůči ponižování imunní.

Když za to můžou jen ti druzí,

       je to výhodné, já za nic nemůžu. Ale taky nemůžu nic změnit.
       Někdy nechceme přijmout svůj díl zodpovědnosti, protože se bojíme viny. Nebyla to tvoje vina, když Tě ponižovali. Obzvlášť pokud se Ti dělo jako dítěti. Dítě nikdy nemůže za to, co se mu děje. To ti dospělí měli být dospělí.

Ochrana

       Ochrana je dobrá, ale dlouhodobě nefunguje. V ezoterice se říká: Chceš po celé zeměkouli rozpostřít koberec nebo si nazuješ boty? To druhé je snadnější a hlavně to první ani není možné.
       Vždycky budou lidi, kteří se budou uvnitř cítit tak mizerně (a nebudou o tom ani vědět a taky se mnou budou nesouhlasit), že si to budou vybíjet na druhých. Snažit se je změnit je práce na věky věků.
       Změnit Tebe může trvat desítky hodin, ale třeba taky jen jednu návštěvu.
       Rozhodnutí je na Tobě.

Nevím, zda bych to dokázal

       A chci Ti říct, že nemohu garantovat, že já bych to dokázal. Zažil jsem to být v nezranitelné ženské energii a stal se díky tomu zázrak. Ale nemohu garantovat, že bych to dokázal znovu a že by to zabralo.
       Ale: je to ten nejlepší návod, který Ti mohu dát, jak z ženské energie zastavit ponižování.
       Samozřejmě můžeš navštívit kurzy bojového umění a naučit se to drsně.
       Nebo se prostě začni zastávat sama sebe. To ti určitě neuškodí a i proto jsem rád, že jsi mi napsala svůj nesouhlas, protože jen skrze komunikaci můžeme najít, jak je to doopravdy. S láskou. Martin

Zde se můžete přihlásit k odběru mých článků

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

O zdravé a nezdravé sexualitě

ISIS a sexualita a poučení pro nás

       Tento článek sice komentuje bojovníky IS, ale je hlavně pro každého z nás. Můžete zde najít inspiraci, úlevu, pochopení nebo prostě jen porozumění něčemu tak složitému a komplexnímu jako je sexualita. A samozřejmě sexualitě nemůžeme porozumět a je to zbytečné (lepší je užít si ji), ale můžeme rozumět určitým zákonitostem, které mohou zlepšit jak náš sex, tak naši energii i život. Protože náš vztah k sexu hodně vypovídá o našem vztahu k životu. (Z tohoto hlediska je IS úplně jedno, jak se žije hlavně že si ten život vezmu. Velký kontrast s tím klasickým Je lépe Být než Mít)
       Vminulém článku jsem napsal, že je třeba IS zničit, ale také je třeba se poučit. Protože když se nepoučíme, základní problém zůstane a přijde jindy, jinak a možná pro nás hůře.
       Vzhledem k tomu, že v Evropě jsou miliony muslimů, tak si ani není třeba dlouze domýšlet, jak by to hůře mohlo vypadat.
       Není to v žádném případě o tom, že máme muslimům ustupovat. Ale měli bychom se zamyslet nad tím, zda nemůže být i něco zdravého v něčem, co přitahuje desítky tisíc mladých lidí z Evropy (IS) a víc jak miliardu lidí (islám).

Co charakterizuje sexualitu bojovmíků ISIS?

       Asi většina z nich jsou normální kluci. Ale z z toho, co víme z novin, si můžeme udělat další obrázky. A ty chci komentovat. A v žádném případě se tam nemíním vydat, abych se dozvěděl víc. Můj život je cennější.
       Co nás nejvíc šokuje je: Sex s dětmi, násilí, otroctví, zabíjení, zmenšující se hodnota ženy s věkem, prodávání žen, sadismus, znásilňování.
       Pokud vás napadá něco dalšího, napište mi, udělám další článek.

Sex s dětmi

       Už bylo několik článků o tom, jak starý muslim měl sex s 8letou dívkou a ta při tom zemřela.
       Diagnóza je jasná: Pedofilie.
       Co to ale znamená doopravdy? Každý z nás byl pedofil. Když mi bylo dvanáct, nelíbily se mi 20leté a rozhodně ne 40leté ženy. Asi se mi už nelíbily 8leté dívky, ale 10leté ano.
       Co tím chci říct?
       Ano. Muslimové mají sexualitu zamrzlou v dětství. Podle mého názoru žádný rozumný dospělý normální muž nemůže chtít 8letou holčičku. (Neříkám, že všichni. Ale ti, co obcují s holčičkama bezpochyby a samo náboženství také, protože to dovoluje. Myslím, že to souvisí i s Mohamedovým životem.)
       Proč jsou zamrzlí v dětství? Protože neměli mámu. A pravděpodobně neměli ani tátu. Tím, že neměli mámu myslím, že neměli mateřskou energii. Máma sice byla fyzicky přítomna, ale aby přežila a nezhroutila se z toho, co se kolem ní děje (nebo co se jí stalo v 10 letech), tak se emočně odřízla.
       A když táta je schopen dělat takováto zvěrstva, také není emočně přítomen.
       Až zase budete přemýšlet o volné výchově, tak v té extrémní podobě dopadá takto.
       Až budete zase chtít muslimům ustupovat, uvědomte si, jak dopadnete, když ustupujete malým necitlivým dětem s nožem v ruce. Za rok budou mít pistoli. A za deset let tank.

A teď do vlastních řad

       Jaképak modelky určují, co považujeme za krásu? Nejsou náhodou velmi vychrtlé, s nepatrnými prsy? Za poslední da roky se to zlepšilo a snad to bude pokračovat, ale řekneme před 5 lety to vypadalo, že máme nakročeno k tomu, abychom za ideál krásy považovali 16letou holku, které je možná doopravdy jen 14.
       Druhá výtka vůči tomu, jak to máme my: I děti mají sexualitu. Už 3 leté děti si hrají s přirozením a je to tak přirozené. Dokud toto budeme odmítat, nepřijmeme vlastní sexulitu a budeme s ní mít v dospělosti potéže.
       To v žádném případě neznamená, že máme dovolit dospělým, aby malé děti zneužívali. Ale také bychom neměli malé děti učit, že vlastní tělo je špatné.
       Další výtka patří spíše asi Americe a možná je to jen z filmů: 14letá holka předstírá, že je jí 16, domluví si rande a na tom rande je 20letý muž zatčen za zneužívání dětí. Tady asi trochu přestřelujeme.

Násilí

       Naše společnost se snaží násilí vykořenit. IS má naopak násilí jako to nejdůležitější. Kdo má pravdu? Jako obvykle ani jeden.
       My jsme ti moudřejší, my bychom se měli poučit.
       Poučení č.1: Kdo si násilím bere, má být násilím zastaven.
       Poučení č.2: Odmítáme násilí příliš. Proto je ho pak tolik v televizi. Odřízli jsme se od svých kořenů a protože násilí k nám patří, hledá si k nám cestu jnými způsoby.
       Na konstelacích se to dělá tak, že se ukloníme násilí. Představíme si násilí jakoby to byla osoba a ukloníme se jí. Pokud to nechcete udělat, je to ok. Ale pokud se s násilím setáváte nebo se ho bojíte, silně doporučuji si uzdravit sůvj vztah s násilím, protože jinak Vás bude pronásledovat.

Zotročování

       Zotročování je zakázáno už víc,než 100 let. Přesto jsou skupiny, které si „hrají“ na otroky. Pokud je to se souhlasem obou stran, nelze proti tomu nic namítat, samozřejmě s tím, že je vždy odvolatelné a „otrokář“ zodpovídá za to,aby se „otrokovi“ nic nestalo.
       V té kontrolované, odvolatelné a odsouhlasené podobě to dokonce může být velmi terapeutické. Nic jiného Vám nedá skutečnou svobodu, než když pochopíte, že svoboda je nezávislá na venkovních podmínkách, ale je ve mně.
       Pokud Váš sexuální život stagnuje, může to být velmi zajímavé zpestření.
       A pokud po něčem takovém toužíte, ale nikdy jste si to nedovolil/a, jděte do toho. Jen si to předtím dobře vykomunikujte a hlavně si určete kouzelné slovíčko, při kterém přestanete.
       Když se něco děje, přestože je to zakázáno, znamená to, že to patří k naší podstatě. Můžeme to zakázat, můžeme za to trestat, ale tím odstraníme jen výhonky.
       Pokud to chceme vyřešit doopravdy, musíme najít, co nám to přináší. Pozice otrokáže přináší nepoznanou moc. Ta má dva aspekty.
       Když to mám ve svých rukou, nemusím se bát. Nemusíte o svém strachu ani vědět, ale když toužíte po moci, pravděpodobně v sobě nosíte strach, který je tak silný, že ho ani necítíte. (2. nejsilnější stadium strachu je: „Bojím se“. Nejsilnější stadium strachu je: „Já se ničeho nebojím“).
       Další věc ale je, že mít věci ve své moci patří k mužské energii.
       V tom prvním případě na toho druhého nemyslíte a na nějaké úrovni ani nemyslíte úplně na sebe. Rozhoduje strach.
       Ve druhém případě myslíte na sebe a když jste spokojený, myslíte i na druhého. Nebo rovnou myslíte na oba.
       Myslím, že by celé společnosti prospělo, kdyby někteří politikové směli mít sexuální otrokyně (samozřejmě s jejich souhlasem, jak jsem o tom psal výše) a nevybíjeli si to na nás.

Zabíjení

       To je jednoznačně něco, co by nemělo do lidské komunikace patřit. Ale bohužel jsou lidé, kteří vraždit budou. Dokážu si představit, že pro člověka, který touží zabíjet, je 5 měsíců života ve válce lepších, než 60 let života, jak ho má tady.
       Pokud máte nutkavou potřebu zabíjet, pomohlo by Vám pracovat na jatkách?

Zmenšující se hodnota ženy s věkem

       Na jedné úrovni to chápu. Asi každému se víc líbí 20 letá žena, než 70 letá.
       Ale když někoho milujeme, máme radši 70letou ženu, i když si uvědomujeme, že jsou některé jiné krásnější.
       Bohužel i naše společnost preferuje mládí a zapomíná na to, že stáří je k něčemu dobré.
       Indiáni mají rady starších. Na svém týdenním kurzu Stát se MUŽEM/ Být ženou jdu dál a do rady starších patří muži i ženy. Náš kmen si váží jejich přínosu a ctí je. Jak se předtím starali o své děti, tak teď se budou starat o celý kmen. Stáří je dovršením a vrcholem života, ne jen odkvétáním.

Prodávání žen

       Opět důkaz, že pro islám žena nemá žádnou hodnotu. Mohu prodat talíř, kozu nebo ženu. Žádný rozdíl.

Sadismus

       neboli záměrné působení utrpení. Opět důkaz necitlivosti. Kdyby dostali mateřskou energii, pravděpodobně by našli radost v něčem jiném. Možná se takto mstí své mámě za to, že tam pro ně nebyla.

Znásilňování

       je bohužel přirozené v prostředí, kde muži riskují životy a nemají přirozený přístup k ženám. Každá válka s tím byla spojená. Opět důkaz, že pro ně žena nemá hodnotu, že nejsou schopní procítit její bolest a utrpení.
       Důležité je vědět, že většina mužů má tyhle fantazie a dokonce i poměrně žen. Pokud takové fantazie máte, není to nic divného. Ale důležité je neuskutečnit je v té syrové podobě.
       Ale můžete o tom promluvit s partnerem. A pokud je ochoten, můžete to udělat v tak jemné podobě, aby to pro ni bylo ok. A samozřejmě kdykoliv to žena může ukončit kouzelným slovíčkem Stop nebo Simsalabim.

Klíčové rysy sexuality islámu

       1. Zamrzlá v dětství (proto pedofilie, necitlivost k utrpení druhých, ochota zabíjet)
       2. Násilná (proto pro některé lidi přitažlivá, protože násilí a sexualita k sobě patří)
       3. Nekontrolovaná (a proto se dá těžko předpokládat, že by si ji ti lidé uzdravovali tím, že jim dovolíme, aby v tom pokračovali).
       4. Totální neúcta k ženě a k ženské energii.
       5. Byl jsem hned po revoluci na jakémsi sexuálním filmu. Ale znechuceně jsem odešel. A když se pak kamarádi ptali, já jim říkal: To už nebyl film o sexu. Tam, kde končí sexualita, tam začínal tenhle film. Už byl jen o různých perverzích, už nebyl o sexu (i když i sex tam byl, ale jen jako doplněček). A obávám se, že v mnoha případech je to charakteristika sexuality bojovníků IS. Skutečná sexualita je o sdílení, blahu, užívání si.
       6. Poslední rys je mnohoženství. O tom někdy příště.

Necitlivost k ženám

       je pravým opakem toho, jak to jako společnost máme my. Mnoho mužů se nejvíc snaží o upokojení ženy a zapomínají na sebe. A přitom jedno z uspokojení ženy je právě uspokojit muže.
       Tamže zkuste to, vy muži, někdy udělat podle sebe. Myslete na své upokojení. A pak se ženy zeptejte, jak se cítila. Pravděpodobně to bude smíšené. Každý chce, aby to bylo pro něj. Ale současně, když to ten muž dělá jen pro sebe, ukazuje tím něco,co je pro ženu také velmi přitažlivé. Pohrajte si s tím. A opět jako u každé věci: Komunikujte.

Pokud Vás jako ženu přitahuje islám

       Četl jsem rozhovor s českou modelkou, která se stala muslimkou. A říká, že vůbec není pravda, že v rodině vládne muž. Ano, ženy v ženské energii a mrchy a ženy, po nichž je hodně touženo, ty to budou umět v jakékoliv společnosti. Tyhle ženy budou vládnout mužům kdekoliv.
       Ale pokud jste normální žena, nespoléhal bych na to. Raději bych si nejdřív uzdravil všechno, co Vás k islámu táhne, protože odejít pak není vůbec snadné.
       Pokud Vás láká ženská energie, v islámu ji nenajdete. Žádná žena není vzdálenější skutečné ženské energii, než zlomená žena. Paradoxně naše dračice k ní mají blíž. Nejsnadněji najde ženskou energii žena, která dokázala vše a zjistila, že stejně není šťastná.
       Pokud se chcete oddat nebo se stát otrokyní, rád Vás přijmu do péče, protože to můžete i tady. A odvolatelně a bezpečně.
       A jestli chcete nějakou sektu, je jich tady v čechách dost (To vám bohužel nenabídnu, protože učím pravý opak).
       Jestli chcete přijetí, na mých kurzech ho dostanete. A i mateřskou a otcovskou energii. A nemusíte za nic platit ničím jiným, než kurzovným.

Pokud Vás jako muže přitahuje islám

       Ano, rozumím. Často se mě lidé ptají, zda souhlasím s mnohoženstvím, jak ho má islám. A já říkám, že ne. Muslimové mají více žen, protože jim na nich nezáleží nebo protože se pak stanou otroky svých žen a nutnosti se o ně postarat.
       Pokud chcete víc žen, jde to i bez islámu a budete daleko svobodnější.
       Pokud Vás láká řád, hodnoty islámu, bacha na vystřízlivění. Jste připraven na vše, co s tím souvisí?
       A pokud tam chcete kvůli násilí, moc prosím, vydržte pár měsíců nebo let, budeme potřebovat lidi, kteří budou schopni silou islám zastavit. Na druhou stranu, pokud chcete zabít mě, jeďte raději do ciziny :).
       A předtím si položte otázku: Jsem skutečně tak velký psychopat a jsem skutečně ochoten vzdát se své svobody? Protože tam, kde vládne násilí a válka, tam větší psychopati likvidují ty menší. A svoboda tam není pro nikoho.

Zde se můžete přihlásit k odběru mých článků

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

Syndikovat obsah
(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz
„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich