Boj za rovnoprávnost někdy vede k větší nerovnoprávnosti

Publikováno před r.2014

       Tento kurz Vám nepomůže být rovnoprávné. Místo toho si začnete uvědomovat, že jste v mnohém „víceprávné“. To Vám pomůže rozlišit, kdy je snaha o rovnoprávnost cestou zpět a kdy je naopak užitečná.
       Protože jako ženy můžete bojovat za rovnoprávnost v tom, co je nepodstatné nebo začít využívat toho, v čem jste „víceprávné.“ Tím samozřejmě neříkám, že si má kdokoliv nechat líbit podřadné postavení. Ale abyste nebojovali o 5 korun a neunikl Vám kvůli tomu milion. Protože když ženy přestanou vnímat své dary, nezískají je tím, že zmenší svá omezení.
       Ošidnost celého boje za rovnoprávnost vidíme na vlastní kůži a dokonce ji bohužel ani nevnímáme. Ukáži to na příkladu: Při natáčení filmu Titanic se tvůrci dopustili veliké lži, protože nevěřili, že by pravdě dnes někdo uvěřil. Není pravdou, že se muselo střílet, aby muži pustili ženy do záchranných člunů. Naopak bylo ctí muže pustit nejdříve ženu. Dokonce se zachránilo procentuálně podstatně více žen ze 3. třídy, než mužů z 1. třídy. Tedy nejbohatší muži přepustili dobrovolně svá místa chudým ženám a dětem. Takto dokonce zemřel jeden z nejbohatších mužů své doby.

Cituji z https://plavidla.cz/100-faktu-o-potopeni-titaniku/
Tuto stránku jsem našel jako první, samotný fakt mám odjinud.

49.  ŽENY A DĚTI PRVNÍ. Toto pravidlo se na Titaniku více méně dodrželo. Jako první se do člunů většinou dostaly zpravidla právě ženy a děti. Většina z mužů z posádky i cestujících zůstala na palubě potápějící se lodě. Nejvíce žen zahynulo ze třetí třídy, protože se bály opustit své muže.
50. Za každým jménem z lodního seznamu si lze představit nezaměnitelný příběh. Nejčastěji bývá zmiňována manželka milionáře Isidora Strause Ida, která se odmítla evakuovat bez svého muže. Oba zůstali na palubě a zemřeli společně.
67. PRVNÍ TŘÍDA. V první třídě bylo šest dětí, 144 žen a 175 mužů. Zachránilo se pět dětí, 140 žen a 57 mužů.
68. DRUHÁ TŘÍDA. Ve druhé střídě bylo 24 dětí, 93 žen a 168 mužů. Zachránilo se všech 24 dětí, 80 žen a 14 mužů.
69. TŘETÍ TŘÍDA. Ve třetí třídě bylo 79 dětí, 165 žen a 462 mužů. Zachránilo se 27 dětí, 76 žen a 75 mužů.

       Stále vidím svoji babičku, která na tom byla objektivně podstatně hůř, než moje máma, ale byla daleko šťastnější. Vím, že to bylo dáno zejména tím, že přijala svůj úděl. Tak nevím, zda by skutečně ženy i nadále bojovaly za to, co jim přinese neštěstí, kdyby věděly, co doopravdy dělají.
       Možná by bylo dobré se rozhodnout, zda chci rovnoprávnost i za tu cenu, že tím ztratí na ceně to, v čem jsem „víceprávná“ a že se pak ke mně budou ostatní i společnost chovat jako k muži s prsy. Nebo chci být ženou a sice nebudu mít některé výhody mužů, ale o to víc pozornosti mohu věnovat svým silným stránkám a výhodám a užívat si toho, že se ke mně MUŽI chovají jako k dámě.
       Když si vážím, že jsem žena a přitom chci mít to, co mi přísluší, je to znak úcty k sobě i ke své ženskosti. Ale jestli chci mít výhody mužů i za tu cenu, že ztratím kus sama sebe (např. svou ženskost), pak tím ukazuji velikou neúctu k ženské energii a i k sobě.
       Samotná snaha o rovnoprávnost ukazuje, že si nevážím dost dobře toho, co mám. Místo pseudorovnoprávnosti zažijete to, co muži nikdy nemohou mít. A až si začnete dostatečně vážit toho, co máte, přestanete toužit po rovnoprávnosti. Místo toho si užijete toho, že jste, kdo jste a přijmete svou nadřazenost (v něčem) i podřízenost (v něčem jiném). Přijatá podřízenost Vás pak přestane trápit, místo toho se stane odrazovým můstkem k tomu ještě plněji prožít, kdo jsem. (Je to jako s dětmi - buď se snažíme, aby všechny uměly aspoň průměrně všechno nebo každého vyzveme k tomu, aby naplnil své dary a schopnosti. A přijmeme, že někdo neumí malovat, ale je vynikající v matematice. *)
       Až budete mít skutečnou úctu k ženské enegii, přestanete po rovnoprávnosti toužit. Protože pochopíte, že máte daleko víc. A použijete ženské prostředky k tomu, abyste dostaly vše, co Vám přísluší.
       A současně získáte větší úctu k mužské energii i k mužům. Protože není snadné být MUŽEM. A svým způsobem je ještě těžší být mužem.
       Je bohužel znakem pokroucení ženské energie v naší společnosti, jak moc mnohé ženy zapomínají na to, co mají. Když to najdou, jejich srdce se naplní a už znovu na tu hru nenaletí. Protože největší síla je v ženské mocné slabosti.

Shrnutí: Když si žena neváží sama sebe, vzdá to. Když si neváží sama sebe o něco méně, začne za sebe bojovat. Když si skutečně váží sama sebe, už není boj třeba. Dosáhne i bez boje toho, co chce.

------------------------------------

* Do lesa přišla lidská škola. Zajíc sice běhal na jedničku, ale měl problémy s plaváním a propadal ze šplhu. Tak ho nechávali po škole a tam tak dlouho trénoval šplhání, až z toho úplně zblbnul a zapomněl i běhat.
------------------------------------

Námitka: Ale pak budou muži ženám ubližovat.
Odpověď. Právě naopak. Když si bude žena uvnitř plně vážit sama sebe a všeho, čím je, nebude nikdo, kdo by jí ublížil. Vše, co je venku, je odrazem našeho vnitřku.
Praktičtější odpověď: Přestaňte za rovnoprávnost bojovat, prostě si ji vemte. Ženy si vůbec nejsou vědomy moci, jakou mají. Kdyby se všechny ženy spojily, neexistovala by věc, které by nemohly dosáhnout.
Ale k tomu spojení by musely zapomenout na to, co je dělí a spojit se skrze to, co je spojuje. Takže odpovědí je zase návrat k ženské energii.
Úplně praktická odpověď: Nenechte si ubližovat a použijte k tomu všech prostředků, které máte (v mnoha oblastech, např. právních, jsou ženy chráněny víc, než muži). A najděte zdroje mužské energie, která Vás ochrání, aniž byste za to musely dávat, co nechcete. A pak v bezpečném prostředí jděte směrem k ženské energii, která Vás svou bezbranností a čistotou ochrání nejvíce.
                       
Nejčastější otázky žen a odpovědi najdete zde

       
Přihlásit na kurz se můžete tady.
               

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz