Je iracionální odmítat alternativní medicínu.

Je racionální odmítat alternativní medicínu u nesmrtelných nemocí?

       Začněme s fakty. V mém předchozím článku jsem ukázal, že i kdyby měl spolek Sysifos pravdu (nemá ji, ale kdyby ji měl), tak alternativní medicína má nejméně 3 prospěšně efekty pro naše zdraví, které nemůže žádný vědec zpochybnit.
       1. „efekt probuzení“ - když začnu něco dělat pro své zdraví a dostanu se díky tomu z beznaděje, tak dokonce i falešná naděje mi pomůže. Samozřejmě pokud je ta naděje falešná a já mám nadměrná očekávání, tak celkový výsledek může být záporný. Ale pokud mám adekvátní očekávání, tak dokonce i použití metody, která mi nepřinesla nic jiného, než to, že se začnu o sebe a své zdraví starat, má pozitivní účinek.
       2. Placebo efekt – u banálních nemocí až 33% lidí pomůže farmakologicky neúčinná látka jen proto, že pacient věří, že tam je skutečný lék. Placebo efekt se snaží medicína vylouřit, protože není vědecké se vyléčit bez léků. Ale představte si, že byste ve třetině případů našli v kapse tisícovku, i když Vám ji nikdo nedal. Odmítali byste? A proč totéž používáme jako argument k odstranění konkurence, která používá metody, které medicína a současná věda považuje za nevědecké?
       3. Pozornost – část nemocných je nemocná, protože má z nemoci sekundární zisk. Jedním ze sekundárních zůsků je větší pozornost v nejširším slova smyslu.
       Dokonce i kdyby neměla alternativní medicína jiný efekt, už jen díky těmto třema by měla být lékaři vítána s otevřenou náručí.
       Samozřejmě za předpokladu, že alternativa nebude lidem radit, aby vysadili léky a pokud alternativa nebude dělat něco, co pacienty poškozuje.
       U nesmrtelných nemocí je to ale spíše naopak. Dále nebudu pracovat s alternativou jako takovou, protože je mnoho druhů a bylo by to nepřehledné. Jako příklad dám to, s čím pracuji nejčastěji, tedy rodinné konstelace. Ty zatím pravděpodobně nejsou uznány vědecky jako přínosná metoda (nikdo z konstelatérů to nepotřebuje, stejně jako nepotřebujete studii na prospěšnost vody. Zatím se také nenašel nikdo, kdo by měl motivaci proti nim vystupovat, nejspíše proto, že v oficální psychologii je směr, který pracuje velmi podobně a většina psychologů souhlasí s většinou toho, co říkají konstelatéři). Mnoho psychologů je doporučuje, protože vidí jejich účinek, i když ještě nebyla udělána dvojitě slepá studie, která by nade vši pochybnost prokázala, nakolik jsou účinky konstelací dány placebem a nakolik jsou skutečně léčivé. U konstelací je další problém, vůbec si nedovedu představit,jak udělat dvojitě slepou studii.
       Představte si, že máte 90% šanci, že svou nemoc vyléčíte léky, které mají nežádoucí účinky. A že máte jen 33% šanci (předpokládejme, že konstelace jsou jen placebo, ony nejsou, ale nyní to předpokládejme) si vyléčit totéž a nevpravit do svého těla nic, co ho může jakkoliv poškodit. Nebylo by racionální nejdřív vyzkoušet metodu, která nemůže ublížit? (Hippokratova zásada, na niž přísahají lékaři: Primum non nocere, tedy Především neškodit).
       Pokud věříte, že konstelace jsou jen placebo, tak jiným slovy tvrdíte, že nemohou „objektivně“ uškodit, že tedy mohou uškodit jen skrze nocebo (opak placeba) efekt.
       Jinými slovy, pokud někdo varuje před konstelacemi, protože jsou neúčinné, zvyšuje nocebo efekt a varuje před něím, co nemůže ublížit jinak, než skrze to varování. A zbavuje lidi možnosti se uzdravit, aniž by se jim mohlo něco negativného stát.
       Je to racionální?
       Podle mého je racionální přesně opačné chování: Lidé by nejdřív měli zkusit uzdravit své problémy s pomocí psychologických metod. Když si uzdravím svůj strach, bude mi lépe fungovat imunitní aparát (toto je vědecky ověřeno nade vši pochybnost). Když mi bude lépe fungovat imnunitní aparát, budu s menší pravděpodobností nemocen (týká se infekcí, ale i autoimunitnich chorob, rakoviny atd.). Podle mě se tento mechanismus týká prakticky všech chorob, kromě úrazů.
       Rovnováha neuro-imuno-humorolního systému ovlivňuje prakticky každou nemoc.

Co kdybyste měli možnost být méně nemocní?

       Představte si, že je tady metoda (ano ZATÍM alternativní, ale to byl Wobenzym před 10 lety taky), která Vám může pomoci uzdravit Váš strach. (Toto není zatím vědecky prokázáno, ale jsem si natolik jist svou úspěšností, že Vám dám klidně tuto garanci vrácení peněz.)
       Strach je jedním z nějvětších původců stresu.A je vědecky prokázáno, že menší stres = lepší výkonost imnunitního systému. A imunitní systém přímo či nepřímo ovlivňuje, zda se většina chorob zastaví nebo naopak propukne. I pro laika je jasná souvislost u infekcí, alergií, rakovin a autoimunitních chorob.
       Ale neuro-imuno-humorální systém řídí celé tělo, tedy ovlivňuje přímo či nepřímo i další choroby a pravděpodobně všechny choroby jsou ovlivněny jakým způsobem (ne)funguje tento „ředitel“ těla.
       Ale pro zjedodušení předpokládejme, že uzdravení části strachů povede „jen“ k tomu, že budete mít méně často, v menší intenzitě nebo s menší pravděpodobností: infekce, alergie, rakoviny a autoimunitní choroby.
       Nebylo by logické a racionální si uzdravit co nejvíce strachů a prodloužit si tím život i jeho kvalitu? A k lékařům jít, až když mi něco bude?

Zde se můžete přihlásit k odběru mých článků

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz