Konec velryb - chybí 36 hodin

Pravidelně mi chodí emaily od komunity Avaaz. Občas podepíšu, někdy ignoruju, někdy nesouhlasím. Ale někdy se objeví petice, kterou považuji za zásadní a důležitou. Vím, že ochrana přírody něco stojí a že každá strana mince má svůj rub. A bohužel v poslední době byla ochrana přírody zdiskreditována tím, co se ukázalo ohledně oteplování. Takže teď si může hodně lidí říct, že se to nějak spraví samo. Ale tohle se nespraví: A tohle není založeno na zfalšovaných podkladech. Až zmizí příroda, zjistíme, že peněz se nenajíme.
Protože mnoho lidí neumí anglicky nebo dost, rozhodl jsem se jejich petici přeložit. I za tu cenu, že tam jsou možná nějaké drobné chyby a že asi velrybám česky říkáme jinak, než zní doslovný překlad. Nemám tolik času, abych hledal dokonalý překlad, podstatné je, že podstata je zachována. Vše ostatní je na Vás. Přeju Vám, abyste se správně rozhodli. Martin
PS: Vynechal jsem část textu, jak Avaaz finančně podpořit, to nechci svým jménem podpořovat, to nechť si rozhodne každý sám. Je to dole v originálu.
Tato stránka zůstane aktivní, takže můžete klidně posílat známým a kamarádům tuto adresu, zde je zajištěno, že text zůstane stejný, jaký jste si přečetli. Díky. Martin
blue_whale_200_100.jpg
-------------------------------------------------------------------------
Mail od Avaaz:
Za minulé dva dny podepsalo více než 300 tisíc lidí. Do konání summitu chybí ještě 36 hodin. POdepište se a přepošlete tento email dál.

Drazí přátelé,
přežívá už jen posledních 300 severních velryb. 99% modrých velryb bylo již vyhubeno. Velryby jsou ohrožené vyhynutím a jejich případ se řeší každým rokem. Celá 1/3 všech živých forem na zeměkouli čelí hrozbě vyhynutí.

Přírodní svět je ničen lidskou činností. Ale teď je zde plán na jeho záchranu: celosvětová dohoda o vytvoření, finančním zajištění a ochraně chráněných oblastí. Tyto chráněné oblasti by měly tvořit 20% rozlohy naší zeměkoule (20% souše a 20% moří) do roku 2020. A právě teď se schází 193 vlád celého světa v Japonsku, aby o tomto návrhu rozhodly.

Máme jen 36 hodin. Experti říkají, že politici se zdráhají přijmout tak ambiciózní plán. Ale akce veřejnosti může politiky přimět k akci. Když budou vidět, že naše zraky jsou na ně zaměřeny. Klikněte na odkaz, abyste podpořili petici 20/20 a současně to rozešlete přátelům - Váš vzkaz bude předán přímo schůzce vlád v Japonsku.

http://www.avaaz.org/en/the_end_of_whales/?vl

Paradoxně, právě rok 2010 je rokem biodiverzity. Naše vlády měly už teď "dosáhnout signifikantního poklesu rychlosti, s jakou přírodní druhy mizí ze zemského povrchu." Ale politici selhali. Když si mají vybrat mezi ziskem a ochranou přírodních druhů, volí to první. Celá příroda je pod enormním tlakem lidských činností.

Lidé jsou základní příčinou této destrukce. Ale my to můžeme změnit. Už jsme zachránili různé druhy zvířat před vyhynutím. Ale vyhynutí hrozí příliš mnoha druhům. Zatím to byly jen prázdné sliby bez jasného závazku, kdo to zaplatí. To dnes už nestačí. Potřebujeme odvážný plán, který bude striktně vymáhán a finančně dobře zajištěn. Plán 20/20 je přesně takový: na vládách bude vymáháno, aby vypracovali přesné plány, jak zajistit, že 20% Země bude chráněno do roku 2020. BUde také zajištěno financování takového plánu.

(POzn. překladatele: Nevím, kdo to bude vymáhat. Ale jestli si necháme celou Zemi zničit, už nebude nikdo, pro koho by to bylo důležité. Vyhynulý druh už znovu nevytvoříme. Život znovu nestvoříme. )

Musí to být teď. Přežívá už jen 3200 tygrů v přírodním prostředí, z oceánů mizí ryby, ztrácíme unikátní zdroje potravy ve prospěch monokultur. Příroda je silná, ale musíme jí dát bezpečné prostředí, aby se mohla znovuvzpamatovat.
Proto je tato schůzka klíčová - může být rozhodujícím momentem k akceleraci akcí směřujících k jasnému závazku, že ochrana přírody je podstatná.

Když politici budou cítit veřejný tlak, aby podnikli odvážnou akci ve prospěch přírody, dostrkáme je k tomu, aby se zavázali k plánu 20/20. Ale k tomu musíme pomoci všichni:

http://www.avaaz.org/en/the_end_of_whales/?vl

Avaaz již tento rok sehrál kritickou roli v ochraně slonů, při obhajobě zákazů lovení velryb a zabezpečení největší mořské chráněné oblasti - Chagos Islands. Naše komunita ukázala, že si můžeme dát ambiciozní cíle a vyhrát.
Tato kampaň je dalším stupněm k vytovření světa, který jsme vždycky chtěli - světa, kde přirozené zdroje a druhy zvířat jsou ceněny a naše živoucí planeta je chráněna pro příští generace.

http://www.avaaz.org/en/the_end_of_whales/?vl

S naději
Alice, Iain, Emma, Ricken, Paula, Benjamin, Mia, David, Graziela, Ben, and the rest of the Avaaz team

Zdroje:
The Times: "Third of all animals and plants face extinction"
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7120676.ece

The Guardian: "Public awareness of the biodiversity crisis is virtually non-existent"
http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2010/sep/16/public-awareness-biodiversity-crisis

Sydney Morning Herald: "UN calls for immediate action to save life on earth"
http://news.smh.com.au/breaking-news-world/un-calls-for-immediate-action-to-save-life-on-earth-20101018-16qnv.html

IUCN: "Why is biodiversity in crisis?"
http://www.iucn.org/iyb/about/biodiversity_crisis/

More on the Convention of Biodiversity meeting
http://www.cbd.int/cop10/

-------------------------------------------------
Originál:
Wow - over 300,000 people have signed on in 2 days! We've got 36 hours left in this summit -- sign below and forward this email to everyone.

Dear friends,

Many whales are among the 1/3rd of all life on the planet that is being driven to extinction. World governments are meeting this week to consider a bold plan to protect 20% of the world's oceans and lands by 2020.

We have 36 hours left, and a global public outcry could tip the balance. Click to sign the petition for the 20/20 plan and forward this email:

There are only 300 northern right whales left, and 99% of blue whales have been wiped out. These majestic giants are endangered species, and their case is being played out across the world, time and again. In fact, one third of all life forms on the planet are on the brink of extinction.

The natural world is being crushed by human activity, waste and exploitation. But there is a plan to save it -- a global agreement to create, fund and enforce protected areas covering 20% of our lands and seas by 2020. And right now, 193 governments are meeting in Japan to address this crisis.

We have just 36 hours left in this crucial meeting. Experts say that politicians are hesitant to adopt such an ambitious goal, but that a global public outcry could tip the balance, making leaders feel the eyes of the world upon them. Click to sign the urgent 20/20 petition, and forward this email widely -- the message will be delivered directly to the meeting in Japan:

http://www.avaaz.org/en/the_end_of_whales/?vl

Ironically, 2010 is the International Year of Biodiversity. By now, our governments were supposed to have "achieved a significant reduction of the current rate of biodiversity loss." They have failed, consistently caving to industry when given a choice between narrow profit and protecting species. Our animals, plants, oceans, forests, soils, and rivers are choking under immense burdens from over-exploitation and other pressures.

Humans are the primary cause of this destruction. But we can turn it around -- we've saved species from extinction before. The causes of biodiversity decline are vast, and stopping them is going to require a move away from empty piecemeal promises with no clarity on who will pay, to a bold plan with strict enforcement and serious funding. The 20/20 plan is precisely that: governments will be forced to execute strict programmes to ensure that 20% of our earth is protected by the 2020 deadline, and massively scale up funding.

It has to be now. All over the world the picture is beginning to look bleaker -- there are only 3,200 tigers left in the wild, our oceans are running out of fish, and we're losing unique food sources to large mono-plantations. Nature is resilient, but we have to give it a safe place to bounce back. That's why this meeting is key -- it's a watershed moment to accelerate action based on clear commitments that protect nature's capital.

If our governments feel overwhelming public pressure right now to be courageous, we can jolt them to commit to the 20/20 plan at this meeting. But it's going to take every one of us to get that message to echo around the convention in Japan. Sign this urgent petition below, then forward it widely:

http://www.avaaz.org/en/the_end_of_whales/?vl

Already this year Avaaz, members have played a critical role in protecting elephants, defending the whale-hunting ban, and securing the world's largest Marine Protected Area in the Chagos Islands. Our community has shown that we can set ambitious goals -- and win. This campaign is the next stage in the essential battle to create the world that most of us everywhere want -- where natural resources and species are valued, and our living planet is protected for future generations.

http://www.avaaz.org/en/the_end_of_whales/?vl

With hope,

Alice, Iain, Emma, Ricken, Paula, Benjamin, Mia, David, Graziela, Ben, and the rest of the Avaaz team

Sources:

The Times: "Third of all animals and plants face extinction"
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7120676.ece

The Guardian: "Public awareness of the biodiversity crisis is virtually non-existent"
http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2010/sep/16/public-awareness-biodiversity-crisis

Sydney Morning Herald: "UN calls for immediate action to save life on earth"
http://news.smh.com.au/breaking-news-world/un-calls-for-immediate-action-to-save-life-on-earth-20101018-16qnv.html

IUCN: "Why is biodiversity in crisis?"
http://www.iucn.org/iyb/about/biodiversity_crisis/

More on the Convention of Biodiversity meeting
http://www.cbd.int/cop10/

Support the Avaaz community! We're entirely funded by donations and receive no money from governments or corporations. Our dedicated team ensures even the smallest contributions go a long way -- donate here.

--------------------------------------------------------------------------------

Avaaz.org is a 5.5-million-person global campaign network that works to ensure that the views and values of the world's people shape global decision-making. ("Avaaz" means "voice" or "song" in many languages.) Avaaz members live in every nation of the world; our team is spread across 13 countries on 4 continents and operates in 14 languages. Learn about some of Avaaz's biggest campaigns here, or follow us on Facebook or Twitter.

This message was sent to danielma@seznam.cz. To change your email address, language, or other information, click here. Want to leave this list? Click here to unsubscribe.

To contact Avaaz, please do not reply to this email. Instead, write to us at www.avaaz.org/en/contact or call us at +1-888-922-8229 (US).

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz