Přijetí vlastní agresivity

Tento kurz potřebujete, když

 • neumíte vyjádřit, co chcete
 • si neumíte stát za svým
 • nevíte, co chcete
 • se bojíte říct svůj názor
 • máte problém s agresí
 • si neumíte prosadit, co je pro Vás důležité
 • si necháte ubližovat
 • se bojíte agresivních lidí
 • se bojíte psů
 • bojujete proti agresi
 • věříte, že agrese je jen a jen špatná
 • se s agresí často setkáváte
 • nevíte, co cítíte
 • se zlobíte na ty, co Vám nic neudělali a ty, co Vám ublížili necháte být
 • se bojíte násilí
 • se Vám v životě nedaří
 • si vše musíte vydřít, neznáte ten pocit, že by se něco stalo jen tak, bez námahy
 • máte problém se žlučníkem, trávením, slezinou, slinivkou
 • štěkáte na svého partnera/ku
 • jste podrážděný/á
 • jste obětí nebo pachatelem domácího nebo jiného násilí
 • cítíte se jako rohožka
 • nemáte autoritu
 • necháte si ubližovat
 • máte pomstychtivé myšlenky
 • se cítíte bezmocně

To ale ten kurz potřebuje skoro každý

       Ano. Jsme podivná společnost. Část z nás se agrese a násilí bojí tak moc, že je odmítáme i tam, kde by byly prospěšné. A druhá část si pak tuto „odmítanou“ agresi „vezme“ a s její pomocí je ještě agresivnější a násilnější a my pak máme ještě větší důvod se agrese bát.
       ´Díky tomu je tady veliká nerovnováha – lidé, kterým agrese chybí a lidé, kterým přebývá.
       Lidé, kterým přebývá, pak mají zbytečné problémy s policií nebo si vyčítají, že nedokáží kontrolovat své záchvaty zuřivosti.
       A ti, kterým agrese chybí, jsou zbytečně bojácní, nechají sebou vláčet a manipulovat. Místo aby přijali, že agrese je důležitá, jen je nezbytné znát míru, tak se mnozí snaží agresi vymazat z povrchu zemského, což je jistá vstupenka k problémům.

Nechoďte na kurz, jestli

 • chcete věřit, že agrese je jen a jen špatná
 • se nad agresi a agresivní lidi povyšujete

       Agrese je prostě jen nástroj. Když ho použijete nesprávně nebo v nesprávný okamžik, uděláte škodu. Ale když ho nepoužijete tehdy, když je to potřeba, uděláte škodu také, ale sobě.

Kdo kurz nepotřebuje

       Je to člověk, který se umí zastat sám sebe. Když je třeba, tak i s adekvátní mírou agrese. Protože to umí, nikdo si na něj moc netroufne, takže ho vidíte agresivního třeba jen párkrát za život. V takové situaci je ale stále emočně dospělý, takže druhého třeba seřve, ale tomu to pomůže, aby si uvědomil, že tohle chování není patřičné.
       Obvykle z takového člověka čiší klid a mír, ale není to „ezoterický“ klid a mír, který je k smíchu, ale klid a mír, který je naplněn silou a vzbuzuje úctu a skoro až pokornou bázeň.
       Takový člověk obvykle nebojuje. Ale když dojde na lámání chleba, dokáže druhého odstrašit tak silně a jasně, že se mu ani nic nestane, protože ani neměl čas přiblížit.
       Zejména tento člověk neodmítá agresi, přijímá ji jako součást života, agrese není jeho pánem, ale on ovládá ji a umí ji pustit v té správné intenzitě přesně v ten okamžik, kdy se nebezpečí ještě jen blíží a ono se mu raději vyhne.

Jak bude kurz probíhat?

       To záleží na tom, jací lidé se na kurzu sejdou. Ale obvykle na kurzu buď vůbec nejsou, nebo jen v mizivém počtu, lidé, kteří jsou agresivní. Pravděpodobně je to dáno i tím, že já jsem stále ještě méně agresivní, než by bylo správné, tudíž si u těchto lidí těžko sjednám respekt.
       Takže počítejte s tím, že 90% lidí na kurzu bude takových, kteří se budou učit přijmout aspoň trochu agrese do svého života.
       Odhadem 10% lidí pak bude takových, kteří jsou „agresivní proti své vůli“ a když se jim to stane, velmi si to vyčítají. Díky tomu jsou obvykle navenek neagresivní.
       U první části lidí se budeme učit agresi bezpečně vyjadřovat, umět s ní zacházet a učit se, že zvládnutá agrese se přeměňuje na sílu, která je bezpečná.
       U druhé skupiny se zaměříme víc na bezpečí a budeme hledat cesty, jak agresi bezpečně vyjádřit, aby se v nás nekumulovala a my nebyli jak papiňák.
       Prakticky vždy je to na kurzu tak, že když člověk s něčím potřebuje pomoct, něco potřebuje zažít, tak je tam někdo jiný, kdo potřebuje totéž zažít z druhé strany.
       Takže budeme dělat různá cvičení na zvládání, bezpečné vyjadřování a přijetí agrese, agresivity, násilí, síly a slabosti.
       A určitě postavíme také pár konstelací. Protože ideální je propojit cvičení a konstelace. Cvičení slouží k procvičování dovedností, které nám chybí. Konstelace nám pomohou vyřešit příčinu toho, proč máme s agresí problém, ať už proto, že máme agrese moc nebo málo.
       Ale kdo mě zná, tak ví, že každý kurz, i když se jmenuje stejně, je jedinečný, stejně jako jsou jedineční lidé, pro které je připraven.

Přečtěte si také článek o vývojových stupních agrese, tomu málokdo rozumí. Navíc si o sobě nejvíc myslí právě lidé, kteří ještě nepostoupili ani do druhé třídy.

Zde se můžete přihlásit k odběru mých článků

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz