Jak se přestat hádat

Jak se přestat hádat

       Hádka je stav, kdy oba něco chceme a ani jeden z nás nedokáže vyhrát ani ustoupit.
       Proto nejsou hádky na začátku vztahu. Tehdy mi na tom druhém záleží tak moc, že je pro mě důležitějčí jeho dobro, než moje.
       Pokud jsou hádky už od začátku, neznamená to nutně nepřítomnost lásky. Ale rozhodně nepřítomnost dospělé lásky, která bere v úvahu mě i toho druhého.
       Pokud se chcete naučit, jak se přestat hádat v rozuném čase, znovu se zamilujte nebo přijdte na mé mužsko-ženské kurzy.

Kdy nejsou hádky

  • Když mi na druhém záleží víc, než na sobě.
  • Když nám oběma na tom druhém záleží
  • Když jeden umí vyhrát a druhý má dovednost ustoupit (obojí se můžete naučit na mých kurzech)
  • Když jeden ustupuje, aby nebyly hádky (zde ale roste hořkost a celé to jednou bouchne)
  • Když muž zkrotí ženu nebo žena zkrotí muže (pro většinu lidí hodně náročná cesta)
  • Když máme vše v životě vyřešené, na nic netlačíme a jsme emočně dospělí, ať jde o cokoliv.V takovém případě vše vyřešíme věcně, bez emocí a přirozeně dbáme ohledy na sebe i druhého. (pro většinu lidí ZATÍM nedosažitelné).

Rovnoprávnost je cesta do pekel hádek

       Dříve bezpochyby mnoho žen trpělo. Ale nikdy nebylo tolik hádek, rozvodů a singles jako nyní. To není náhoda. Je to přirozený důsledek rovnoprávnosti.
       Tím vůbec neříkám, že rovnoprávnost je špatná. Jen už přestaňme věřit manipulátorům, že existuje cesta, která je jen a jen dobrá a ostatní jsou jen a jen špatné.
       Prostě si musíme vybrat, jakému „zlu“ chceme čelit.

Podřadnost žen bere polovině lidstva důstojný život

       Starý model, kdy muž vládl bez ohledu na ženu a kdy žena byla podřadná, se ukázal jako nevhodný. Když pro nic jiného, tak zbytečně plýtval schopnostmi poloviny lidstva.
       Na druhou stranu, ženy byly motivovány být hlavně matkami, tedy jejich děti měly víc mateřskosti, než je tomu nyní.
       Pokud nějaká feministka argumentuje ochranou slabých, tak by měla chránit děti a ne ženy. Dětem je líp, když je v rodině tradiční hierarchie. Za předpokladu, že se muž chová k ženě s úctou a nedělá z ní rohožku.
       Pokud je žena nešťastná v tradičním modelu, je nedostatečně matkou svému dítěti stejně jako v rovnoprávném vztahu. Ale dítě je aspoň uchráněno hádek.

Plnoprávný vztah

       Naštěstí existuje třetí cesta, která kombinuje výhody obou předchozích typů vztahů.
       V tradičním vztahu je žena nucena být menší nebo dokonce ponížená, ať chce nebo nechce. Když se dokáže dostat do ženské energie, přestane ji to ponižovat, naopak zjistí, že to je to ono. Ale když jsou muži v neúctě k ženám, je pro ženy těžké až nemožné být v ženské energii.
       Muž je nucen být v mužské energii, ať chce nebo nechce. Když selže, doplatí na to celá rodina a žena má málo možností, jak se o rodinu postarat. Díky tomu ale na druhou stranu je motivována k ženské energii.
       V plnoprávném vztahu má každý právo jít do kterékoliv energie. Ale protože si muž váží toho být mužem, tak jde vědomě do mužské energie a využívá darů mužské enerie, aniž by se snažil vyhýbat mužským povinnostem.
       Stejně tak žena jde do ženské energie se vším všudy. Když cítí přítomnost muže a jeho ochranu, je to snazší. A když vyzařuje ženskou energii, je pro muže snazší být v mužské energii.
       V případě nouze nebo potřeby se mohou prohodit. Žena nemá zakázáno vzdělání ani vydělávat víc peněz.
       Muž rozhoduje, žena ho následuje. A jak to známe z lidového přísloví, krk hýbe hlavou tak, aby hlava uviděla, co vidí krk a mohla rozhodnout co nejlépe pro dobro všech.
       Krk se nesnaží být hlavou, ale využívá naplno schopnosti být krkem. Nejsou hádky a přitom muž rozhoduje pro dobro celé rodiny.
       Naopak v rovnoprávném vztahu jsou dvě hlavy a je přirozené, že dva kohouti se na smetišti také nesnesou. Proto je tolik rozchodů.
       Muž si váží ženskosti své ženy a přijímá ji i s tím, že žena je díky tomu zranitelná, na něm zdravě závislá, jemná a křehká.
       Žena si váží mužskosti muže a přijímá ho i s tím, že muž je díky tomu v plné síle. Svou jemností jeho sílu kultivuje a uvědomuje si, že má moc, aby v její přítomnosti nebyl agresivní.
       Muž ví, že když nebude ženu chránit, její ženskost usychne.
       A žena ví, že když se bude k muži chovat jako muž, on jí pomůže se vrátit zpět k ženskosti tím, že ji zkrotí.

Nevýhody plnoprávného vztahu

       Když věříte své cestě a nejste na ní závislý, můžete v klidu lidem říct i evýhody Vaší cesty. Kdy naposledy Vám feministka nebo mužský šovinista přiznali, že jejich cesta má i zápory? Nemohou, protože oni jsou tak závislí na své cestě, ži ani nevšímají negativních stránek.
       Když žena pozná krásu ženské energie, už se jí nechce tolik do mužského světa. Takže první nevýhodou bude, že finanční zabezpečení bude spíš jen na muži.
       Pokud muž nemůže sám rodinu zabezpečit, nemůže od ženy očekávat že splní celý svůj úkol a polovinu jeho.
       Druhou nevýhodou pro některé muže bude, že taková žena není ambiciózní a že se star o rodinu víc, než o úspěch, peníze nebo reprezentaci.
       Třetí nevýhodou je, že muž, který byl dříve bačkora, se začne vzpírat, až nakonec převezme moc. To se jeho okolí nebude líbit, ztratit poslušného otroka.
       Pokud moc nikdy předtím neměl, je pravděpodobné, že ji nebude hned umět používat jen zdravě, než se naučí být moudrým vladařem.
       Čtvrtou nevýhodou je, že muž, který dosud odmítal svou sílu, ji začne používat, i když ještě neví úplně přesně jak. Tedy může být chvíli despotický či agresivní víc, než je třeba. Jakmile se to ale naučí, bude používat správné množství dominace, síly a někdy i agrese.
       Obzvlášť pokud se žena nebo i muž bojí agrese, tak toto období nebude procházka růžovým parkem. Oba budou muset uzdravit svou agresi, aby muž přešel ze stavu, kdy nemá sílu kvůi strachu z agrese do stavu, kdy má tolik síly, že již není třeba žádná agrese.
       Pátá nevýhoda je, že muž možná bude chtít víc žen. Předtím je nechtěl, protože se bál. Nyní bude mít volbu. Někteří silní muži budou spokojení s jednou ženou, jiné naplní víc žen. Podstatné je, že žena nakonec zjistí, že je to víc obohacující, než když je jediná. Ale nutnou a nezbytnou podmínkou, aby to žena mohla zvládnout je, aby byla v ženské energii. Z mužské energie nemůže žena polygamii unést.

Teď to nejdůležitější

       Na rozdíl od všech demagogů jste ode mě slyšeli dobré i stinné stránky cesty, kterou nabízím. Nicméně je tady jedna věc, která je důležitější, než vše předtím.
       První věc je, že v plnoprávném vztahu budou Vaše děti doslova kvést.
       Ještě důležitější je, že tradiční model i rovnoprávný vztah vyrůstá ze strachu. Muž utiskuje ženu, protože se jí bojí. A žena se snaží vyrůst na úroveň muže, aby jí nemohl ublížit.
       Dalo by se říci, že tradiční model je důsledkem strachu mužů z žen. Model tak dlouho ubližuje ženám, až se ženy vzchopí a donutí muže k rovnoprávnému nebo převrácenému vztahu. Ale ten je založen na strachu žen z mužů. A čím je ve vztahu víc strachu, tím hůře funguje.
       Plnoprávný vztah vychází z lásky a čím je přítomno víc strachu, tím je plnoprávný vztah těžší. O to více nás to nutí se vrátit zpět.
       Řečeno ještě víc natvrdo: Pokud je Vaším cílem tradiční model, je to proto, že se jako muž bojíte žen a ženské energie.
       Pokud je Vaším cílem rovnoprávný vztah, bojíte se jako žena, že Vám muž ublíží a jako muž, že ublížíte ženě.
       Ale dokud máte tenhle strach, stejně si ublížíte. Je třeba ten strach uzdravit a války mezi pohlavími ustanou.

Rohožka ne

       Pokud si myslíte, že podřízenost ženy znamená, že ženě není dobře, pletete se. Chytrý muž podporuje bojovnost ženy a ptá se jí na názor. Protože rozhodnout neznamená ignorovat její názor.
       Drtivá většina mužů chce, aby žena byla šťastná. Pro většinu mužů je minimálně na počátku vztahu spokojenost ženy důležitější, než jeho.
       Mění se to až v okamžiku, kdy muž pochopí marnost své snahy. A v rovnoprávném vztahu je nesmírně těžké dosáhnout ženiny spokojenosti.
       V případě, kdy muž ženou opovrhuje a současně se jí bojí (tradiční model) je to téměř nemožné.
       Pouze v plnoprávném vztahu jsou respektovány současně obě protichůdné ženské potřeby – nebýt rohožkou a být podřízená. Nebýt ponížená a být menší. Opřít se o muže a přitom vědět, že to mohu zvládnout i sama, když budu chtít.

Nabízím nesnadnou cestu

       Feminismus nabízí snadnou a jednoduchou cestu, na jejímž konci nebudete s velikou pravdpěpodobností ani spokojená.
       Já nabízím cestu, která je obtížná, nesnadná, ale na jejím konci budete šťastná.

Proč nepíšu k mužům

       Ve vztazích jsou dnes muži bezmocnější polovina lidstva a ani to neví. Když budu chtít změnu zákona, je zbytečné chodit za paní Novákovou, je třeba oslovit parlament. V drtivé většině rodin mají dnes moc ženy, proto mluvím hlavně k nim.
       Muži, kteří cítí své otroctví, nepotřebují, abych něco psal. Prostě se pojďte osvobodit. Z dlouhodobého hlediska na tom vydělají jak muži, tak ženy.
       Muži, kteří chtějí změnu, také nepotřebují nějakou velikou podporu. Být v mužské energii se vyplatí ve všech oblastech života, není co řešit (kromě výše popsaných nežádoucích účinků plnoprávného vztahu).
       Muži, kteří jsou intoxikovaní od mámy a „kopou za ženy“ ( a pak se za to na ženy zlobí) jsou u mě vítáni také. A jsem moc rád, že muži a ženy jsou na mých kurzech zhruba v rovnováze.
       My muži to máme jednoduché. Buď budeme slabí se všemi následky nebo budeme silní se všemi následky. Stojí to za to. Těším se na tebe.

Máte zájem o kurz?

       Uvažuji o vypsání nového kurzu jen na téma: Jak se přestat hdat. Učili byste se, jak se postavit za sebe, jak vyhrát, jak se soustředit na podstatné i jak prohrát a mít z toho radost. Napište mi, jestli máte o tento kurz zájem.

Zde se můžete přihlásit k odběru mých článků

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz