Klub lepšího života

je neformální skupina lidí, kteří chtějí

zlepšit svůj život.

V rámci klubu mohou jednotliví členové diskutovat různé přístupy, jak zlepšit svůj život.
Jednotliví členové si mohou navzájem pomáhat, scházet se/ telefonovat a poskytovat si podporu.
Všechny tyto činnosti jsou dobrovolné, jsou poskytovány bezplatně, ledaže by si dotyční členové domluvili jinak.
V dnešní době mnoha lidem chybí lidské slovo a blízkost, členové klubu si takto mohou, ale nemusí navzájem vypomáhat.
Jednou z možností kontaktu členů je telefonický, pro tento účel Martin Daniel dojednal a v budoucnu bude dále vyjednávat ještě lepší podmínky pro levné telefonování.

V tomto okamžiku je k dispozici nabídka telefonování za 2Kč/min, která je k dispozici nejpozději od 15.2. pro každého člena klubu. Martin Daniel bude ještě dále jednat o dalších nabídkách tak, aby výsledná cena a podmínky byly co nejlepší.

Další podrobnosti zatím nebudou sdělovány, aby znemožnily telekomunikačním firmám zjistit, která z nich je zatím vítězem "tendru" na dodávku telekomunikačních služeb pro členy klubu.
Mezi priority vyjednávání patří možnost volání zdarma mezi členy klubu, levné SMS a možnost přenesení vlastního čísla.

Povinnosti členů: Existuje jediná a to nepoškozovat dobré jméno Klubu Pozitivního života ani žádného jeho člena.
Seznam členů nebude zveřejňován, aby žádný člen nemohl být kontaktován neznámým členem klubu. Kontakt na Vás bude mít pouze Martin Daniel a jinak pouze ti členové klubu, kterým ho sdělíte.
Ti, kdo mají zájem být kontaktováni, tak učiní na webových stránkách Klubu.

Přihláška za člena klubu je zde, současně můžete vyplnit i údaje nezbytné k tomu, abyste mohli využívat výhod levného volání. Po dokončení "tendru" budete kontaktováni s kompletními podmínkami a pak budete mít dostatečný čas k rozhodnutí, zda se připojit či ne.

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz