přihláška na večerní konstelace

Pokud svou konstelaci chce méně, než 3 lidé, můžete klidně zaplatit na částku za garantovanou konstelaci na účet 670100-2204010576/6210, v.s. Váš telefon. Pokud potřebujete fakturu nebo doklad o zaplacení, nejdřív mi napište.
Pokud je číslo vyšší, pravděpodobně na Vás již konstelace nevyjde. Pokud chcete mít přednostně místo na příštích konstelacích, zaplaťte a přijďte i tentokrát a když na Vás vyjde řada, rád Vás vezmu a když ne, budete mít přednostně místo příště.

Pokud je "Zatím přihlášeno" méně, než 30 lidí, klidně zaplaťte částku za účast na účet 670100-2204010576/6210, v.s. Váš telefon. Pokud potřebujete fakturu nebo doklad o zaplacení, nejdřív mi napište.
Pokud je číslo vyšší, zavolejte mi několik hodin před konáním semináře, zda se neuvolnilo nějaké místo. Přihlášku vyplňte i tak, obvykle několik lidí nedorazí a pokud by se stalo, že by na Vás místo nevyšlo, vezmu Vás přednostně příště.

Souhlas s podmínkami

Přihlašuji se tímto na kurz Martina Daniela:
Uvědomuji si, že se jedná o kurz, který může velmi výrazně změnit můj život a souhlasím s těmito podmínkami:
1. Kurzu se zúčastňuji dobrovolně a na vlastní zodpovědnost.
2. V celém průběhu kurzů jsem za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se budu řídit dle vlastní úvahy.
3. Souhlasím s tím, že bezpečí je prioritou. Bezpečí mé, ostatních účastníků, všech lidí i Celku.
4. Pokud se mají problémy skutečně řešit a nikoliv jen zametat pod koberec, může mi být na začátku cesty hůře. Podpisem slibuji, že vyhledám pomoc, pokud zůstane něco z kurzu nevyřešeno nebo pokud mi bude hůř. Nebo to alespoň sdělím Martinovi.
5. Mohu slovně či gestem vyjadřovat jakékoliv pocity, avšak v žádném případě nesmím: Kohokoliv fyzicky či sexuálně obtěžovat či ohrožovat.
6. V případě porušení tohoto pravidla budu moci být okamžitě vykázán z kurzu bez nároku na vrácení platby za kurz.
7. Tento kurz nenahrazuje psychiatrickou ani jinou lékařskou péči. Zavazuji se NEvysazovat žádné léky ani jinou lékařskou nebo psychologickou péči bez svolení mého ošetřujícího lékaře.
8. Pokud by se stalo, že bych přemýšlel o sebevraždě, slibuji, že o tom okamžitě informuji Martina. Potvrzuji, že si uvědomuji, že cílem kurzů je život, tudíž dávám Martinovi souhlas s podniknutím veškerých nutných opatření k ochraně života.
9. Místo na kurzu mi bude závazně rezervováno po zaplacení celého kurzu. Pokud si to vykomunikuji s Martinem, může mi být místo závazně rezervováno i v případě, že uhradím pouze zálohu.
10. V případě, že kurz bude zrušen, vrátí mi Martin celou platbu nejpozději do 2 týdnů od zjištění tohoto faktu.
Nebo mi celá záloha může být převedena na další kurz, na kterém budu mít přednostní místo.
11. V případě, že kurz je již obsazen, budu zařazen na místo náhradníka. Pokud se na kurz nedostanu, je mi přednostně nabídnuto místo na dalším kurzu nebo vrácena celá zaplacená částka.
12. V případě, že zruším svou účast na kurzu nejpozději 1 měsíc před konáním kurzu, bude mi vrácena celá platba po odečtení manipulačního poplatku (10 Kč pro platby v rámci ČR, skutečné náklady+50 Kč pro platby do zahraničí).
13. Pokud se tak stane do 14 dnů před konáním kurzu, 50% z ceny kurzu propadá.
14. V případě zrušení účasti později: celá platba propadá.
15. ALE: Pokud se kurzu zúčastní náhradník na mém místě, bude mi vrácena celá platba.
16. V průběhu kurzu nebudu nahrávat ani pořizovat snímky bez svolení.
17. Souhlasím se zasíláním informací o kurzech a dalších aktivitách MUDr. Martina Daniela.
18. Zavazuji se respektovat duševní vlastnictví MUDr. Martina Daniela.
19. Zavazuji se, že nebudu hovořit ani o soukromých záležitostech ostatních účastníků.

Přihlašte se

Vyplňte údaje a klikněte na Submit.
Až se objeví hláška: Děkujeme! Vaše odpověď byla zaznamenána, je to hotovo. Díky

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat