Kurzy - obecné informace

Popis jednotlivých kurzů najdete

 

Termíny najdete zde.


Co můžete na kurzech získat:

       

 • Větší porozumění Vašemu životu: Mnoho z nás bojuje s něčím, co je ve skutečnosti velký dar. Když přijmeme, kdo jsme, můžeme získat nádherný život.
 • Řešení problémů: Na mnoha kurzech se můžete podívat na skutečnou příčinu Vašeho problému, ať už zdravotního, finančního, psychického či sociálního, a uzdravit ji. Na řešení problémů jsou nejvhodnější kurzy Mít se rád, Sám sobě přítelem.
 • Přijetí sama sebe: má celkový pozitivní dopad prakticky na všechny aspekty našeho života. Čím víc přijímáme sebe, tím se nám daří lépe, vycházíme lépe se sebou i s ostatními a i ŽIVOT nám „jde víc na ruku“. Na toto téma je přímo zaměřen kurz Přijetí sama sebe, významně se toto téma řeší i na kurzech Stát se MUŽEM/Být ŽENOU, Úžasný svět. Ale prakticky každý kurz vede k většímu přijetí sama sebe.
 • Změna nejpodstatnějších nastavení našeho života: Někdy můžeme nějaký problém řešit a řešit a nic se neděje. Protože zůstat na povrchu nestačí. Pak se podíváme na téma, které jakoby přímo nesouvisí s daným problémem a ejhle, jakmile toto základní nastavení změním, změní se celý můj život. V tomto jsou nejpřínosnější kurzy Úžasný svět, Přijetí sama sebe, Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU, Terapie vděčností, Mít se rád, Kouzlo dotyku.
 • Zlepšení finanční situace: Na toto téma pořádám každý rok kurz, letos to bude Já chci peníze. Tyto kurzy prosím sledujte velmi pozorně, protože když ho minete, bude se další stejný konat možná za 3 roky a možná ještě později. Na druhou stranu místo něj dostanete náhradu.
 • Na Vaši finanční situaci si můžete postavit konstelaci na kurzu Mít se rád nebo Sám sobě přítelem.
 • Zlepšení finanční situace a hojnosti je také velmi příjemným žádoucím účinkem kurzu Stát se MUŽEM/Být ŽENOU a Terapie vděčností.

       

Co můžete očekávat:

       

 • Netradiční přístup – ten má výhody i nevýhody. Pokud preferujete stará dobrá řešení i za tu cenu, že nefungují, asi se na mých kurzech nebudete cítit úplně skvěle. Pokud jste ochotni riskovat a zkoušet a učit se a hledat to nejlepší řešení, jste na správné adrese.
 • „Bezcitný soucit“ – budu soucítit s tím, že něco nejde lehce změnit, že Vaše situace je obtížná. Ale bezcitně Vám nedovolím, abyste si z toho udělali výmluvu. Přesněji řečeno: Zeptám se Vás, zda skutečně chcete změnu a pokud ano, tak na základě Vašeho rozhodnutí budu bezcitný k Vašim výmluvám (co se týče toho jim dovolit, aby řídily Váš život) a přitom s nimi budu soucítit a pokusím se najít řešení, při kterém získáte Vy i Vaše části, které Vás dosud blokovaly.
 • Přátelský přístup – pokud něco děláte, máte pro to dobrý důvod. I když to nechcete dělat, už jen tím, že to děláte, říkáte celému světu: Mám pro to důvod. Teď jde jen o to ho najít a „uzdravit“ tak, abyste mohl získat to, co vědomě chcete.
 • Pokusím se porozumět Vašemu světu tak, abych mohl najít řešení, které je vhodné pro Vás. Současně ale při hledání tohoto řešení budu hledat a nabízet mnoho možností a Vaším úkolem je říct: Tohle chci. Tohle nechci.
 • Umím pracovat mužským tvrdým a intenzivním přístupem, který nebere servítky i ženským jemným, soucítícím a přijímajícím způsobem. Často je třeba kombinace jemnosti a síly, aby se s problémem dalo hnout. Jindy je třeba nejdříve zaútočit na „žábu na prameni“, aby se s ní vůbec dalo komunikovat. I tady ale nakonec dávám přednost přátelskému řešení.
 • V mnoha případech je naopak třeba jít velmi pomaloučku a postupně. Proto např. nabízím na kurzu i možnost přijít jen jako pozorovatel např. pro lidi se sociální fobií. Můžete si bezpečně a postupně prostředí „osahat“ a až později do toho jít naplno. (Pozice pozorovatele není možná na každém kurzu, jsou kurzym kde by to škodilo skupinové dynamice. Na většině kurzů to však není vůbec na škodu, protože každý z nás má v sobě části, které jsou vemi obezřetné a jsou ochotny se otevřít, až když důvěřují).
 • Nepotřebuji Vaši důvěru. Vím, že důvěru je třeba si zasloužit, nikoliv ji žádat.
 • Nepotřebuji, abyste mi věřili. Naopak vyzývám lidi, aby se mnou nesouhlasili, protože jedině tak můžeme najít řešení skutečně pro Vás. Slepá víra málokdy pomáhá.
 • Přístup: „Nevěřte mi. Ověřte si to.“
 • Nehraju si na to, že mám všechno vyřešené.

       

Co na jiných kurzech nenajdete:

       

 • Věnuji velký prostor tomu, aby každý proces „dojel”. Díky tomu se pak změny mohou projevit v realitě rychleji.
 • Prakticky každý z nás má podvýživené vnitřní děti, kterým chybí mámina náruč a tátova přítomnost. Na mých kurzech zažijete, že to můžete dostat a navíc se tím můžete i nasytit.
 • To je úžasné nejen pro ty, co přijímají, ale i pro ty, co dávají. Mnozí poprvé zažijí, jaké to je skutečně dávat. Ještě lepší je zjištění, že mohu dávat, aniž by mě to vysávalo.
 • Není to na úkor množství práce pro ostatní účastníky, protože používám techniku multikonstelací, kdy je možno nechat jednu konstelace “dojet” a současně postavit další. Je to ideální řešení, kdy je na každého dost času a přitom to nebere čas ostatním. Důležité je, že to není na úkor kvality, často právě naopak „vedlejší“ konstelace ukáže něco, co by se jinak velmi těžko uvidělo.
 • Díky tomu věta “Máš čas” není frází, ale skutečností.
 • Zvláštní pozornost věnovaná mužskému a ženskému principu. Mnohé situace se bez přítomnosti mužské nebo ženské energie nemohou uzdravit.
 • Bez skutečného pochopení a přijetí přirozené mužské energie je nemožné řešení tam, kde dominuje nezdravá ženská energie.
 • Naopak bez úcty k ženské energii je nemožné řešení tam, kde chybí zdravá ženská energie.
 • Vyrovnanost mužského a ženského přístupu (Díky tomu na mé kurzy chodí poměrně dost mužů) – Velké pozor ! Tato vyrovnanost může být mnohými interpretována jako protěžování mužské energie. To je dáno tím, že i když navenek toto je svět mužské dominance, hlouběji tímto světem vládne neúcta ke zdravé mužské energii. (Pokud nevěříte: Ke kolika mužům cítíte hlubokou úctu?
 • Dokážete se plně oddat aspoň svému muži?)

       

Kurzy a konstelace

       
       Na některých kurzech pracuji metodou konstelací, na jiných nikoliv. Více informací zde.


Já na kurzech

       
       Nehraju si na dokonalého učitele. Učím se a učím se i na kurzech. Pokud chcete dokonalého učitele, hledejte jinde. Jen si dejte pozor na ty, co se za dokonalé jen vydávají.
       Zjistil jsem, že terapeutické zásady jsou velmi užitečné v 90% případů, ale v 10% případů naopak blokují skutečný posun. Proto buďte připraven/a na to, že aVás budu provokovat k tomu, čeho se bojíte, že často udělám to, co nikdy žádný „dobrý“ terapeut neudělá. Dokonce jsem vytvořil kurz, na kterém učím muže, jak balit ženy a dokonce jim jdu příkladem. To žádný terapeut nedělá. Díky tomu také málokterý terapeut může tohle naučit.
       Má to však také své nevýhody. Ty jsou zcela minimální u lidí, kteří berou zodpovědnost sami za sebe. Proto také jste vždy poučen/a na začátku kurzu, že jakýkoliv proces můžete ukončit kouzelným slovíčkem Simsalabim. Když budete naslouchat sami sobě a zastavíte mě tam, kde Vám nabízím příliš rychlou změnu, budete zcela v bezpečí.
       Naopak pokud patříte mezi ty, kterým každý ubližuje, na můj kurz radši nechoďte. Nemíním se zařadit do řady blbců, co Vám ublížili.
       Nebo naopak přijďte – ale jen tehdy, když to skutečně chcete změnit a jste ochoten/a místo nadávání se za sebe postavit.
       To je vůbec nejdůležitější, co na kurzech učím – abyste se uměl/a podívat, co vlastně chcete a postavit se za to a za sebe. A to jde doopravdy jen tam, kde nejste chráněni tak moc, že se ani za nic postavit nedá.
       Na druhou stranu jsem schopen nabídnout zcela bezpečné prostředí tam, kde je to třeba. Pokud si nejste jist/a, který přístup ode mě potřebujete, řekněte to na začátku kurzu a najdeme řešení, které neblokuje posun a přitom je bezpečné.


Postavit se za sebe x Nechat věci plynout

       
       Na žádném konstelačním kurzu nemáte zajištěnu konstelaci pro sebe. Je to z toho důvodu, že posun nezávisí na tom, zda jste si udělal/a konstelaci, ale na tom, zda byla postavena „Vaše“ konstelace (někdy nám pomůže daleko víc cizí konstelace, která „náhodou“ je pro nás přínosná a někdy dokonce přínosnější, než ta, kterou jsme si „vymysleli“.)
       
        Nicméně na některých kurzech se učíte, jak se postavit sám za sebe, jak za sebe dokonce třeba i bojovat. Na těchto kurzech se postaví konstelace pro ty, kdo „se prosadí“. To vychází z pozorování života, že abych od života dostal, co chci, musím se za to často postavit a jít třeba i proti davu. Tuto dovednost učím, i přestože není zcela „esoterická“, na kurzech Mít se rád, Sám sobě přítelem, 7 podob lásky, Život v hojnosti. Vaší úkolem je naučit se získat od Života, co potřebujete, tedy musíte umět se rozhodnout, zda konstelaci chcete nebo ne a vzít za to plnou zodpovědnost a případně o to i bojovat.
       
       Naopak na jiných kurzech jdeme cestou „co je nejlepší pro nejvyšší dobro“. Necháme věci plynout a nerozhodujeme my, ale Vesmír. Takže děláme vždy tu konstelaci nebo to cvičení, které je v tomto okamžiku nejvíce přínosné celé skupině. Tento přístup najdete na kurzech: Přijetí sebe sama, Životu říkám ANO a některých pokračujících kurzech.
       
       Ideální je umět oba přístupy a postavit se za sebe, když je třeba a nechat věci plynout, když je to třeba. Nejtěžší je pak umět rozhodnout, kdy použít který přístup.
       Bojováním můžete získat i to, co bychom jinak nedostali. Ale někdy ztratíme to důležitější.
       Naopak když necháme věci plynout, může se nám život zdát těžší, ale skutečným přijetím můžeme dostat i to, co nejde vybojovat.
       
       S tímto přístupem, kdy budu SOUČASNĚ UČIT PROTICHŮDNÉ věci, se na mých kurzech setkáte často. Je to jen výmysl naší mysli, že nemůžeme mít dvě protichůdné věci současně. Naopak jen když je umíme současně, jen tehdy jsme vysvobozeni z této pasti. Protože naší přirozeností je JEDNOTA. A současně tady na Zemi musíme umět i dualitu. Opět příklad toho, jak naším úkolem je sloučit neslučitelné, i když to vypadá, že to nejde. Ale bez toho nebudeme svobodní a šťastní.


Průvodce x Příklad

       
       Na většině kurzů jsem spíše průvodcem Vašeho procesu a mým úkolem je nestavit se na žádnou stranu. Ideální pak je, když např. všechny strany konfliktu cítí, že jsem nestranný a mohu tudíž pak pomoci všem.
       Na druhou stranu každý z nás někdy potřebuje, aby někdo „stál na naší straně“. Pokud to tak je, prosím, řekněte to nahlas, já rád vyhovím. Tento přístup má velké výhody, má ale i své nevýhody. Proto ho dělám tam, kde to tak cítím nebo tam, kde si řeknete. Myslete prosím na to, že nevidím a necítím vše, takže někdy si budete muset říct. Samozřejmě příjemnější je, když ten druhý přesně ví, co potřebujeme. Ale upřímně – budete mít ve svém životě takové lidi? Nebylo by tedy dobré se naučit, jak dostat, co chci i s normálními lidmi?
       Tento přístup v ideální podobě bychom mohli nazvat „Nestranně straním všem.“ To ještě ani zdaleka neumím vždy, ale když se to povede, je to neskutečně léčivé.
       Tyto dva přístupy najdete na většině mých kurzů. Ale zejména na kurzu Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU nejsem nestranný. Tam naopak plně stojím při Vaší vědomé snaze a vším Vám pomáhám přiblížit se k mužské/ ženské energii. Dokonce do té míry, že se stávám „předskokanem“. Jakmile použiji tento přístup, z definice nemohu současně být terapeut. Např. na kurzu Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU učím muže, jak oslovit ženu. V tom okamžiku vůči ní nemohu být a nejsem terapeut. A spouštím v ní vše, co je její. Pro úspěch tohoto přístupu je důležité, aby účastník/ce pochopil/a, že mohu měnit role a když v roli předskokana spustím nějaký strach, mohu přejít zpět do terapeuta a uzdravit ho. Pokud toto nejste schopni přijmout, že je možné, raději jděte na kurzy k někomu, kdo zůstává neutrální. Celý proces bude sice trvat déle, ale PRO VÁS bude bezpečnější.
       Naopak pokud jste připraven/a ve mně vidět současně člověka a současně terapeuta a rozlišovat mezi nimi, jste v bezpečí kdykoliv, protože si budete umět vždy říct o pomoc, i když nejste zvyklí si říkat o pomoc, i když nevěříte, že by vám ji mohl někdo dát, i když …, i když …, i když ….
       Jak jdu životem dál, čím dál víc mě baví stranný a stranící přístup k životu (a opět paradox: A současně přijetí i toho, co nechci). Takže jestli Váš učitel nesmí udělat chybu, radši ke mně nechoďte, protože já učím, jak dělat chyby rychle a hlavně jak se z nich poučit ještě rychleji. Ideálně tak rychle, že si ani nikdo nevšimne, že jste chybu udělal.
       Protože je jediná skutečná chyba: A tou je snaha neudělat chybu a tudíž nedělat nic.Upozornění: Pokud ve mně hledáte dokonalého duchovního učitele, člověka bez chyb, jste na špatné adrese.
Upozornění: Můžeme dostat víc koláčů za méně práce. Ale pokud chcete zázraky na počkání a bez práce, budete zklamáni.


Popis jednotlivých kurzů najdete zde.


Termíny najdete zde.


Zde se můžete na kurz přihlásit
(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz