Konstelace s mužskou a ženskou energií

Kurz, na kterém budeme řešit témata partnerství, práce, peněz, vztahů i dalších. Oproti nomálním konstelacím zde bude kladen větší důraz na to, co ovlivňuje náš život zásadním způsobem ve všech oblastech - na nedostatek nebo pokroucenost mužské či ženské energie v nás, v naší rodině a v našem okolí.
POkud si nějaké téma řešíte už dlouho a stále nic - je pravděpodobné, že důvodem je přehlížení mužské a ženské energie.
Na tomto kurzu je vítán každý, kdo si chce něco řešit nebo jen zjistit, jak život funguje.
A možná uvidíme mužskou a ženskou energii i v praxi.

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz