kurz Uzdravení strachu z mužské energie

       Tento kurz je vhodný pro ty, kdo se bojí mužské energie. Je určen jak pro ženy, které se bojí mužů a mužské energie, tak pro muže, kteří se bojí být MUŽI.
       

Proč jít na tento kurz

       
       Je obecně známou skutečností, že čeho se bojíme, to se nám děje. Pokud tomu nevěříte, podívejte se na svůj život. Když něco chci, obvykle mě stojí dost úsilí to dostat. Když něco nechci, musím často dělat opatření, abych se tomu vyhnul. A obvykle ani to nestačí. A když se něčeho bojím, jakobych si to přitahoval.
       Je jediný způsob, jak změnit toto přitahování. Uzdravit si svůj strach. Jiné cesty poskytují jen dočasnou úlevu.
Zejména nedoporučuji potlačovat strach, protože ten pak vyleze jinudy a silněji.
       Ale jak strach uzdravit? A jak poznám, kdy je to potlačení a kdy uzdravení? Je to stejné jako při každé jiné komunikaci. Když se s někým nebavím, asi jeho názor těžko poznám. A když ten druhý má pocit, že mu nerozumím, nebude mi asi moc naslouchat a hledat řešení nejlepší pro nás oba.
       Uzdravit strach lze jedině tak, že poznám jeho příčinu a uzdravím ji. Strach jste s jistotou uzdravili, když mu zcela rozumíte a víte, že na jeho místě byste bývali dělali totéž. A on již rozumí Vám a pochopil, že Vám škodil, i když si myslel, že Vás chránil. A současně ho již necítíte ani nevidíte jeho dopady na Váš život.
       Pokud strach jen necítíte, ale nerozumíte mu, pravděpodobně jste ho potlačili. Důkazem pro to je fakt, že jsou vidět důsledky Vašeho strachu. (Tyto důsledky obvykle vidí lidé kolem Vás, Vy ne).
       Strach lze také překonat. Jít do toho, i když se bojím. Na úrovni vnější reality je to velmi účinná metoda a pro muže ta nejobdivuhodnější. Odvaha není nepřítomnost strachu, ale schopnost jít do toho, i když se bojím. Nicméně trvale strach jen překonávat znamená ztvrdnout. Má to mnoho výhod, ale i nevýhody.
       Na kurzech propaguji plnoprávnost mezi muži a ženami. (Dříve než začnete protestovat, podívejte se, že často je to ve prospěch žen. Důvodem je to, že ženy nejsou muži s prsy. Ženy jsou jiné, než muži. Více na stránkách věnovaných kurzu Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU).
       Proto mužům nabízím, aby se naučili strachu čelit a překonávat ho a poté, kdy tak učiní ho i uzdravili. (Je tomu tak proto, že muži jsou muži proto, aby chránili ženy a děti. A ochránce musí jít do nebezpečí, když je třeba.)
       Naopak ženy učím, aby své strachy nejdříve uzdravily a tím získaly sílu dalším strachům i čelit, když bude třeba. (Protože ženy chrání život tím, že se před nebezpečím schovají).
       Ale na tomto kurzu půjdeme spíše ženskou cestou jak ženy, tak muži.
Mužskou cestu se muži učí na kurzu Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU, zatímco ženy i tam jdou jemnější, ženskou cestou.
       

Kdo nepotřebuje jít na tento kurz:

 
MUŽ, který je plně ve své síle, umí ochránit sebe i svou rodinu plně před nebezpečím, je silně přitažlivý pro peníze, takže má čas na rodinu. Je snem každé ženy. Ženy mu dávají plnou důvěru, jsou připraveny se mu oddat. Užívá si plně života, žije plně v přítomnosti a ani neví, čeho by se měl bát.

 
ŽENA, která si plně užívá své ženskosti, překypuje láskou, kterou umí dát sobě, svým dětem i svému muži. Touto láskou je naplněno i širší okolí, takže ani sebedestruktivnější energie se nemůže ani přiblížit díky láskyplnosti ŽENY a síle MUŽE.
 
Jejich děti překypují sebedůvěrou. Díky ní zvládají každou životní situaci a nemusí si na nikom nic dokazovat. Jsou plně vyživeny láskou matky i mužskou energií otce.
Všichni jsou přirozeně šťastní a naladění na Vesmír.

 

Bohužel tento popis není moc z našeho běžného světa. (Nebo ano?)
Když přijmete hypotézu, že takto by to mohlo být, začnete víc vidět, co vše nám chybí.
A najdete mnoho příkladů toho, jak moc naše společnost opovrhuje skutečně ženskou energií a bojí se přirozené mužské energie (a tím pádem ji nectí).
 
 

Pro ženy

       
       Není pak divu, že je tolik lidí samotných. Jak si můžu najít muže, když se jich bojím? Sice tvrdím, že chci MUŽE, ale ve skutečnosti se mužské energie bojím tak moc, že nedovolím žádnému MUŽI ani Muži se ani přiblížit. A muži mě nikdy nemohou naplnit. Tak si začnu říkat, že vlastně muže ani nepotřebuji. Že já jsem důležitější. To je sice pravda, ale ne tak úplně. Žena má být pro sebe důležitější, ale když tahle filozofie vede k tomu, že je sama, popírá mnoho svých potřeb, včetně těch nejpodstatnějších. Tím netvrdím, že každá žena má mít muže, to je svobodná volba každé ženy, ale jde o to, aby to byla svobodná volba, nikoliv volba strachu.
       Jak pozná žena, že je ve skutečnosti ovládána strachem z mužské energie? Často to ví. Horší je to tam, kde je strach natolik silný a neuvědomovaný, že ho dotyčná necítí.

Kdy jít na tento kurz:

- Uvědomuji si, že se bojím mužské energie.
- Bojím se odevzdat. Chci si vždy dát ochranu sama, „muže k tomu nepotřebuju“.
- Často mluvím o dětech, je to má první otázka, když potkám známou/známého.
- Často vysvětluji, proč nepotřebuji muže.
- Mám pocit, že muži jsou „všichni stejní“.
- Mám pocit, že mužům se nedá věřit.
- Nechci dopadnout jako moje máma.
- Dělám opatření pro to, abych byla soběstačná a i ve vztahu jsem víc sama za sebe, než za nás.
- Jsem feministka.
- Vidím kolem sebe samé slabochy, nezodpovědné a neschopné muže.
- Považuji ženy za daleko zodpovědnější a schopnější, než muže.
- Nevážím si svého muže.
- Bojím se odevzdat svému muži.
- Bojím se odevzdat ŽIVOTU.
- Chci mít vše pod kontrolou.
- Nevážím si svého táty.
(Pozn: Pokud souhlasíte i jen s jedinou větou výše, máte dobrý důvod si svůj strach uzdravit.)

Co mohou ženy očekávat od kurzu?

- Bezpečné prostředí.
- Úctu
ženské i mužské energii.
- Několik mužů a žen, kteří prošli kurzem Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU 1 a jsou ve svém vývoji o kousek dál. (Přítomnost každého takového člověka urychluje proces pro všechny. )
- Konstelace na téma Strach z mužů, Strach z mužské energie.
- Uvidíte, jak se mnozí muži bojí být MUŽI, aby neublížili ženám. Po nějaké době Vám začne docházet, že právě tento strach z nich činí slabochy.
- Možná uvidíte, že se vlastně bojíte mužů, kteří se ještě nestali MUŽI.
- A možná se rozhodnete svým dětem tento strach nepředat.
- Uvidíte, že muži se bojí často ještě více, než ženy.
- Potkáte spojence a možná i přátele.
- Poznáte, že agresivita a mužská síla jsou dvě naprosto odlišné věci a když se vyhýbáte mužské síle, přitahujete k sobě agresivní muže a/nebo slabochy.

Pro muže

       
       Pro mě je neuvěřitelné, jak mnoho mužů se bojí mužské energie. Mnozí si toho jsou vědomi, ale většina o tom ani neví, přesněji řečeno se domnívá, že je to přirozené. Obvykle takoví muži stojí na straně žen, aniž by to věděli. Zde nemluvím jen o feministech. Zde mluvím o mužích, kteří popírají sami sebe, aby se zavděčili ženám. O mužích, kteří se tak moc bojí ženám ublížit, až jsou slaboši (a tím ubližují podstatně víc). Zde mluvím o mužích, kteří ustupují tam, kde by neměli.
       Na kurzech to někdy ukazuji naživo. Jsou muži, kteří mají o 10 cm a 20 kg víc, než já a přesto přede mnou utíkají, když se v nich snažím vyprovokovat mužské chování. Je to podobné jako ve škole – obětí šikany jsou často děti silné, které se ale bojí své síly a tudíž ji nikdy nepoužijí. A co je lepšího k šikanování, než někdo, kdo je větší, než já a o kom vím, že se mě přesto bojí? Tím se nezastávám v žádné případě šikany (právě naopak – já byl její obětí a už vím, co jsem měl udělat já nebo můj táta, aby to tak nebylo – právě proto teď možná můžu pomoct Vašim dětem tím, že pomůžu Vám).
       Další problém slabých mužů je v tom, že si jich nikdo neváží. Ani ženy, kvůli kterým to dělají. A bohužel ta jediná žena, kvůli které to doopravdy dělají (máma), ta to sice možná slovně oceňuje, ale škodí jí to.
       Slaboši se pak zaprodávají a tím méně si jich kdokoliv váží. A přitom je cesta ven. Dobrá zpráva je, že když jsem ji našel já, může ji najít prakticky každý muž. (Dřív jsem se považoval za ošklivého, mám 170 cm, byl jsem jak věchýtek, špatně jsem vyslovoval.)

Kdy jít na tento kurz:

- Uvědomuji si, že se bojím mužské energie.
- Bojím se žen. Nebo k nim vzhlížím jako ke svatým obrázkům.
- Bojím se být silný (v realitě to poznám tak, že ani nevím, že bych mohl být silný).
- Možná dokonce hledám ochranu u žen. Nebo u jiných mužů. Nebo prostě vím, že jsem bez ochrany.
- Bojím se mít děti.
- Bojím se zodpovědnosti.
- Bojím se být dospělý.
- Lpím na penězích, protože ty mi přinášejí bezpečí.
- Jsem posedlý ženami.
- Bojím se, že si jinou ženu nenajdu, proto se držím svého svazku, i když v něm něco (nebo hodně) chybí.
- Mám pocit, že všechny jsou „stejné“.
- Vyprávím vtipy o ženách, abych si nepřipustil, jak moc po nich toužím.
- Mám pocit, že ženám se nedá věřit.
- Nechci dopadnout jako moje máma. Nechci, aby nějaká další žena dopadla jako moje máma.
- Nevážím si svého táty.
- Ženy vidím jako silnější pohlaví nebo jimi naopak opovrhuji.
- Moje žena říká, že jsem její další dítě.
(Pozn: Pokud souhlasíte i jen s jedinou větou výše, máte dobrý důvod si svůj strach uzdravit.)

Co mohou muži očekávat od kurzu?

- Bezpečné prostředí.
- Úctu mužské i ženské energii.
- Několik mužů a žen, kteří prošli kurzem Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU 1 a jsou ve svém vývoji o kousek dál. (Přítomnost každého takového člověka urychluje proces pro všechny. )
- Konstelace na téma Strach z mužů, Strach z mužské energie.
- Uvidíte, že v tom nejste sami.
- Konstelace na téma Strach být MUŽEM.
- Uvidíte, že ženy se také bojí. A poznáte, co jim pomůže a co ne.
- Snad uvidíte, že již nemusíte být loajální se svou matkou proti svému otci a sobě. A možná se přikloníte sami k sobě.
- Potkáte spojence a možná i přátele.

Zde se můžete na kurz přihlásit

nbsp;/bnbsp;nbsp;

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz