Rodinné konstelace

Rodinné neboli systemické konstelace

       Jsou velmi účinná technika, která je používána už dlouhou dobu s velmi dobrými výsledky.
       Psychologie se nejdříve zajímala jen o nemocného jedince. Pak se ukázalo, že jedinec je jen součástí většího celku a začaly párové terapie. Ale ani pár není oddělená jednotka, je součástí větších celků neboli systémů. Teorie chaosu (součást matematiky dnes běžně používaná v praxi) a další poznatky vědy z úplně jiných oblastí ukázaly, že změna u jedince někdy nestačí. Když změníme jen jedince a jeho okolí zůstane stejné, změna bude zrušena nebo se ukáže být pro jedince nebezpečná. Např. když má 5leté dítě agresivního otce, je velmi nebezpečné ho učit asertivitu. Když naučíme íránskou ženu, že má právo odhalit obličej, může ji nemocná společnost popravit.
       Pokud chceme trvalé a bezpečné změny, je třeba pracovat na úrovni systémů, nikoliv jen jedince.
 

Jak najít příčinu problému

       Některé důležité informace jsou nám skryty. Ale přesto se k nim dá dostat. Buď meditacemi nebo pomocí někoho druhého.
       Avšak meditace mi řekne jen to, co jsem připraven a ochoten slyšet. Proto někdy můžeme meditovat velmi dlouho a nikdy nedostat odpověď a řešení.
       Proto je výhodné se zeptat lidí kolem nás. Zkušený terapeut vidí často na první pohled, co se vlastně děje. Ale pokud má podobný problém, může Vás v běžné terapii lehce svést na scestí.
 

Jak se konstelace dělají

       V konstelacích si z úplně neznámých lidí vyberete zástupce za sebe a za další důležité lidi (např. když chci řešit vztah s mou ženou, vyberu si představitelku mé ženy). Představitel nemusí být danému člověku vůbec podobný. Tyto lidi chytnete např. za ramena a „umístíte“ je někde v místnosti, kde se konstelace konají. Je důležité přitom nemyslet, spíše cítit. Ale funguje to, i když nedokážete nemyslet.
       Pak se stane zázrak. Úplně cizí neznámí lidé, kteří Vás nikdy neviděli, najednou začnou velmi přesně cítit totéž, co cítíte Vy a Vaše žena. Podstatu tohoto jevu dosud nikdo uspokojivě nevysvětlil. Je to proto, že věda ho zatím odmítá přijmout i přes přesvědčivé výsledky a konstelatéři mají moc práce na to, aby se začali věnovat vědě. I já věřím tomu, že důležitější je pomoct lidem, než pomoct jiným lidem pochopit, jak konstelace fungují.
       Možná i Vy nevěříte, že by to mohla být pravda. Stačí přijít a uvidět. Nebo to odmítat jen proto, že VĚŘÍM, že to tak nemůže být. Až věda začne tyto jevy zkoumat, můžeme se těšit na převratné změny v našich životech.
       Podstatné je, že zástupci pouze komentují jak se cítí, nevyvozují žádné závěry a nic jiného, v čem by mohla být jejich osobnost. Pokud by se tak náhodou stalo, konstelatér zasáhne, protože účinnost konstelací spočívá v prožitku, nikoliv v interpretacích.
       Ani konstelatér neinterpretuje, pouze komentuje, co vidí a případně nabízí léčivé věty, které pomáhají konstelaci posunout do zdravějšího stavu.
        Díky tomu je tato metoda velmi bezpečná a často s její pomocí uvidíte skutečnou příčinu Vašeho problému. Cizí lidé nemají potřebu Vás chránit před tím, jak to je, ani Vás nebudou zachraňovat (tím by Vás mohli také svést na scestí).
       Zkušený konstelatér pak ví, že na Vás nemusí tlačit ani Vás nutit ke změně, protože stačí následovat přirozené procesy a Váš život se uzdraví „sám od sebe“.
 

Prožitková metoda

       Výhodou konstelací je, že pracují přímo s podvědomím. Na rozdíl od jiných metod založených na práci s emocemi, jdeme ještě hlouběji. Jdeme do hloubky, kam nemají ani emoce přístup. Díky tomu jsou změny v konstelacích někdy až zázračné. Během jediné konstelace můžete udělat změny, které by jinak trvaly roky. Na druhou stranu to není všelék, proto na svých kurzech používám i jiné techniky.
 

Přátelské konstelace

       jsou nový vývojový stupeň Rodinných konstelací. Ve skutečnosti klasické Rodinné konstelace nepoužívám, používám z nich jen to, co funguje.
        Přátelské konstelace vznikly jako syntéza 3 různých druhů Rodinných konstelací (v ČR je zastoupen prakticky jen jediný druh) a všeho, co jsem se naučil za 12 let práce s konstelacemi.
       Žádný můj kurz se nejmenuje Rodinné konstelace. Také proto, že tato technika je nyní velmi módní a tudíž ji dělá i mnoho lidí nevalné úrovně. Navíc nejsem z těch, co si myslí, že jen a pouze konstelace jsou lék na vše.
       Jsou lidé, kteří nemají rádi konstelace. Pokud mezi ně patříte, přijďte někdy na přednášku, abyste uviděli, zda skutečně nemáte rádi konstelace nebo jen toho konstelatéra, na kterého jste narazili.
       Na mých stránkách také v brzké době naleznete bližší popis různých druhů konstelací a na co si dát pozor.
 

Kurzy, kde pracuji převážně s konstelacemi:

Mít se rád
Sám sobě přítelem
Uzdravení strachu z mužské energie/ strachu z mužů/ strachu být MUŽEM
Život v hojnosti
 

Kurzy, kde zažijete hlubší druh konstelací:

Přijetí sama sebe
Úžasný svět
7 podob lásky
Chci dělat, co mě baví a bohatí
 

Kurzy, kde konstelace tvoří asi polovinu kurzu:

Já chci peníze
Životu říkám ANO
 

Kurzy, kde jsou konstelace nepodstatná součást kurzu:

Kouzlo dotyku
Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU
Terapie vděčností
 

Rituály dospělosti a zralosti:

týdenní Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU
Životu říkám ANO
 

Cvičení na mužskou a ženskou energii

Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU 1
 

Zde se dozvíte víc o tom, co to jsou Přátelské konstelace

Na kurzy se můžete přihlásit zde.
 
Tady najdete termíny kurzů a přednášek.
 
 

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz