Přátelské konstelace

Přátelské konstelace jako syntéza
toho nejlepšího

       Konstelace se učím od r.1998. Prošel jsem mnoha kurzy konstelací dle Soulworku (Martyn Carruters) a hellingerovských konstelací. Dále jsem se seznámil i s Rodinnými rekonstrukcemi dle Virginie Satir.
        Kurzy Sám sobě přítelem dělám od r.2001. Za tu dobu jsem postavil pro své klienty tisíce konstelací. A všiml jsem si, že někdy je třeba udělat něco jiného, než co mě učili moji učitelé, někdy dokonce pravý opak.
       Přátelské konstelace vznikly jako přirozený důsledek toho, že jsem ničemu nevěřil jen proto, že mi někdo řekl, že je to pravda. Místo toho jsem si věci ověřoval. Když jsem zjistil, že něco nefunguje, hledal jsem jinou cestu.
 

Nasát plně výsledek konstelace

       Podstatnou náležitostí mé práce je nejen dojít do cíle, ale také si výsledku užít. Neukončím Vaši konstelaci v okamžiku, kdy Vám bude dobře, ale dovolím Vám, abyste si to užili a plně načerpali vše, co tam je pro Vás. Nenarušuje to nijak čas určený ostatním, protože používám techniku Multikonstelací, která umožňuje dát každému více času a přitom postavit prakticky stejný počet konstelací za daný čas.
 

Multikonstelace

       Když nějaká konstelace potřebuje už pouze čas a nikoliv moji přítomnost, postavím další konstelaci. Díky tomu nemusím na klienta tlačit, aby už konečně udělal nějaký krok, místo toho mu mohu dát dost času na to, aby se to stalo přirozeně. A jen přirozený pokrok je skutečný.
       Jiní učitelé Vám budou říkat, že účinek konstelací dobíhá až rok. To je pravda jen tehdy, když změny nebyly přirozené, ale vynucené. Přirozený proces nemusí dobíhat nebo jen krátkou dobu. Pokud je proces přirozený a Vy jste si na kurzu plně prožil jeho plody, už nemusí dobíhat vůbec, protože už je tady.
       Navíc občas multikonstelace umožňují uvidět řešení i tam, kde jinak není vidět. Díky tomu na mých kurzech dostanete víc, když bude víc účastníků. Na druhou stranu, když se sejde pouze málo účastníků, obvykle to znamená, že jdeme do těch nejhlubších věcí, na které ještě většina není připravena. Takže dostanete buď více energie a prožitků nebo větší hloubku. Obojí stojí za to.
 

Výhody přátelských konstelací

       Přátelské konstelace mají oproti klasickým rodinným konstelacím i další výhody a rozdíly. Např. tyto:

 • Nebudu Vás do ničeho nutit proti Vaší vůli.
 • Ale občas je třeba lidem pomoci, aby se rozhoupali. Proto se v takové situaci ptám, co daný člověk chce: Zda chce, abych respektoval, co říká nebo abych mu pomohl překročit jeho hranici. Díky tomu tato metoda není měkká a netrpí rozplizlostí.
 • V jakékoliv situaci můžete cokoliv ukončit slovíčkem Simsalabim. Díky tomu mohu použít i nátlak na nějakou Vaši část. Pokud to tak chcete, budeme pokračovat. Pokud to nebudete chtít, řeknete Simsalabim a okamžitě skončíme.
 • Tato kombinace slabého a silného přístupu umožňuje pomoci i tam, kde samotný silný nebo samotný slabý přístup selhává.
 • Toto se týká mnoha dalších věcí, kdy mohu nabídnout oba opačné přístupy, někdy dokonce i v jednom čase. Až když Váš terapeut překročí tuto dualitu a bude schopen spojit protikladné přístupy, až tehdy Vám bude schopen skutečně a dlouhodobě pomoci.
 • Nejdříve se vždy snažím použít slabý přístup. U něj totiž máte jistotu, že nedojde k potlačení a že Vám z dlouhodobého hlediska pomohu. (Tam, kde se používá pouze síla, je velké nebezpečí, že něco poškodíme. Naopak přístup, který používá jen slabost, bude s jistotou selhávat tam, kde narazíte na problém nebo na člověka, který rozumí jen síle).
 • Budete mít dost času na změny.
 • Ale ozvu se, když budu mít pocit, že si ho promrháváte. A Vy si vyberete, co chcete, zda popohnat nebo být přijímán, i když promrháváte svůj čas. Toto přijetí je někdy důležitější, než snaha o změnu, protože často změna může nastat až po přijetí.
 • Když je třeba, mohu nabídnout i jen vypovídání se nebo jen pozornost. Ale pak omezím Váš čas.
 • Podstatná věc je, že někdy potřebujeme, aby se nás někdo zastal. Pokud si o to řeknete, přestanu řešit cokoliv jiného a postavím se na Vaši stranu. Toto je možná vůbec nejléčivější, co může jeden člověk jinému dát. Jen mě na to prosím raději upozorněte, ještě to nejsem schopen uvidět vždy.
 • Kladu také velký důraz na úctu mužské i ženské energii a jejich skutečné přijetí. Mnoho konstelací nemůže být vyřešeno bez přidání takových postav jako je Mužská energie, Vnitřní táta, Ideální máma apod.
 • Když se má v konstelaci udělat důležitý krok, chci, abyste ho vždy udělal Vy. Protože představitel by mohl být příliš hrrr. Když změnu uděláte Vy, je jistota, že Vám to neublíží.
 • Od tohoto okamžiku budete v konstelaci sám i Váš zástupce. To opět zvyšuje bezpečnost metody.
 • Díky tomu v každé konstelaci automaticky i přijmete jednu Vaši část. Takže vlastně máte nejméně 2 konstelace za cenu jediné.
 • Další rozdíly popíšu v některém z dalších článků, kde se je pokusím vyjmenovat úplně všechny.

Pokud máte špatnou zkušenost s konstelacemi

       Je zde mnoho učitelů různé úrovně. Občas dokonce konstelace dělají lidé zcela bez základních znalostí a zkušeností. Proto Vaše špatná zkušenost s konstelacemi vůbec neznamená, že budete mít špatnou zkušenost s konstelacemi u někoho jiného. Nenechte se odradit, protože konstelace jsou úžasná technika. O to pečlivěji si ale vybírejte ke komu půjdete na kurz, protože druhé zklamání byste možná už neunesl/a.
       Pokud máte vůči konstelacím averzi a moje stránky a názory se Vám líbí, přijďte na nějakou přednášku, abyste mě uviděl v akci. Pak možná svůj názor přehodnotíte.
 
Tady najdete termíny kurzů a přednášek.
 
 

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz