Probuzení/posílení ženské energie

Probuzení ženské energie

       Zcela nový kurz jen pro ženy.
       Při své práci s mužskou a ženskou energií jsem objevil cvičení, které posiluje ženskou energii a obnovuje a oživuje lidské tělo.
       Zatím se s ním seznámily a to jen velmi zběžně jen ženy, které byly na posledních kurzech Být ŽENOU. Na tomto kurzu ho budeme cvičit a zažijeme jeho blahodárné účinky.
       Náplní kurzu bude převážně jen toto cvičení, nemusíte se však bát, není nijak fyzicky náročné a dá se cvičit i vleže.
       Uvědomuji si, že když jako muž nabízím cvičení pro ženy pro povzbuzení ženské energie, může se to zdát divné. I proto jsem dlouho váhal, zda tento kurz uskutečnit a zda nyní.
       Cvičení se koná cca 1x měsíčně, termíny jsou zde, na adrese Pernerova 293/11, Praha. Je nutno být předem přihlášena alespoň 2 hodiny předem. Pokud chceš přijít na blint, zavolej a řeknu Ti.
       S sebou velmi pohodlné oblečení, které nikde neškrtí, netlačí, ideální něco, co na sobě ani nebudete cítit.
       Budeme nenáročně cvičit, užívat si energie a slastné pocity z proudící energie a současně cvičit plynutí, nenásilí, neúsilí, následování a další ženské vlastnosti.
       Podmínkou účasti na kurzu je souhlas s tím, že toto cvičení nebudete nikoho dále učit a že nebudete sdílet obsah kurzu. Samozřejmě výsledky sdílejte.
       Na tomto kurzu se nebudete učit, jak být silné a nezávislé bohyně, půjdete ke skutečně ženské - jemné a oživující energii.

 

Tady najdete termíny kurzů a přednášek.

Na tento kurz nechoďte, pokud

  • chcete být jako muž
  • potřebujete zůstat silná a závisí na tom Váš život (po tomto cvičení dojde k uvolnění, které si možná nyní nemůžete dovolit – z dlouhodobého hlediska však po tomto uvolnění dojde k nabrání sil).
  • chcete být silná, nezávislá, samostatná a vysušená.
  • ve svém životě vybíháte do závěrečného sprintu. Přijďte, až si budete moci odpočinout (ale myslete na to, že spurtovat nemůžeme moc dlouho bez následků na naše zdraví).
  • neunesete pasivitu, uvolnění, měkkost a jemnost a nechcete se to ani naučit

Přihláška na kurz

Reakce

        Ahojky Martine. Sorry, ale to že začínáš vyučovat „Probuzení/posílení ženské energie“ se mi opravdu zdá být „přes čáru“. Ale jak píšeš už Ti uzrál správný čas, a dá se to cvičit i vleže.
       Martine, chlapíku !!!!!!!!, co to vyvádíš, nebo prezentuješ ??? Promiň mi tu upřímnost, ale máš to opravdu zapotřebí ??? Budeš snad vyučovat příště „umění ženského orgasmu ???
       Jasně, že ti nejde o sex, ale celé je to absurdní, ne-li lehce úchyloidní, Pls. zareaguj, nebo mě vyluč z rozesílání tvých upoutávek. Upřímně zdravím

Odpověď

       Je to nejméně 20 let, kdy jsem měl silný a vytrvalý pocit, že porod by měl být (nebo aspoň mohl být) orgasmický zážitek. Ale protože jsem muž a jako muž o tom přece nemůžu nic vědět, držel jsem hubu a říkal to jen svým partnerkám. Protože mě měly rády, nic neříkaly, jen se na mě dívaly jako na někoho, kdo spadl z měsíce, protože přece porod musí bolet.
       Před dvěma lety se k nám dostal film Orgastický porod a od té doby už o tom mluvím nahlas a už se přihlásilo pár žen i tady, že jejich porod byl orgasmický nebo tomu podobný.
       Před třemi lety jsem začal dělat kurz Stát se MUŽEM (pro muže)/ Já chci MUŽE (pro ženy). Ani mě nenapadlo, že by se mohl jmenovat jinak, protože přece já jako muž nemůžu učit ženy, jak být ženami. Takový nápad byl zcela mimo hranice mé představivosti, takže mě nikdy ani nenapadlo,že by se ženská část kurzu mohla jmenovat třeba Být ŽENOU. Přece já jako muž z principu nemůžu učit ženy, jak být ženami. A pravděpodobně bych se tehdy na někoho, kdo by to nabízel, také díval divně. Ale uskutečnily se dva kurzy a co se nestalo? Ženy začaly hlásit, že se cítí víc ženštěji. A těch ohlasů bylo příliš na to, aby se daly ignorovat. Dospělo to tak daleko, že jsem byl „přinucen“ změnit název.
       Paradox byl, že dokud se kurz jmenoval Chci MUŽE, prakticky na každé přednášce některá žena vstala a zeptala se: A jak jako muž můžete učit ženy, jak být ženami? Vždyť to je přece hloupost. A já souhlasil. Vždyť přece jako muž nemám žádnou šanci to udělat. Proto se také kurz nejmenuje Stát se ŽENOU, ale Chci MUŽE.
       Jakmile se název kurzu změnil, už se nikdy nikdo nezeptal a najednou bylo samozřejmé, že jako muž mohu učit ženy, nikoliv jak se stát ŽENAMI, ale jak jimi být. Až později mi došla logika toho celého: Žena se může učit, jak být ŽENOU od ženy, která to umí, ale když tam není ochranná mužská energie, stejně se to nedá bezpečně udělat.
       Od MUŽE se to nemusí učit, on to ani nemusí umět, stačí když vytvoří „ochranné pole“, ve kterém se ženská energie sama od sebe probouzí, aniž by se kdokoliv musel cokoliv učit.
       Zahradník také neučí rostlinky, jak růst, pouze udělá podmínky, aby mohly udělat, co jim je vlastní – tedy žít a růst.
       V tomto ohledu je zodpovědností nás mužů, jak je rozvinutá nebo zakrnělá ženskost v ženách a v celé společnosti. Protože my jsme zodpovědní za dodání nebo nedodání toho, co umožní ženám odkrýt (nikoliv se naučit!!!) v sobě ženskost. Ženská energie je primární a současně možná jen při splnění určitých podmínek. Když jsou podmínky splněny, ženská energie sama spontánně začne růst. Když nejsou splněny, je sice možno se ji naučit, ale není možné ji „používat“, protože to není bezpečné.
       Abych mohla být jemná a měkká, musím se cítit v bezpečí. V tomto ohledu žena může ženskou energii učit, ale nemůže poskytnout podmínky pro to, aby ji její žákyně mohly začít používat. Tedy může tyto podmínky vytvořit, ale jedině z mužské energie, čímž pádem ale zase nemůže být vzorem ženské energie.
       Proto většina ženských skupin se učí, jak být bohyněmi, jak být silné a nezávislé. Protože to učí ženy z mužské energie a neříkají přitom, že jsou v mužské energii. Používají ženské pohyby a cvičení, ale ke světu přistupují mužským způsobem (aktivně, vedou, řídí, učí).

Mužská a ženská energie

       K výuce je třeba mužská energie. Abych mohl/a vyučovat, musím, věřit, že mám co učit, tedy musím mít představu „že jsem dál“. To jsou všechno atributy mužské energie. (Pokud se Vám nelíbí toto rozdělení na mužskou a ženskou energii, můžete používat raději jang a jin).
       Výuka pomocí ženské energie vypadá jinak: Jsme všechny rovnocenné a učíme se jedna od druhé. Sdílíme spíše, než že by se někdo od někoho učil. K ženské energii také patří intuice a pokud jsou lidé v ženské energii, mají všichni stálý přístup ke všem vědomostem. Tedy není nikdo, kdo by druhé učil. Učí se všichni od všech, protože sice všichni mají stejný přístup ke všem znalostem uloženým „v univerzální databance“, ale tam, kde není vedení, se všichni střídají v tom, komu daná informace přijde jako prvnímu. A není to vědomé střídání (to by spíše patřilo k mužské energii), je to spíše plynutí v proudu.
       K tomu aby žena mohla učit ženy, jak být ženami, musí být (aspoň v této oblasti) v mužské energii. Ale když je v mužské energii jednom a v ženské energii v jiném, nemůže už učit jen ženskou energii, ledaže by si toho byla aspoň vědomá. Pak by mohla říkat, v čem je v ženské energii (to se učte a napodobujte, když chcete jít do ženské energie) a v čem v mužské.
       Paradoxem je, že naučit se ženskou energii můžete jen od ženy, kterou ani nenapadne, že by to mohla učit. Jakmile toto začne žena vyučovat, už není jen v ženské energii. Když to pak ženy začnou napodobovat, výsledek bude také mišmaš. Řešením by byla žena, která si toho všeho je vědoma a umí přepínat mezi mužským modem (kdy učí) a ženským modem (kdy jen je a ženy ji napodobují).
       Ideální by pak také bylo, aby uměla dát i ochranu, ale pak by byl problém, kdyby ji ostatní ženy napodobovaly a tudíž by se od ní učily mužskou energii.
       Takže řešením je dvojice – muž je v mužské energii a skupinu chrání a žena je v ženské energii a jen je. Ale pak už žena neučí – jen je. A ženy se to od ní neučí, pouze ji napodobují.
       Takže zvenku takový kurz vypadá jako kurz, který vede muž, učí na něm muž a je na něm jedna žena, kterou muž dává jako příklad (ženskou energii ani nenapadne se vyzdvihovat, tedy ani se dávat jako příklad). Problém je, že tím, že ji muž začne dávat jako příklad, ji učí, že je víc (dál) v ženské energii, čímž ji z ženské energie dostává do světa srovnávání (což je svět mužské energie).
       Je to podobný paradox, jako když zjistíte, že bojem za mír podporujete boj a nikoliv mír. Mír můžeme udělat tím, že jsme v míru, nikoliv bojem za mír. Ženská energie také vzniká jen tam, kde je bezpečí a tudíž jen tam, kde je silná mužská energie. (Zde upozorňuji, že síla je něco totálně odlišného od agresivity a že agresivní muž je slabý muž).
       A proto může muž učit ženskou energii: protože:
- tím, že je muž, ho ženy nebudou napodobovat, když chtějí být ženami
- čím víc bude v mužské energii, tím víc budou moci ženy dělat opak toho, co dělá on a tím být víc ženami
- může učit z pozice učitele, což patří k mužské energii
- když dá jasně najevo, že není žena, jen se mu dostalo té cti, že „naladil“, co kdokoliv potřebuje, aby šel do ženské energie (a zde prosím milé dámy a pánové nebuďte feminističtí – proč jen žena by mohla mít intuici, co se ženské energie týče? Možná právě naopak – některé věci jsou lépe vidět zvenku.
- samozřejmě by bylo absurdní, kdyby muž učil ženy např. o menstruaci apod. Muž nemůže učit ženy ženským věcem, ale může je učit cvičení, která u každého - bez ohledu na jeho pohlaví – posiluje a probouzí ženskou energii. Aby bylo jasno, ženy nemají patent na ženskou energii, mají pouze patent na prožívání ženského těla.
- co je ale nejdůležitější – jen mužská energie může vytvořit ochranné pole, ve kterém ženská energie může rozkvést. To samozřejmě může dělat i žena (ani muži nemají patent na mužskou energii), ale pak si NESMÍ myslet, že je v ženské energii.
- paradox je, že právě tím, že jsem muž, tak když jdu do mužské energie, tak nehrozí že mě ženy začnou napodobovat jako vzor ženskosti. Takže tím, že jsem muž, sloužím současně jako „opačný“ vzor a současně mohu bez zmatení jít plně do mužské energie, která je potřebná pro „rozkvetení“ ženské energie.

       Ve zdravé společnosti by samozřejmě k ženským cvikům měly daleko blíž ženy a tudíž by tyto cviky nejdříve „naladily“ ženy, nikoliv muž. Ale bohužel tato společnost popírá ženskou energii a tudíž ke skutečné ženské energii mají i ženy velmi daleko. A proč tyto cviky přišly právě mě? Možná přišly mnoha jiným lidem přede mnou. Ale pak by to mělo hodně žen umět.
       Tento cvik jsem ukazoval stovkám žen a z nich jen jedna jediná to uměla na 1-, protože v rámci jiného druhu cvičení na tom pracovala intenzivně 3 roky. Pak tam ještě byla jedna žena, co to uměla školní terminologií na 3-.
       Kromě těchto dvou žen jsem vždy musel chválit ty, co to zvládaly na 4- nebo 5+, protože všechny ostatní to neuměly ani na pětku.

Proč právě já?

       To nevím. Jediné, co mě napadá, je, že se dívám a nevěřím pravdám. Každou pravdu zkoumám a jsem ochoten změnit můj názor na to, jak to je doopravdy. Nemyslím, že jsem expert na intuici, ale opakovaně jsem se přesvědčil, že když něco cítím na kurzu, obvykle to funguje. (V životě se na to bohužel nemohu zatím tolik spolehnout – ale pracuji na tom). Současně se nebojím logiky a vím, kde má logika slabé místo. Myslím, že ani v jednom nejsem nejlepší, ale možná je neobvyklá kombinace schopnosti používat tyto dvě na první pohled protichůdné schopnosti současně. Nevím.

Co teď?

       Je to v podstatě jedno. Jestli to, co učím, je pravda, přijde to i odjinud. Nepotřebuji se prosazovat, dal jsem nabídku a kdo bude chtít, ji využije. Ti ostatní počkají, až se to stane všeobecně známým.
       A jestli to není pravda, rád se omluvím. A to tak činím teď hned. Byl jsem plný dojmů z jednoho kurzu, kde to krásně fungovalo a zapomněl jsem, že tyhle stránky čte i mnoho těch, co se mnou a s tímhle cvičením nemají žádnou zkušenost. Takže se Vám omlouvám, že jsem napsal něco, co zatím nemůžete přijmout. Možná proto, že to není pravda, možná proto, že je to příliš kacířské. To nevím. To ukáže čas. Ale v každém případě jsem to měl napsat tak, aby to bylo pochopitelné pro každého.

Doplněk

        Z mailu: Promiň mi tu upřímnost, ale máš to opravdu zapotřebí ??? Budeš snad vyučovat příště „umění ženského orgasmu ???

       Zatím neznám dost, abych mohl učit zákonitosti nebo umění ženského orgasmu ani muže ani ženy. Zatím vím jen o jedné zákonitosti, o které se domnívám, že ji skoro nikdo nezná. A to je moc málo na to, abych to mohl učit. Proto se na to nechystám. Ale když mi to nachystá život a když budu vědět nebo umět něco, co drtivá většina neumí a budu to chtít lidi učit a budu mít odvahu dát své dobré jméno všanc předsudkům nevědomých lidí, proč ne? Je orgasmus něco špatného?
       A jestli to mám zapotřebí? V určitém okamžiku v životě se každý z nás musí rozhodnout, zda půjde za tím, co je živé, nebo se bude chránit před nepochopením druhých a ze strachu se přestane vyvíjet. Já jsem to párkrát zkusil zastavit, ale důsledky jsou daleko horší, než nesouhlasné maily. Takže až se z toho otřesu, zase půjdu dál. A na jakou misi mě „život zavede“, na tu se vydám. I kdyby to mělo znamenat, že přestaneš odebírat mé infomaily. Protože život a můj život jsou důležitější, než to, jestli tomu rozumíš a jestli mě „bereš“.
       Děkuju moc za Tvůj mail, i když mě to nepochopení nepotěšilo, protože jsem si díky němu dost věcí ujasnil a také jsem pochopil, že asi ještě nenadešel čas veřejné prezentace.

Další reakce

        Reakce: Připadalo by Ti v pořádku, kdybych já, jakožto žena, chtěla provádět chlapce iniciací v muže?
       Odpověď: Vím o jedné oblasti života, kde by to tak dokonce mělo být a tam jsem pro.
        Reakce: Tenhle "ženský vzor" ale podle mě nemůže poskytnout už z podstaty věci muž.
       Odpověď: S tím jen souhlasím. Já jakožto muž nemohu dát ženám vzor, ale mohu udělat podmínky, aby svůj ženský vzor našly v sobě. A navíc znám to cvičení, které to umí krásně udělat „samo“.
        Reakce: Teď zas něco pro, aby to bylo vyvážené a navíc si myslím, že v sobě tenhle přístup taky něco má.:-)) Co brání ženě, která implicitně v sobě ženskost má, projevit ji SKRZE působení muže. Vždyť přeci sex je toho typickou ukázkou. Situace, kdy se dívka stává ženou...
        Odpověď: Absolutní pravda. Sex je krásná paralela: V něm také muž neučí ženu, jak se má jako žena milovat. Pouze v ní probouzí to, co už tam dávno je. V tomto případě to dokonce ani žena nemůže udělat ani sama ani s pomocí jiné ženy (ledaže by byla lesbička). V tomto je muž nepostradatelný.
       A paralela jde ještě dál: Když je dívka totálně nezkušená, muž jí nedává vzor, jak to má jako žena dělat, ale přesto jí to může naučit. I když není ženou a i když vůbec netuší, co ženy zažívají.
       Na kurzu ale půjdeme jinou cestou. Ne cestou sexuální, i když samozřejmě životní a sexuální energie jsou propojeny.
       Znám mnoho žen, které jdou raději ke gynekologovi, než ke gynekoložce. Říkají, že muži-gynekologové jsou citlivější. Stejně jako muž může být gynekologem, proč by muž nemohl vědět o ženské energii něco,co ani sama žena neví? Navíc gynekolog nemá ženské tělo, ale muž má ženskou energii.
       Ženy si často stěžují na nerovnoprávnost. Ale když muži na festivalu dělali cvičení na mužskou sílu, lektor dovolil ženám očumovat. Ženy jsou v tom daleko razantnější a neviděl jsem nikdy žádnou lektorku ženské skupiny, která by něco podobného dovolila.
       Reakce: Každopádně Ti držím pěsti, samotnou by mě zajímalo, jaké budou ženy udávat důvody pro a proti! Pouštíš se možná na tenký led, ale to se mi na Tobě vždycky líbilo.:-)) Měj se hezky!:-)
       Většina lidí nenapíše. Protože je ani nenapadne, že by se měli ozvat nebo se neumí ozvat nebo se bojí, že jejich názor nebude nikdo brát. Takže zatím jste jen dva, co jste měli odvahu se ozvat, i když počítám, že nesouhlasících bude daleko víc. A to je škoda, protože jedině komunikací (mimochodem vlastnost ženské energie) můžeme dojít dál. A aby komunikace vůbec mohla nastat, musím mít odvahu (mužská energie) nebo se cítit v bezpečí. Tak doufám, že víc lidí napíše a nebo se aspoň zamyslí nad tou „hloupostí, co tady Daniel napsal“.

 

 nbsp;nbsp;

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz