Láskyplné zkrocení ženy

Jedná se o techniku, kterou učím na jednom z pokračujících kurzů Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU. Pokud se Váš vztah rozpadá, můžete také požádat o individuální nebo párovou terapii. Stejně tak pokud žena cítí, že neví, co chce a nedá pokoj, dokud nepřestane a už s tím chce přestat. Nebo když nemůže a nemůže najít partnera.

Zkrocení přináší svobodu a větší sebevědomí

       Zkrocení není zotročení a už vůbec nemá nic společného s bitím. Ve skutečnosti agresivita znamená nepřítomnost mužské síly a agresivní muž vybouchne, protože se cítí bezmocný.
Vědci nedávno přišli na to, že kojenci nechaní bez zavinovačky mají potíže, protože jim chybí hranice. Zkrocení je přesně totéž: Zkrocením dáme tomu druhému hranice a jemu se uleví. Protože už není vydán na pospas nekonečnému světu. To je důležité všude, ale zejména tam, kde má člověk psychické potíže a úplně nejvíc u potíží, které by lidé před sto lety označili jako hysterie.

Výsledky rozhodují

       Nebudu zde psát, jakým způsobem tato technika probíhá, k tomu je potřeba nejdříve absolvovat kurz Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU. Ale podělím se o výsledky posledního kurzu:
       Žena s depresemi. Polevily již po absolvování jiných mých kurzů, ale k úplnému vymizení předtím nikdy nedošlo. Po kurzu: „Kde je Tvá deprese ?“ „Není. Necítím ji.“
       Nevím, zda uzdravení deprese přetrvá. Ale i kdyby to byl výsledek jen dočasný, dá se pokračovat, aby trvalý byl. Do této doby bylo uzdravování sice poměrně pomalé, ale setrvalé. Prakticky po každém kurzu to bylo lepší. Nyní jsme skočili nejvíc. Sám jsem zvědav, zda příště bude ještě potřeba na tomto tématu pracovat.
       Žena, jejíž fungování v životě omezuje nemoc a léky, které na ni musí brát. Je díky nim „oblblá“ a není schopna vykonávat dobře svou práci. Stav po tomto jediném kurzu a hodinové individuální práci se zlepšil z 50% na 80%. Stále nemá v životě pevný bod, neví, jak to bude zvládat. Ale i to považuji za obrovský úspěch. Protože s touto situací si klasická medicína neumí poradit vůbec a lidé jsou obvykle na neschopence nebo v invalidním důchodu.
       Žena, která byla na mnoha kurzech a dosud se nepodařilo objevit základní téma. Na tomto kurzu žena pochopila, jak obrovský strach má a proč jí nikdy nedovolil se podívat do skutečné hloubky. Strach je u takových lidí tak zásadní a základní, že často „vytváří“ problémy, aby se skutečný problém neřešil. V průběhu kurzu tohoto kurzu jsme tyto falešné problémy nechaly být a žena si sama určovala rychlost, kterou čelí skutečném problému. S pomocí dalších lidí se posunovala kousek po kousku blíž k tomu, co je příčinou jejího obrovského strachu. Neuvěřitelné omládla v obličeji a s potěšením jsem zaznamenal, že je již schopna řídit svou potřebu pozornosti. Předpokládám také posun v její schopnosti navazovat vztahy.
       Žena, která se nemohla pořádně opřít o svého partnera. Její muž je silný, ale bál se svou sílu používat. Nyní si spokojeně předla v náručí svého muže. Slabé muže stále shazuje, ale pro úspěch jejich vztahu je podstatné, že takový už její muž není ani ve skutečnosti (protože se naučil, že zdravé použití mužské síly je pro úspěch vztahu nezbytné a ví, že síla je něco zcela jiného, než agresivita) ani v její představě.
       Žena, které procesy, které se na tomto kurzu staly, odpověděly mnoho otázek, na něž předtím neznala odpovědi. A také už je více otevřena tomu najít si vztah.
       Žena, která se neuvěřitelně bála, že jí nikdy nevydrží žádný vztah: Ulevilo se jí, ale pak v přítomnosti galantně se chovajících mužů zjistila, že se neuvěřitelně (podvědomě) bojí, že si najde hodného muže. Toto poznání jí otvírá cestu k tomu, aby si tento strach uzdravila. Dosud byla zoufalá z toho, že ji každý muž opustí. Nyní už ví, že si to působí sama a to je začátek uzdravení.
       Žena, která neumí jít do mocné ženské slabosti a s muži bojuje. Nyní si vyzkoušela, kam tento boj vede a hlavně našla cestu ven ze svého bludného kruhu – a může jít do ženské energie a být přitom mužem opečovávána. To, o čem jsem předtím mnohokrát mluvil a nikdy to nefungovalo, nyní zrealizovala jen s pomocí jediné mé věty a techniky krocení.

Výsledky pro muže

        Všichni muži bez výjimky se po skončení kurzu cítili sebevědomější, více v mužské energii. Byl na nich vidět zřetelný posun od slabosti nebo agresivity směrem k mužské síle.
       1 muž „se setkal“ s tátou způsobem, který na jiných kurzech není možný. Jeden muž si vyzkoušel, jak je důležité nechat se zkrotit. Jiný muž v sobě našel sílu i v okamžiku, kdy si už myslel, že nemůže dál. To je pro život extrémně důležité.
       Všichni jsme uviděli, že někteří muži se bojí použít svou fyzickou sílu, protože ji umí vyjádřit jen vůbec nebo na 100%. Pro takového muže je extrémně důležité se naučit použít adekvátní množství síly, které zažene nebezpečí, ale které ještě není nebezpečné. A samozřejmě v případě extrémního nebezpečí se hodí, když takový muž je schopen nevídané síly.
       Mimochodem toto je jedním z mnoha principů domácího násilí. Muž nechce používat svou sílu, ale tím pak provokuje ženu k tomu, aby s ním začala orat. Když ženiny provokace přesáhnou mez, muž ji zmlátí. A přitom by stačilo, kdyby takový muž jen ukázal, že on sebou nenechá manipulovat a oba by měli spokojené partnerství. K tomu ale musí muž umět svou fyzickou sílu řídit.

Léčba psychických problémů a nemocí?

       Viděl jsem již několik žen s psychickými problémy, kterým láskyplné zkrocení přineslo úlevu. Zatím to nemohu tvrdit s určitostí, protože případů je příliš málo na to, aby to bylo statisticky průkazné. Ale zdá se, že by výrazně ubylo psychických a psychiatrických nemocí, kdyby každý dospělý muž uměl láskyplně zkrotit svou ženu a své děti. Přemýšleli jste někdy o tom, proč přibývá depresí a psychických nemocí? Že by to nebyla náhoda? Že by ten starý mužsko-ženský model měl i své výhody?
       Nejdůležitější je, že můžeme propojit to nejlepší z toho nového i z toho starého a najít cestu, ve které budeme všichni doopravdy svobodní. Protože když se „osvobodíme“ od svého předurčení, možná ztratíme víc, než si dokážeme představit.
       Co když psychóza znamená jen to, že dotyčný člověk neumí oddělit (ohraničit) svět reálný a svět, který existuje jen v jeho hlavě? Co když mnoho psychóz je jen neuzdravený minulý život? Co když deprese vzniká v důsledku přílišnému vystavení se vnějšímu světu bez ochrany mužské energie?
       A co když to jde ještě dál? Co když i fyzické nemoci by se daly láskyplně zkrotit?
   
 

Zde jsou bližší informace ke kurzu Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU.
Termíny jsou zde.
Přihlásit se můžete tady.
 
 
Protože nejbližší kurz Láskyplné zkrocení ženy se bude konat až za několik měsíců, můžete se také v případě nouze objednat na individuální práci. Ideální je, abyste předtím byla na nějakém mém kurzu nebo aspoň navštívila pár přednášek. Objednat se může žena nebo pár.
V tomto okamžiku na individuální práci přijímám jen velmi akutní případy, snad od ledna budu mít již volnější rozvrh. Připravte se na to, že na objednání budete čekat. Přihlásit se můžete na mailu kroceni@smysl.com
 
 

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz