Pokračování kurzu Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU

Stát se MUŽEM 2/ Být ŽENOU 2:
Uzdravení strachu z mužské energie

       
       Uzdravujeme zde také strach z mužů a strach být MUŽEM. Popis kurzu najdete zde.
       Pro některé lidi je příliš náročné jít rovnou na kurz Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU 1, proto máte možnost se zúčastnit i jen tohoto kurzu. A pak uvidíte, zda již základní kurz zvládnete.
Pozn: Dříve měl tento kurz pořadové číslo 3A.

Stát se MUŽEM 3/ Být ŽENOU 3 - týdenní

       
       Jedná se o týdenní kurz, na kterém budete moci prožít ideální dětství s ideální mámou a ideálním tátou v prostředí přírodního národa, který svou přirozenou moudrostí může hodně vyléčit. Kurz se koná v prostředí Českosaského Švýcarska a tento moudrý kmen budeme tvořit sami. Já na tomto kurzu vystupuji v pozici šamana, který pomáhá účastníkům projít jednotlivými vývojovými stupni a poté i iniciací v muže a v ženu.
       Naše společnost trpí nedostatkem přechodových rituálů. Naše podvědomí potřebuje jasný signál, že již nejsem dětmi, ale že jsem mužem nebo ženou. Stejně tak je třeba projít a úspěšně ukončit jednotlivá vývojová stadia pobytu v rodině jako dítě, stejně je pro rodiče důležité uslyšet, že poté, co děti odejdou z hnízda, nekončí jejich život. Naopak začíná krátká dovolená. Ta skončí, až děti budou mít svoje děti a pak teď už prarodiče zavoláme do rady starších. Už jen tato samotná zkušenost může změnit život mnoha „osiřelým“ rodičům.
       Zatímco iniciace pro muže je povinná, ženy si samy určují, jakou rychlostí budou postupovat. Zatímco muži skládají náročné úkoly (ale zase ne tak moc, abyste se museli bát), ženy si užívají volného plynutí.
Pozn: Dříve měl tento kurz pořadové číslo 2.

Krocení ženy

       
       Na tomto kurzu se naučíte, jak osvobodit ženu a jak ji uzdravit z neštěstí. Více informací později.
Pozn: Tento kurz se dříve jmenoval 3B.

Resuscitace lásky

       
       Na tomto kurzu se muži naučí, jak znovu v ženě roznítit plamen lásky.


Péče o ženu

       
       

Otočení rolí

       
       

Vnitřní MUŽ a vnitřní ŽENA - harmonizace

       
       

Mám připraveny ještě další kurzy, zatím pro ně však nenadešel čas.
Součástí cyklu byl také kurz přijetí rodičů, nyní velmi podobné téma, ale hlouběji zpracované najdete v kurzech Úžasný svět.
       
       

Zde se můžete na kurz Stát se MUŽEM 1 / Být ŽENOU 1 přihlásit.

       
       
       

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz