Deklarace mužských práv a svobod

Publikováno před r.2017

Deklarace práv a svobod muže

       Včera jsem si přečetl článek o mužské emancipaci od lektora mužských kurzů, který je zase podán tak, že za všechno špatné může mužská energie nebo muži. Chyba prý byla, že expanzivní energie byla moc expanzivní.
       Ale to je omyl: Úkolem expanzivní energie JE být expanzivní. Když se pokusí být jiná, pošlape samu sebe.
       Úkolem ženské-impanzivní energie je být impanzivní tak, že jí expanzivita druhé strany neubližuje, ale pomáhá.

       Všimněte si, že Vám slovo impanzivní nic neříká. Ono se také vůbec nepoužívá. I to ukazuje, jak moc nechápeme sílu mocné ženské slabosti.
       Impandovat vlastně znamená zhustit se dovnitř, častěji se v literatuře používá slovo imploze, ale to rozhodně není nic jemného, tedy to nepatří ke zdravé ženské energii.
       I díky pomoci expanzivní energie zvenčí pak může být ženská energie hustší a jen díky tomu pak ženy svou „gravitací“ přitahují muže. Je jen náhoda, že slovo gravidita zní skoro stejně? Proto nemůže být gravidní rozpínající se muž, ale jen impandující žena. Možná proto i tolik žen nemůže mít dítě, protože když je v mužské expandující energii, nemůže ztěžknout.

       Jakmile žena místo boje s mužskou expanzivitou a dominancí najde ve svém srdci, jak krásné je impandovat a být pohlcena mužem, zmizí všechny problémy a boje. Protože když máte rolls-royce skutečné ženskosti, už Vás nezajímá trabant rovnoprávnosti.

       Je největší omyl ženské emancipace, že si našla špatného protivníka. Problém není v mužích nebo v mužské energii. Problém je v tom, že mužská i ženská energie jsou nemocné. Takže mužská energie místo aby chránila, ubližuje. A ženská energie místo aby boj klidnila, tak ho zvětšuje. A ženy místo aby se učily, jak přimět svou jemností muže k tomu, aby je chránili, tak s nimi bojují.
       A pamatujte, když bojujete, silným a zlým moc neublížíte. Ublížíte slabým a hodným. (mechanismus popsán např. v mém článku o nezranitelné ženské energii, kdy bojovnice bojovaly proti mně, ale ubližovaly tím ženám, za které chtěly bojovat).

       Jak dlouho si my muži necháme šlapat po svém mužství, dokonce i od mužů, kteří nás mají vést k mužství? Jak dlouho tím dovolíme ženám, aby byly zbytečně nešťastné a kazily tak život sobě, nám i dětem?

Skutečné mužské osvobození

       To, co nabízím, není lehká cesta. Ale skutečná emancipace mužů nespočívá v tom, že budeme mít víc ženské energie (i když každý z nás má mít obě energie). Drtivá většina mužů, co ke mně chodí na kurzy, má nedostatek mužské energie. A ti zbývající často svou mužskou energii potlačují, protože se za ni stydí, protože ubližuje. Výsledkem je pak nemocná mužská energie, která ničí vše kolem. Ale to není chyba mužské energie a není to chyba běžných mužů.
       A řešením dokonce ani není boj proti nezdravé mužské energii. Protože tím se nezdravost jen posiluje. Řešením je uzdravující nezranitelná ženská energie. Že v tomto názoru nejsem sám, krásně dokumentuje tento článek. Tento anonym ještě neví, že žena může být i v nezranitelné ženské energii, ale tak trochu ji popisuje.

       Ano, je pravda, že ti, co nám vládnou, tak činí z mužské energie. Ale to je princip. Ženská energie nemůže vládnout, protože kdyby vládla, nebyla by to ženská energie. Ženská energie má milovat a v lásce zmizí jakékoliv ovládání, kromě toho láskyplného. A my místo toho učíme ženy, jak bojovat.

       Problém není, že nám vládnou muži a ženy v mužské energii, problém je, že ta energie je nezdravá. A myslíte si, že když budeme bojovat proti mužské energii, tak její zdraví posílíme? Právě naopak.

       Navíc tím posílíme mylnou představu žen, že ony jsou oběti. A tím jim zabráníme to změnit. Protože je v silách každé ženy to změnit. Buď tím, že půjde do mužské energie a nenechá si ubližovat nebo tím, že půjde do nezranitelné ženské energie, kde není možno žádné ublížení z principu.

       Vyhlašuji boj za osvobození mužů. Ale ne proti ženám. To je nesmysl. Nikdy to nebyl boj mužů proti ženám, jak si mylně myslí feministické hnutí. Muži vždy trpěli také. Možná i víc než ženy. Ale muži trpí mlčky a často i bez toho, že by si toho sami všimli.

Vyhlašuji boj za osvobození mužů

       a prosím ženy o účast. Přestože na začátku to nebude pro ženy lehké, je to jediný způsob, jak mohou mít silné muže. A jestli nechcete dovolit mužskou sílu svým mužům, budete se muset dívat, jak stejně uboze žijí i Vaši synové.

       Milé ženy, nejste jediné oběti. Není pravda, že jen mužská energie je v krizi. Ženská energie je po 100 letech emancipace v daleko větší krizi. Pokud nesouhlasíte, přihlaste se, kdo byl někdy v nezranitelné ženské energii. Garantuji Vám, že 99% lidí ani neví, že něco takového existuje. Zatímco pojem „silný muž, o kterého se mohu opřít“, je aspoň součást našeho slovníku a některé ženy takové muže znají.

       Když má někdo velikou bolest, je několik možností, jak ji necítit. Začít posilovat, aby mi už nikdy nikdo neublížil. Nebo se povznést nad bolest a nad muže a často i nad svět. Mnoho žen se nad muže povyšuje, často aniž by to věděly, aby necítily tu obrovskou bolest. A co když ti muži v nezdravé mužské energii udělali totéž? Co když tihle nezdraví muži mají za sebou utrpení, srovnatelné s Vaším?

       Přestaňte se milé ženy povyšovat. Chápu, že to bolelo. Chápu, že to bylo k nevydržení. A teď si představte, že Vy jste si o tom mohly aspoň povídat s kamarádkami. Muži obvykle neudělali ani to. Trpěli mlčky a trpěli tak mlčky, že bolest potlačili tak hluboko, že si mnozí ani nevšimli, že trpěli.
       Já už 25 let pracuji na sobě. Docela intenzivně. A přesto se k některým věcem nemůžu a nemůžu dostat. Jsou tak hluboko, že vůbec netuším, co tam je. Jsou pravděpodobně tak bolavé, že mě k nim ochrany ještě nepustily. Jste si milé ženy jisté, že trpíte víc, než muži?

       Přestaňte milé ženy bojovat, to Vám nesluší a hlavně Vás to nikdy neochrání. Kdyžtak raději vítězte (zdravá mužská energie) nebo ještě lépe použijte nezranitelnou ženskou energii a pak budete v bezpečí a samy sebou.

       Já učím 5 let kurzy Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU. Neskromně si o sobě myslím, že jsem na čele vlny znovuobnovení skutečného mužství (nikoliv žádného „nového mužství“, ale toho starého, dobrého, ale tentokrát pro změnu zdravého). A i já většinu času mluvím k ženám, aby dovolily svým mužům jít do mužské energie. Tak moc mám i já zažráno pod kůží, že ženy jsou oběti.

       Už mnoho let se o toto téma zajímám velmi aktivně a ještě jsem nedohlédl na dno mužského utrpení. Ano, i my muži trpíme. Jen si to často neuvědomujeme, protože muži nepláčou. Mužům nepřísluší hrát si na chudinky.

       My muži, už máme dost toho, jak za všechno můžeme my. Milé ženy, přestaňte se vymlouvat a vemte si svůj díl zodpovědnosti. Ne tím, že odejdete. Ne tím, že nebudete ve vztahu přítomny a pak to budete shazovat na nás. Ne tím, že budete víc chlapi, než my.
       Místo toho přijměte svůj úkol a to je znovuobjevení zdravého ženství. Skutečné ženské energie (ne silné ženské energie, což je ve skutečnosti mužská energie). Nebo řekněte nahlas, že to nechcete, protože když chcete zůstat v mužské energii, měli byste jednat na férovku.

Osvobozující věty

       Milá ženo, prosím, přistup ke mně a řekni mi:
- Nejsem ta, co ublížila Tvým předkům.
- Ty nejsi zodpovědný za to, co se stalo mým předkům ani za to, co dělali Tví předkové.
- Už si tě nebudu plést s těmi, co mi v minulosti ublížili.
- A naše minulé životy, ať už se tam stalo cokoliv, nechávám na nich. Už se do toho nebudu plést.
- Nebudu zachraňovat svou mámu proti svému tátovi ani Tvou mámu proti Tvému tátovi.

       A jestli mě máš ráda, řekni mi:
Dávám Ti požehnání vyrazit na bohatýrskou cesta za pravým mužstvím. Chápu, že mě to na začátku může bolet. Ale věřím, že to zvládneš. A moc se těším, až si mě vezmeš tak, že všechny mé bolesti se naráz a jemně odplaví. Věřím Ti, že najdeš tuhle sílu a proto teď budu dobrovolně trpět následky toho, že se budeš učit být MUŽEM. Vím, že až se to naučíš, dostanu to stonásobně zpět.

Milý muži, podívej se své ženě do očí a řekni jí:

       Ať už chceš nebo ne, ať odejdeš nebo ne, já odcházím na cestu za tím stát se skutečným MUŽEM. Ta cesta nebude lehká a budu se muset naučit zacházet s tím, co jsem si dosud myslel, že je špatné – s agresivitou, zlobou, vztekem, ničivou silou. Až se to naučím, bude to čistá síla, kterou pak dám Tobě k nohám, aby nám oběma sloužila. Ale dokud se to nenaučím, občas to nezvládnu. Bude pro mě těžké vidět Tě, jak trpíš, ale kdybych kvůli tomu ustoupil před svým úkolem, byl bych srab a nemohl bych se sám sobě ani Tobě podívat do očí.
       Budu moc rád, když se naučíš být v nezranitelné ženské energii a pak budeš v bezpečí před jakýmkoliv mužem, ať už ve zdravé nebo nezdravé mužské síle nebo bez ní. Tohle bych pro Tebe udělal moc rád sám hned, ale bohužel toho budu schopen, až když budu plně ve vítězné mužské síle. Proto Tě prosím o spolupráci. Já se budu učit být MUŽEM a Ty ŽENOU.
       Když ještě nebudeš umět být v nezranitelné ženské energii a já Ti ublížím, moc Tě prosím, popros mě pokorně a já zjihnu a přestanu Ti ubližovat a postarám se o Tebe. Ale když budeš v mužské energii a nebudeš umět poprosit v pokoře, budu se učit být MUŽEM na Tobě. To je mužská přirozenost, že bojuje s každým mužem v okolí, bez ohledu na to, jestli nemá nebo má prsa.

- Nejsem ten, kdo ublížil Tvým předkům.
- Ty nejsi zodpovědná za to, co se stalo mým předkům ani za to, co dělali Tví předkové.
- Už si tě nebudu plést s těmi, co mi v minulosti ublížily.
- A naše minulé životy, ať už se tam stalo cokoliv, nechávám na nich. Už se do toho nebudu plést.
- Nebudu zachraňovat svou mámu proti svému tátovi ani Tvou mámu proti Tvému tátovi.

Deklarace mužských práv a svobod

  • 1. Ano, jsem muž a je to tak v pořádku.
  • 2. Mám právo být agresivní, zlobit se a křičet a nést za to následky
  • 3. Ano, chci sex. (Co mě je po tom, že ty to máš nevyřešené.)
  • 4. My muži bojujeme. (Proč Ti to vadí? Můžeš být ŽENA a být v bezpečí.)
  • 5. Občas se tak zaberu do práce, že na všechno zapomenu. (Ten mamut Ti smrdí?)
  • 6. Budu dělat i to, co se Ti nelíbí.
  • 7. Chci vládnout
  • 8. Mým konečným cílem je stát se MUŽEM – moudrým vládcem, jehož samotná přítomnost přináší štěstí všem kolem

1. Ano, jsem muž a je to tak v pořádku.

       Je mnoho žen, které trpí tím, že jejich otcové chtěli chlapce. Ale tušíte, kolik mužů v sobě nese tichý povzdech jejich matky nad tím, jak je jeho otec špatný, protože jí ublížil a z toho vyplývající podvědomá touha chlapce nebýt jako táta = nebýt muž?
       Proto je dnes tolik impotence u mužů a proto neustále klesá počet spermií v ejakulátu. Protože na mnoha úrovních jsou už nejmenší chlapci kastrováni. A všichni jsou tak necitliví na utrpení mužů, že si toho málokdo všimne.
       My muži nemusíme být oběti, jen si musíme své mužství vzít zpět.
       A to zejména tím, že pochopíme, že být mužem je v pořádku včetně toho, že bojuje, je agresivní, vzteklý a má rád sex a líbí se mu spousta žen. Všechny naše nectnosti jsou současně zárodkem naší síly. Proto se musíme postavit za své nectnosti, aby z nich mohla vyrůst naše síla a pak ta skutečná síla nebude škodit.
       Ale dokud budeme bojovat proti svým nectnostem, bude naše síla nemocná a bude ubližovat.

2. Mám právo být agresivní, zlobit se a křičet a nést za to následky

       Agresivita vůči ženě je známkou mužské bezmocnosti. Takže to není rozhodně cíl.
       Ale když se žena schovává za to, že je žena a současně do muže energeticky a hlasově bodá a nebo není schopná se mu odevzdat, co jiného slabý muž může udělat, než odejít nebo se pokusit si ji vzít násilím? Buď milé ženy jděte do ženské energie, kde Vám žádný muž neublíží nebo férově bojujte jako muži, když jste v mužské energii nebo muži přiznejte, že nemá šanci, abyste se mu otevřela. Když budete zneužívat výhod mužské energie (mohu bojovat) a ženské energie (nikdo mi to nevrátí), není to fér a nedivte se, když to stejně jednou schytáte.
       Důležité: Je zodpovědností každého muže, aby ženu nebil. Jakmile ženu uhodíš, prohrál jsi. Místo toho se nauč ženu zkrotit. Nedostane žádnou ránu, nebude si moct stěžovat na to, že jsi hrubián a vyhrajete oba.
       Vysvětlení pro ženy: Muž na své cestě ke skutečné mužské síle se MUSÍ naučit zacházet s fyzickou silou. Pro všechny je lepší, když se to učí s muži. Ale jestli se chováš jako chlap s prsama, nediv se, že bojuje i s Tebou. V ideálním světě by se tohle chlapci učili v 7 letech jen s muži, bez žen. Ale to jsme bohužel prošvihli. V ideálním světě by také ženy uměly být v nezranitelné ženské energii a i agresivní muž by v jejich přítomnosti roztál a bojovat by zase začal, až žena odejde. (Že je to možné, viz tento mail)
       Zvládnutí agresivity a fyzické síly je nezbytnou podmínkou k získání mužské síly. Buď pošlete muže na několik měsíců do divočiny do mužské skupiny, kde se to bude učit jen mezi muži nebo přijměte zodpovědnost za to, že se to bude učit i s Vámi. Není to jen jeho chyba, že Vám to bude ubližovat, Vy také neumíte být v nezranitelné ženské energii.

3. Ano, chci sex. (Co mě je po tom, že ty to máš nevyřešené.)

       Ano, my muži chceme sex. A ano, máme sny, ve kterých máme víc žen. Je to přirozené.
       A současně toužíme, že přijde žena, která nás tak obludí, že pak už budeme vidět jen ji. Takže jestli žárlíš na jiné ženy, pláčeš na nesprávném hrobě. Staň se ženou, pro kterou Tvůj muž ztratí oči pro všechny jiné ženy a je to.

       Pro ženy: Buď šťastná, že se tvůj muž po jiných ženách jen dívá. Znamená to, že je zdravý a současně Ti je věrný. Není lepší kombinace. Kdyby chtěl jinou ženu, už je s ní. On chce Tebe. Jen se prostě bude dívat. Když s tím budeš bojovat, ztratíš ho. Když se s ním naučíš obdivovat ženskou krásu i jinde, než u Tebe, budeš o to obdivuhodnější ženou pro něj.

       Až příště milá ženo řekneš: No jo, on chce jen sex, řekni to znovu a jinak: Je mi ctí, že se Ti líbím natolik, že mě chceš. A jsem moc ráda, že jsem tě obludila naotolik, že mě chceš, i když mě ani neznáš. Já sice řeknu NE, ale budu si užívat toho, že mě vidíš jako atraktivní ženu. Děkuji za Tvé ocenění. A přeju Ti, abys našel to, co hledáš. Já mám (nebo se těším na) jiného statného hřebce. Tobě s velikou úctou přeju, abys našel, co hledáš.

4. My muži bojujeme. (Proč Ti to vadí? Můžeš být ŽENA a být v bezpečí.)

       Ano, my muži bojujeme. Tedy všichni ne. Slaboši ne. A ti nejsilnější také ne, protože ti místo toho vyhrávají.
       My všichni ostatní se bojem zocelujeme, rosteme a současně je to velká zábava.
       Pro ženy: na kurzech se občas stane, že dovolím fyzický boj muže proti muži. Ženám se vždy ohromně uleví, když jsou chráněny (o to se vždy starám) a mohou z bezpečí sledovat mužské souboje. Něco docvakne na správné místo a konečně to je, jak to má být. Pak jsou ženy vždy překvapeny, jak to, že se nám to líbilo? Protože to je ženská přirozenost. Proto prakticky všichni samci o samice bojují. A samice si to užívají a nechrání jednoho muže před druhým.

       Skutečně silný muž bojovat nemusí. Pamatuji si, jak jsem jednou krotil muže o takových 50 kg těžšího. Zalehl jsem na něj a on si mě prostě zvedl a už mě chtěl odhodit. Ale podíval jsem se mu do očí tak, že najednou nemohl. Já ho zalehl, vzal si jeho hlavu do dlaní a ukonejšil ho. On neprohrál. On vyhrál. Tím, že dovolil, abych ho jako jeho táta zkrotil, získal víc, než kdyby se mnou praštil o zem. A současně to nebyla jeho volba. Já byl sice fyzicky oproti němu jako věchýtek, ale mužskou silou na mě neměl. Proto v lidském světě nevyhrávají ti fyzicky nejsilnější, ale ti nejlepší. A to je dobrá zpráva pro každého muže – i když máš 150 cm a 30 kg, můžeš být plně MUŽEM. A i když máš 110 kg a 210 cm, můžeš být slaboch.
       Bojujeme, abychom došli dál, kde boj už není potřeba. Ale kdo odmítne bojovat, zůstane navždy slabochem.

       Ženy se bojí mužského boje. Ale to nemusí. Když se žena stane ŽENOU a umí být trvale v nezranitelné ženské energii, bude v bezpečí i uprostřed bitvy. A naopak, když žena vysílá (třeba i nevědomě) jedovaté šípy proti mužům, bude v nebezpečí i u vykastrovaného a od svalů zbaveného muže.

5. Občas se tak zaberu do práce, že na všechno zapomenu. Ten mamut Ti smrdí?

       Představte si, že by někdo před sto lety řekl, že workholismus je nemoc.
       Tvůj muž má právo pracovat a pracuje taky pro Tebe.
       Jestli pracuje příliš, znamená to, že mu nedokážeš být blízko a necítí tvou lásku
. Aby necítil bolest, utíká do práce. Jestli ho neumíš uzdravit (léčení je doménou ženské energie), tak ho aspoň nenič svými výčitkami. Místo toho uzdrav svou nemocnou ženskou energii a on se pak začne domů těšit tak moc, že najde způsob, jak vydělat víc peněz za míň času.
       Užij si mamuta, co Ti ho přinese a udělej z něho něco hodně dobrého. Poděkuj mu za něj a řekni mu, že si přeješ, aby s Tebou byl častěji i za tu cenu, že nebude tolik mamutů. Když to dokážeš bez bojů, bez výčitek, s čistou, jemnou a mocně-slabou láskou, udělá pro Tebe cokoliv.

6. Budu dělat i to, co se Ti nelíbí.
7. Chci vládnout

       Není úkolem nás mužů udělat všechno, co ženy chtějí. Právě naopak. Úkolem muže je naučit se, že svět může skákat, jak my pískáme. A když tenhle úkol zvládneme, tak pak můžeme začít vládnout jako moudrý vladař. Nejdřív musíme zjistit, že náš naše žena poslouchá, pak můžeme vládnout i pro ni. Ale kdyby muž vládl jen pro svou ženu, ani jí by se to nakonec nelíbilo. Protože žena potřebuje muže, který myslí i na sebe i na ni.
       Má žena si čte tento článek a uvědomila si při tom, že jí vadilo na jejím bývalém, že on myslel jen na sebe.

8. Mým konečným cílem je stát se MUŽEM – moudrým vládcem, jehož samotná přítomnost přináší štěstí všem kolem

       Důležité je pochopit, že když se o to budeme snažit, nikdy tam nedojdeme. Je to cíl, ke kterému směřujeme, ale po cestě musíme být ochotni být i slabí, podřízení, ne-mocní, bezmocní, egoističtí, hloupí a tupí. Hlavně musíme unést, když se cokoliv druhým nebude líbit. Protože když ze své cesty uhneme jen proto, že ještě nejsme dokonalí a pokusíme se o to předčasně, nebude to fungovat a hlavně nás to svede z cesty.
       Ale je moc dobré vědět, kam jdeme.
       Protože něco jiného je být dominantní, abych si něco dokázal a být dominantní, protože to dělá šťastným mě i toho druhého, kdo se o mě může opřít.
       Ale abych se naučil být dominantní tím správným způsobem, musím cestou projít všechny ostatní, přijmout je a nepos..t se z toho, že ještě nejsou dokonalé.

Zde jsou informace o kurzu Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU
a Uzdravení strachu z mužské energie, z mužů, strachu být MUŽEM.
Zde se můžete přihlásit na tento či jiný můj kurz.

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

Zde se můžete přihlásit k odběru mých článků

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz