Za co bojují feministky?

Za co bojují feministky?

       Pokud jde feministkám skutečně o ženy, předpokládal bych, že budou od rána do večera bít na poplach před islámem. Tam jsou ženy skutečně ponižované, ale i kamenované, znásilňované a prodávané. Kdyby feminismu šlo skutečně o zlepšení postavení žen, byly by všechny jejich manifestace proti ortodoxnímu islámu a jeho zvěrstvům. Nějaký horší plat pro českou ženu je samozřejmě nespravedlnost, ale skutečně je to horší, než být ukamenována?
       Pokud příslušníci nějaké rasy s větší pravděpodobností znásilňují ženy, německé feministky by měly utvořit dočasnou koalici s rasisty, aby uchránili alespoň německé ženy před přívalem násilníků, pokud už před nimi nemohou ochránit všechny ženy. Nemusí se stát rasistkami, stačí když se spojí pro společný cíl – pro ochranu německých žen.
       Místo toho bojují proti rasistům a vůbec nechápou, že tím podporují islám a tím pádem násilí na ženách v Německu, Evropě i v muslimských státech.
       Proč feministky bojují proti maličkostem a v tom důležitém straní pachatelům násilí na ženách?

Vychází to z podstaty mužské energie

       Každá správná feministka je žena v mužské energii. Kdyby nebyla v mužské energii, nebojovala by.
       Skutečná žena (tedy žena v ženské energii) by nebojovala. Jen by se podívala na muže ve svém okolí a poprosila je, aby ten boj vedli za ni.A oni by byli tak ozáření jejím projevem, že by rádi dali život za to, aby ji ochránili.
       Pro mužskou energii platí hierarchie. Když je někdo podobně silný jako já, vyzvu ho na souboj. Pokud vyhraju, zařadím se nad něj a on mě bude poslouchat. V ideálním případě za něj budu mít i zodpovědnost.
       Když prohraju, zařadím se pod něj a budu ho poslouchat. A budu doufat, že bude vnímat, že má zodpovědnost za mě.
       Ale když je někdo zřetelně jiná váhová kategorie, boj nezačne. Prostě vím, že bych prohrál a poslušně se zařadím pod něj.
       Zdravý muž se ale přesto pouští i do boje se silnějším protivníkem. Ale to je jiný boj To se stane tehdy, když jde o něco skutečně závažného.
       Takže je boj testovací, kdy bojuji jen s podobně silnými a cílem není smrt, ale najít místo v hierarchii.
       A boj skutečný, který je vůči komukoliv, kdo narušil mé území apod. A tady je cílem vetřelce vyhnat, kořist usmrtit a predátora zahnat.
       Zdá se, že feministky chápou, že islám je jiná váhová kategorie. Tak ho nechávají v klidu. Naopak některé z nich hlasitě bojují za islám, i když je to totálně nelogické.
       Zbabělí muži se mstí na slabých a poklonkují silným. Silní muži se nekrčí před silnějšími a nemstí se na slabších.
       Ať se dívám, jak se dívám, nevidím u feministek zdravou mužskou energii ani testování (zdravou či nezdravou ženskou energii už vůbec). Vidím zbabělce, kteří si dokazují svou sílu na slabých mužích (kteří jsou slabí díky zákonům, které v minuslosti prosadily) a silným (a násilným) mužům podlézají.
       Je to stejné jako by čeští vlastenci v roce 1938 podlézali Hitlerovi a tvrdě bojovali proti jakékoliv snaze se bránit. Nevidím logiku, ať se dívám, jak se dívám.

Jediné logické vysvětlení

       Často vidím ženy, jak testují muže. Schválně ho provokují, aby je zkrotil. A jsou hodně smutné, když to daný muž nepochopí a poslušně ustoupí.
       Možná nás jen feministky provokují, abychom jim už konečně přestali ustupovat. Abychom my muži vzali svou sílu do vlastních rukou a použili ji k ochraně skutečně slabých před těmi, co si na slabé jen hrají.

Zde se můžete přihlásit k odběru mých článků

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz