Osvobození ženy

Osvobození ženy

       Již asi 5 let dělám techniku, která je v principu pořád stejná, ale přesto se v čase výrazně proměňuje. A nastal čas ji i přejmenovat.
       Nový název je Osvobození ženy od nutnosti být mužem. Zkráceně Osvobození ženy.
       Také by se dalo říct, že je to Osvobození ženy od povinnosti být svobodné. Nebo také Osvobození ženy od nadřazenosti.

Svoboda, na jakou jsem připraven

       Pro většinu z nás je svoboda tím nejcennějším darem. Ale skutečně nám všem pomáhá?
       Nejdřív musíme pochopit, že nás osvobodí jen ta svoboda, která je naše a svoboda, na kterou jsme připraveni. Když dáte malému dítěti svobodu o všem rozhodovat, bude v ohrožení života.
       Když jsme dali Lybijcům svobodu svrhnout Muamara Kaddáfího, život většiny z nich se rapidně zhoršil. Z jakžtakž fungujícího státu se stala občanská válka, kde může kdokoliv rabovat, zabíjet a znásilňovat.
       Takže první otázka by měla vždy znít: Jsem připraven na větší svobodu?
       A není žádná ostuda říct, že ne. Právě naopak: Tím ukazuji, že už jsem schopen o sobě rozhodovat.
       A zejména pokud chcete osvobodit někoho jiného, dobře se dívejte, zda to chce i on.

Co nás připravuje na svobodu?

       Dítě musí vyrůst ze své závislosti, aby pro něj byla svoboda darem. Když mu svobodu vnutíme příliš rychle, bude mít pocit, že ho nikdo nemá rád a nadměrná svoboda bude prokletím.

Mužská a ženská svoboda

       Je důležité pochopit, že ženská svoboda je něco zcela jiného, než mužská svoboda. Skutečná ženská svoboda je totiž svoboda moci být nesvobodná s tím, koho miluji. Proto se vždy ženy v-dávaly, protože tím se naplňuje ženin život.
       Proč se muži také nevdávají? Protože mužovou touhou není se někomu dát, ale vzít si ženu – o-ženit se.
       Ještě nikdy jsme nebyli tak svobodní jako nyní a je větší procento spokojených a šťastných žen? A které ženy jsou nejšťastnější? Ty mužsky svobodné (tedy samy si vše určují a muž se jim dává) nebo ty žensky svobodné? (ženy, které si ještě nenechaly vnutit, že patřit svému muži a následovat ho není ostuda, ale naplnění)

Na začátku bylo krocení

       Když jsem na tuhle techniku přišel, sloužila k osvobození muže od diktátu ženy. Nejdřív jsem to moc neuměl a tak jsem hodně bojoval s malými výsledky.
       Pak mi došlo, že nejde o krocení, ale o zkrocení. Je důležité ženu zkrotit, aby přestala muže kastrovat (většina žen kastruje většinu mužů, jen si to skoro nikdo neuvědomuje).
       Pak jsem pochopil, že už se nemusím bránit, že prostě mohu ženu láskyplně zkrotit a bude nám oběma líp. Ale pořád to sloužilo mimo jiné i k dominanci muže.
       Muž má ale být dominantní přirozeně. Ne jen při krocení.
       Nedávno jsem na jednom kurzu zažil neúspěšné krocení. Máloco uklidní děti víc, než když si muž s láskou, bez dokazování si něčeho, s přirozenou autoritou, zkrotí svou ženu. Proto to někdy dělám i na konstelacích. Mám k tomu krátkou techniku, která nevede k úplnému zkrocení, ale výsledek je podobný a potřebný čas je v řádu minut.
       Dělal to muž o hlavu větší, než já. A selhal. Tato žena pak poprosila o krocení mě a jemu vysvětlila, že u mě se „cítí jako v bavlnce“. „Ty se mnou bojuješ, ale Martin současně sleduje, kam ta hlava půjde a hledá to nejlepší místo, abych si neublížila“.
       Ten muž byl o hodně silnější, než já. Kdybychom se měli prát, bylo by po pár vteřinách jasné, kdo prohrál. Přesto s ženami to neumí, přesto, že už se hodně naučil. On s ženou bojuje, já si ji zkotím.
       On do toho musí dát všechnu sílu a ona se mu přesto neskloní. Já do toho dávám jen malou část své síly. V čem je rozdíl?
       On se bojí ženě ublížit a proto to nestačí. A když to nestačí, musí tlačit víc fyzicky, ale tím je to méně bezpečné a spíš ženě ublíží.
       Já se nebojím si ženu sklonit a tudíž většinu své síly mohu věnovat na to, abych ohlídal ženino bezpečí, i před ní samotnou.
       On ji svou nejistotou nutí k tomu, aby s ním bojovala. Přímo k tomu provokuje. Zatímco se mnou se mi může snadno odevzdat.

Pro koho krotím?

       Dnes v noci mi to došlo. Dosud jsem krotil i pro sebe. I když už jsem to udělal tisíckrát, ještě pořád jsem si potřeboval i něco dokazovat. Z 90% jsem to dělal pro ženu, ale z 10% to bylo špatným způsobem pro mě.
       Stejně jako jsem vyrostl z nutnosti s ženou bojovat a z krocení se stalo zkrocení, tak nyní začínám vyrůstat z nutnosti krotit ženu pro sebe. Ještě to neumím na 100%, ale vím, že tam směřují mé další kroky. A už jsem tak daleko, že nastal čas techniku přejmenovat. Dřív se jmenovala Zkrocení, abych odstrašil ty, kteří na ni nejsou ještě připraveni. Vždy to bylo i Osvobození ženy, ale nikdy jsem tenhle název neříkal na prvním místě, abych nedával falešné naděje.
       Stejně jako se z kurzu Stát se MUŽEM/ Chci MUŽE, stal kurz Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU, jakmile jsem pochopil, že i když jsem muž, tak mohu učit jít ženy do ženské energie, tak se nyní z techniky a z kurzu Láskyplné zkrocení ženy stává Osvobození ženy.

Osvobození od čeho a k čemu

       Vždy si ale musíme ujasnit, před čím toho druhého osvobozujeme. A ještě důležitější je, k čemu ho osvobozujeme.
       V r. 1945 jsme byli skutečně osvobozeni, i když výsledkem nakonec byla další nesvoboda. Ale je podstatně lepší, když zemřou tisíce a všichni ostatní jsou zotročeni k socialismu, než abychom byli z půlky vybiti a z druhé jako skuteční otroci přesídleni na Sibiř (to by se stalo, kdyby vyhrál Hitler).
       Francie byla osvobozena podstatně lépe, protože nevyměnila lepší nesvobodu za horší, ale skutečnou svobodu za nesvobodu.
       Naopak Lybie či Irák byli zotročeni. Pokus Američanů osvobodit je vedl k daleko horší nesvobodě. Ze státu, který jakžtakž něco uznával, se část Iráčanů (které obsadil Islámský stát) dostala do naprosté nesvobody.
       Mým cílem je ženy osvobodit od nutnosti být v mužské energii. Neznamená to, že v ní pak nesmí být. Naopak: Klidně ať v ní jsou, pokud si to skutečně vyberou.
       Osvobozuji ženy od povinnosti být svobodné. Která žena chce žít sama a nemít muže a nemoct se o nikoho opřít, ať na mé kurzy nechodí. Já učím pravý opak.

       Kdo chce být svobodná natolik, že zůstane jako svobodná matka, toho mé kurzy asi nelákají. Ale je důležité vědět, že k tomu vede i odmítání mužů, potřeba vše zvládnout sama a pocit nadřazenosti.
       Osvobozuji ženy od nutnosti být nadřazené. Většina žen si myslí, že vše zvládnou samy. Ano, nějak to zvládnete. Ale Vaše děti nebudou mít oba rodiče.
       Osvobozuji ženy od povinnosti být rovnoprávné. Osvobozuji je k plnoprávnosti. Plnoprávnost pro ženu znamená, že uplatňuji svá přirozená práva jako žena a neuplatňuji práva mužů. Rovnoprávnost znamená, že uplatňuji ta práva, která shodou okolností právě tahle společnost považuje za lepší. Takže se učím bojovat, protože moje společnost nechápe, že láskyplná žena dokáže mnohem víc, než žena bojovná. Učím se být silná, protože moje společnost nechápe, jak mocná je zdravá mocná slabost. Chodím do práce, protože mě nikdo nenaučil, jak úžasné je pečovat o mého muže a naše děti. Učím se vše zvládnout sama, protože naši psychologové se bojí závislosti a vůbec netuší, že existuje zdravá i nezdravá závislost i zdravá i nezdravá nezávislost.
       Rozvádím se na první nakopnutí (oproti tomu, jak to bylo dřív) jen proto, že mě nikdo nenaučil, že nezranitelná ženská energie dokáže proměnit každého muže.
       A muži se učí být hodní a bezpeční a pak se diví, že čím lépe v tom uspěli, tím hůře si hledají ženu, protože ženy sice říkají, že chtějí hodné a bezpečné muže, ale nakonec jim utečou s divokými silnými muži.
       Muži se učí podřizovat ženám a vůbec netuší, proč jsou ženy čím dál tím víc naštvané. Muži se učí dávat ženám mužskou svobodu a vůbec netuší, že je tím odsuzují k povinnosti být více mužské, tedy k tomu, aby se odpojili od své ženskosti.

Máte svobodu

       To je ten nejdůležitější vzkaz: V každém okamžiku krocení i svého života můžete říct kouzelné slovíčko Simsalabim. A vše skončí. Ve skutečnosti celý proces krocení řídí žena, i když zvenku to vypadá jinak. Protože Osvobození ženy není ani znásilnění ani zotročení.
       To je jediné podstatné pozitivní, co přinesl feminismus a rovnoprávnost. Když svou svobodu využije každý, jak sám uzná za vhodné a bude se učit z výsledků, je velká šance, že nám to dřív nebo později dojde. Lev se nikdy nebude cítit dobře, když bude muset předstírat, že je napůl zebra a když bude nucen se zbavit svých lvích vlastností, o kterých zebry rozhodly, že je lvi nemají mít. Ale ani zebře nebude dobře, když bude muset předstírat, že je napůl lev.
       Už jsme pochopili, že dravci nejsou špatní a jejich kořist není dobrá. Že je to rovnováha mezi nimi, která udržuje obě populace zdravé.
       Snad nám dojde, že stejným způsobem podporuje lidské zdraví, když je mužský princip ctěn se vším všudy (tedy i s tím, co se zebrám nelíbí). A když se přestaneme snažit, aby ženy byly jako muži a aby muži byli více ženští.
       Nicméně máte svobodu si život zařídit podle svého. Jen se prosím dívejte na výsledky. Pokud jako společnost nic nezměníme, za 50 let tady bude vládnout islám.

Islám nemá pravdu

       Muslimové ubližují ženám, protože nectí ani ženy ani ženský princip. Je přirozené, že společnost, která nectí ženský princip, nectí ani život. A to je to největší nebezpečí, které islám představuje, jak pro ženy, tak pro muže, tak pro děti.
       Naše společnost ubližuje mužům i ženám, protože si neváží dostatečně ani mužského ani ženského principu.
       Moje cesta nabízí možnost se vrátit bezpečně k mužské i ženské energii. Ženy pak budou ctěny a chráněny. Muži budou ctěni a obdivováni. Nejkratší cesta k tomu vede přes osvobození ženy, přestože se to muži budou teprve učit a tedy budou na počátku spíše krotit, než osvobozovat.

Analogie v přírodě

       Když vybijete dravce, zvýší se nemocnost býložravců nebo si spasou veškerou potravu a uhynou hlady.
       Když donutíte muže, aby přestali být divocí, živočišní a agresivní, společnost příliš zcivilizovatí a vyhladí nás barbaři. Život neskončí. Jen se bude žít podstatně hůř, přijde nový středověk a většina z nás to nepřežije.
       Nepřeju si Divoký západ. Ani anarchii, ani právo silnějšího. Ale když bude platit právo slabšího (a to se teď děje), zdegenerujeme a vyhubí nás kdokoliv, kdo ještě neztratil svou divokost, přirozenost a agresivitu.

Zde se můžete přihlásit k odběru mých článků

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz