Parkování Holešovice

Parkování:
1. Zdarma po 18h a o víkendech na části ulice Jankovcova (označeno oranžově), ale je obtížné najít místo

2. Zdarma kdykoliv za Libeňským mostem vyznačeno oranžově, zatím nikdy nebyl problém zaparkovat

3. Kdyby nebylo místo zde, tak za Libeňským mostem je už Libeň a tam můžete parkovat všude kromě míst, kde je to zákázáno. Naopak v Holešovicích smíte parkovat jen tam, kde je to výslovně povoleno, i opuštěné a prázdné ulice kontrolují, aby měli peníze.

4. Zatím je stále parkování zdarma v Kauflandu,ale kdykoliv se může stát, že závory dají dolů

Nejblíž:
5. Zdarma 1. h, pak 40 Kč/h uvnitř v areálu Holešovické tržnice
(vjezd ulicí Jateční nebo Bubenské nábřeží)

6. Placené na ulici Osadní, blíže k ulici Dělnické a na Dělnické ulici.
Pozor po 18. h a o víkendech se zde nesmí parkovat, ani když platíte, snad to brzy změní, ale zatím byla každá změna k horšímu.

7. Pokud parkujete v Holešovicích na modré zóně (dokonce i tam, kde po 18.h. se už neplatí, ale je na silnici namalována modrá zóna) nebo v místě, kde není žádná značka, riskujete pokutu. Při vjezdu do Holešovic je totiž zóna zákazu stání.

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz