Správný MUŽ

Kdo je to (správný) MUŽ?

       Abychom se někam dostali, musíme nejdřív dobře vědět, kam chceme dojít. Když budu chtít odvézt taxíkem na Letnou, je třeba také říct, na kterou Letnou. Ona totiž není jen v Praze, ale také v H. Brodě a mnoha dalších městech.
       Když jsem v Praze a nechám se odvézt na Letnou, pravděpodobně mě nevysadí v Havlíčkově Brodě, ledaže bych mu to výslovně řekl.
       Ve skutečnosti je ještě mnohem důležitější si uvědomit, co mám na mysli pod pojmem MUŽ, protože mnoho lidí Vás vysadí na místě, kde si oni myslí, že je ta jediná správná Letná, i když Vy jste jim jasně dali najevo, že chcete do Havlíčkova Brodu.

Neexistuje SPRÁVNÝ muž

       Jakmile Vám někdo začne tvrdit, o něčem, co existuje v mnoha verzích, že jen jediná verze je možná a všechny ostatní jsou špatné a mají být zlikvidovány, pozor. Ten člověk se skoro s jistotou mýlí a mýlí se proto, že se bojí jinakosti.
       Něco jiného je, když Vám někdo řekne, že jen jediná verze rozumně funguje. Do benzínové nádrže Vašeho auta můžete nalít třeba asfalt, vodu nebo mléko, ale nikam nedojedete. Nebo tam můžete nalít olej, alkohol, metanol nebo pár podobných sloučenin a ujedete pár metrů až pár tisíc kilometrů. Jestli si nechcete své auto zničit, je jen jedno doporučené palivo.
       I tak Vaše auto jednoho dne zemře. Stejně tak my „jezdíme“ na správnou kombinaci (v každém okamžiku je správný poměr trochu jiný) mužské a ženské energie. Nicméně z dlouhodobého hlediska se žena nejdál dostane, když umí aspoň trochu (raději více) nezranitelnou ženskou energii a muž se dostane nejdál, když umí aspoň trochu (raději více) vítěznou mužskou energii.
       Představte si, že by někdo začal na benzínových pumpách ničit stojany s naftou, protože jediné správné palivo je benzín. A nutil by všechny, aby jezdili na benzín, i když mají nafťáka. (Přemýšleli jste v tomto kontextu někdy o tom, proč se muži dožívají nižšího věku? Nebylo tomu tak vždy, je to záležitost posledního jednoho nebo dvou století. Že by nám společnost posledních dvěstě let brala mužskou energii?)
       Máme řekněme 5 druhů paliva, ale verzí mužů je mnohem víc. Každý z nich má právo na existenci, a to i tehdy, když se jich bojíme. Já osobně se třeba homosexuálů nebojím, proto je nepotřebuju předělávat. Naopak mají mnoho výhod, čím víc jich bude, tím víc žen bude k dispozici pro všechny ostatní muže.
       Na druhou stranu kdyby se všichni muži stali homosexuály, lidstvo vymře.
       Kdyby však bylo skutečně z principu špatně být homosexuálem, neexistovali by. Dozvěděli bychom se o nich maximálně „ze zkamenělin“.
       Pojďme se tedy domluvit, že neexistuje nic z principu špatného (jedinou výjimkou je něco, co chce zlikvidovat vše ostatní, to jediné je skutečně nebezpečné).

Pro každého člověka existuje jen jedna správná možnost, jak být sám sebou.

       Pokud se stanete plně sám sebou, budete ten správný JÁ, i když třeba nebudete splňovat moji nebo jakoukoliv jinou definici MUŽe.
       Pak budete tím jedině pravým SAMA SEBOU dokonce, i když nebudete MUŽEM. Takže pokud jste si jistý, že není Vaším úkolem se stát MUŽEM, vykašlete se na to.
       To na úvod. Aby bylo jasné, že není cílem udělat všechny muže stejné. Právě naopak. Cílem je být sám sebou. A čím víc budu sám sebou, tím méně se budu bát svých strachů. A tím víc bude většina z nás víc cítit, že jen jediná definice MUŽE přináší štěstí všem, kromě těch, jejichž úkolem je být jinačí.

Kterým MUŽEM se chci stát?

       Aby bylo zmatku více, uvedu 6+2 definic toho, co to znamená být muž nebo MUŽ. Schválně uvádím jednu, která měla jistou malou platnost před 30 lety, ale dnes je zcela absurdní, aby bylo jasněji vidět, že i to, čemu většina nyní věří, je podobně nesmyslné.
       Žijeme totiž v době zmatení pojmů.

       1. Ivan Mládek v jedné písničce zpívá, že chlapa dělá břicho, pleš a brýle. To je samozřejmě zcela absurdní, ale u té pleše to není úplně od věci, protože lidé s vyšší hladinou testosteronu mají větší šanci na pleš.
       2. Islám věří, že muž je někdo, kdo se chová k ženám jako debil (z našeho pohledu). Ale současně má povinnost se o všechny své ženy postarat stejně. Hlavní důvod, proč podle mne většina muslimských mužů nejsou skuteční muži je ten, že skutečný muž neslouží žádné ideologii, ale žije život. A mimochodem – skutečný MUŽ se bude chovat ke každé ženě jinak – podle toho, kým je ona. A hlavně skutečný MUŽ se žen nebojí, takže jim nemusí nic zakazovat.

Co se líbí ženám

       3. Většina učitelů mužskosti/ženskosti, aniž by si to plně uvědomovala, má tuto definici MUŽE: Mužské jsou jen ty mužské vlastnosti, které se líbí ženám. Tato skupina lidí považuje za základní vlastnosti správného muže spolehlivost, věrnost a zodpovědnost.
       To je prosím velký omyl. Spolehlivost je vlastnost dospělá, nespolehlivost nedospělá. Kdyby spolehlivost (zodpovědnost, věrnost) byla definiční pro mužskou energii, musela by ženskou energii podobně definovat nespolehlivost (nezodpovědnost, nevěrnost).
       Tím neříkám, že MUŽ má být nespolehlivý, nevěrný a nezodpovědný. Naopak: Plně dospělý MUŽ je kromě jiného i spolehlivý, věrný a zodpovědný. Stejně tak velký MUŽ je kromě jiného i velký a vysoký. Ale jako muž se může zachovat i 6 letý chlapeček, který rozhodně ještě nemá velké svaly a velkou výšku a po kterém nikdy nebudeme chtít, aby už teď byl spolehlivý, věrný a zodpovědný.
       A mimochodem zatímco ŽENA má být PRIMÁRNĚ zodpovědná vůči své rodině a věrná svému muži (a má to udělat tak, aby nebyla úplně nevěrná sobě a úplně nezodpovědná vůči sobě), MUŽ musí být NEJDŘÍV věrný sám sobě a zodpovědný vůči sám sobě. Až když toto zvládne, tak může postoupit na vyšší úroveň a převzít zodpovědnost za rodinu a pak případně za kmen.
       Tato skupina učitelů často odsuzuje jakýkoliv náznak násilí a agrese. Ano, mají trošičku pravdu, k dospělému MUŽI nepatří ZBYTEČNÉ násilí a zbytečná agrese. Ale proboha kolik z nás by tady bylo, kdyby se jeden jediný náš předek rozhodl, že se radši nechá zabít, než by zabil? Všichni neagresivní a nenásilní muži v minulosti pomřeli a jejich rodiny taky, protože umřeli hladem a byli pobyti ve válkách. Až my si můžeme dovolit ten luxus se tvářit, že agrese a násilí jsou špatné. Ale jste si jisti, že to už bude platit navždy? Nemluvě o tom, že třeba ve sportu slovo agrese není sprosté.
       Řeknu to jinak: Pokud chcete, aby Váš syn byl grázl, říkejte mu, že se má bít a mlátit a má být agresivní a násilný za každou cenu.
       Pokud chcete, aby Vaše dítě (a syn zejména) bylo obětí šikany nebo násilí, učte ho, že nikdy nesmí být násilný a agresivní a říkejte mu to tak často, až pochopí, že se nesmí ani bránit.
       Jestli chcete, aby Váš syn mohl vystoupit ze začarovaného kruhu násilí a agrese, musíte mu říct, že agrese je někdy dobrá a někdy špatná. A on se musí naučit poznat, kdy je dobrá a kdy špatná. A to nenaučí nikdy, když mu agresi a násilí zakážete. Stejně jako se nikdo nenaučí přecházet přes silnici, když mu to navždy zakážete.
       4. Jeden můj učitel, kterého si jinak velice vážím, jednu dobu dokonce tvrdil, že největším úkolem muže je být více ženský. Naštěstí se díval na výsledky tohoto přístupu a poměrně brzy zjistil, že tato cesta vede pouze do jednoho velmi úzkého a tmavého místa.
       5. Pokud bychom měli usuzovat z kampaně MeToo, tak asi nejvýraznějším znakem správného muže je, že muž nikdy nesmí nijak ohrozit jemnocit ženy, tedy že musí být ještě jemnější a empatičtější (= ženstější), než jsou ženy. (Samozřejmě přeháním, ale přeháním jen proto, že nejvíc lynčováni nebyli muži, kteří ženu znásilnili a zabili – o těch se nemluví; ani muži, kteří ženu surově znásilnili. Nejvíc lynčováni byli ti nejbohatší a nejúspěšnější muži a mnozí z nich jen proto, že ženě nabídli obchod, ke kterému ji někteří ani nenutili a někteří z nich dokonce danou ženu obsadili do dané role, i když je jako muže odmítla, což by od empatického pohlaví mělo být velmi pozitivně oceněno).
       PS: Samozřejmě souhlasím s tím, že není správné, aby byla žena znásilněna proti své vůli. Pokud kampaň pomůže snížit množství znásilnění, v této jedné oblasti pomůže. Ale nemohu se zbavit dojmu, že skutečným grázlům neublížila a zničila pár lidí, kteří si zasloužili přinejmenším dostat právo se obhájit.
       6. Podle odborníků na gender, vlastně nic jako muž a žena neexistuje, je to jen stereotyp. Je to prosím ta nejprogresivnější vědecká teorie, nechcete se raději stát třetím pohlavím? Dokud Vás bude málo, budete mít záchody jen pro sebe.

Moje definice MUŽE

       7. MUŽ je osoba, která plně používá mužskou energii. Naproti tomu 8. muž je jakákoliv osoba mužského pohlaví, bez ohledu na to, nakolik umí používat mužskou energii.
       Mužská energie je opak ženské energie. Protože v této oblasti jsme pod vlivem společné indoktrinace, doporučuji dát místo mužské energie slovo yang (jang) a místo ženské energie slovo yin (jin).
       A najednou je vše jasné. Mužská energie je síla, ženská energie je opak síly. Protože opak síly nikdo nechce, tak většina učitelů ženské energie mluví o jemnosti. Ale jemnost je opakem tvrdosti.
       Opakem síly je slabost. Pro ty, co mají medicínské vzdělání, mužská energie je jako sympatikus, ženská jako parasympatikus. Mužská energie soustředí energii, je aktivní, napřimuje k akci, k boji, k činnosti.
       Ale kdyby byl někdo neustále jen v mužské energii, zemře na totální vyčerpání organismu setrvalým stresem. Proto MUŽ nemá povinnost být pořád MUŽEM. Naopak. Správný MUŽ velmi často vypadá na první pohled nic moc. Jeho skutečná energie se pozná až v okamžiku krize.
       Na kurzech i v životě jsem zatím poznal jediného MUŽE, který vypadal jako MUŽ MUŽ MUŽ. Když se sejde skupina mužů, tak nejdřív se vzdává obvykle ten, kdo vypadá nejslabší. Ale někdy tenhle člověk překvapí. Hned po něm a někdy i před ním se vzdává ten největší chlapák. Ten, o kterém si na první pohled myslíte, že to je ten skutečný MUŽ. Nejvíc vydrží vždycky někdo z těch, co na první pohled nevypadá ani silně ani slabě. Skutečný MUŽ totiž nemusí předstírat. On prostě jen je. A když je potřeba, tak v sobě tu sílu najde a až pak je vidět na první pohled.

Slabost není nadávka

       V naší civilizaci jsme zapomněli, že existuje mocná slabost. Když žena umí být v nezranitelné ženské energii, nikdo jí neublíží a ona se přitom ničemu nebrání, s ničím nebojuje.
       Stejně jako existuje nezdravá slabost (to jest ta slabost, kterou dobře známe a proto se jí bojíme), existuje i nezdravá síla (člověk, který agresivně bojuje a to jen proto, že se uvnitř strašně bojí, ale protože se bojí, tak nemá skutečnou sílu. A protože se bojí dlouho, tak posiluje a pak může snadno druhým ublížit, protože nemá fyzickou sílu pod kontrolou té skutečné síly).
       Zdravá síla je schopnost bojovat a zvítězit, když je třeba. A zdravá slabost je schopnost nebojovat a přesto (právě proto) být šťastná.
       Stejně tak není nadávkou schopnost odevzdání se, péče o druhého, jít za druhým a další zcela ženské vlastnosti.

Kdo je to ten dospělý MUŽ?

       MUŽ žije mužskou energii, když je třeba. Nevzdává se. Neutíká z boje (kromě situace, kdy je to nejlepší způsob, jak později vyhrát). Cítíte z něho sílu, ale přitom nepotřebuje ubližovat. Cítíme jeho velikost a přitom vidíte, že se nepovyšuje. Pravděpodobně si moc nestěžuje. A když ano, tak jen chvíli a pak zase napne všechny své síly k svému cíli. Je to člověk, který v životě dosáhl svých cílů nebo cítíte, že jich dosáhne.
       Občas může brečet. Občas může být slabý. Ale když o něco jde, vzchopí se a dělá vše pro to, aby naplnil to, proč se narodil. To mu ale neurčuje žádná vnější filozofie, náboženství nebo autorita. To cítí z hloubi svého srdce.
       MUŽ dělá chyby. Dokonce jich dělá daleko víc, než mužíček (ten totiž dělá jedinou chybu, že se ničeho neodváží).
       MUŽ dělá chyby, protože nezůstává na místě. Nezůstává v ohrádce, kterou mu vymezily jeho rodiče a společnost. A díky tomu často vyhraje. A když někdy prohraje, prohraje se ctí. Porážka ho nezdolá, naopak mu dá sílu, aby příště už na ten svůj vrchol vylezl, bez ohledu na to, zda se ostatním ten jeho vrchol líbí nebo ne.

Zde se můžete přihlásit k odběru mých článků

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz