Jak nebýt znásilněna

Publikováno: před r. 2013

Co udělat, abych nebyla znásilněná

       Tento článek může vyvolat velké emoce. Proto Vás prosím, pokud s ním nebudete souhlasit, abyste si ho přečetl/a několikrát. Je možné, že to, co napíšu, bude natolik odlišné od toho, co znáte, že ani při pátém čtení neuvidíte, co píšu doopravdy, ale jen vaše představy o tom, co píšu.

       Médii před nedávnem proběhla zpráva o krutém znásilnění indické studentky. Reakce byla jasná a doufejme, že snad represivní opatření povedou k tomu, aby se nic podobného už neopakovalo.

       Ale i přesto znásilnění jsou i ve společnostech, které je odsuzují a přísně trestají. Jak je to možné? A co můžeme udělat pro to, aby znásilnění nebyla? A můžeme vůbec udělat něco pro to, aby znásilnění přestala existovat?

       Můžeme udělat totální restrikci. Abychom měli absolutní jistotu, že nikdy žádná žena nebude znásilněna mužem, stačí vykastrovat všechny muže. Že to za to nestojí? To doufám. V západních zemích trvale klesá počet spermií v ejakulátu zdravého muže. To, co dnes považujeme za zdraví, by před 40 lety bylo považováno za kritický nedostatek spermií. Takto se každých cca 15 let snižuje hranice normy. Co bylo dříve dolní hranicí normy, se stane novým průměrem.
       Dříve byla většina problémů s početím na straně ženy. Nyní je to již prakticky vyrovnané.

Je to jen náhoda?

       Je to jen náhoda, že čím víc si ochočujeme muže, tím méně mají spermií?

       Problémem ochočených mužů je nezodpovědnost. Chtěly by bývaly ženy skutečně emancipaci, kdyby bývaly věděly, že jim to přinese mužskou nezodpovědnost?

       Znásilnění se dějí nejvíc tam, kde si muži neváží žen. Ale v naší společnosti znásilnění pořád jsou, přestože jako společnost tvrdíme, že děláme pro ženy nejvíc ze všech společností, které kdy byly. Možná to tak musí být. Možná se jich nejde úplně zbavit, ale můžeme udělat vše pro to, aby byla co nejméně častá.
Možná to dělají jen narušení jedinci. Když je vykastrujeme, bude po problému. Ale bude?
Co když je to ještě trochu jinak?

Co se nám děje, je odrazem nás samých

       Ezoterické metody a hlubinné psychologické směry nám říkají, že co se nám děje, je odrazem nás samých. Že se nic neděje náhodou. Že když se nám něco stane, je to i naše. Ezoterik by znásilněné studentce poradil, aby se podívala, čím si to přitahuje. (Nabídl by jí to dříve, než by se to stalo a kdyby to udělali správně, celý čin by se neudál, přesněji řečeno by se rozhodně neudál této ženě.)

       To neznamená, že by chtěl osvobodit pachatele tohoto hrůzného činu. Ezoterik by se nezaměřil na trest (to má dělat policie a soudy), ani na sekundární prevenci (na rozdíl od medicínské terminologie si zde dovolím definovat sekundární prevenci jako něco, co má zabránit tomu, aby se spustil chorobný proces, který je již přítomen, ale ještě se neprojevil. Tedy sekundární prevence zabraňuje tomu, aby to udělali ti, co na to již myslí).
Trest nic neřeší, kromě toho, že doufejme zmenší šanci opakování tohoto činu minimálně po dobu, kdy je odsouzený mimo dosah žen. Ale z toho, co se říká o věznicích, tak se možná jen změní objekt znásilňování, nikoliv jeho frekvence.

       Sekundární prevence je velmi důležitá, protože když zabráníme tomu, aby se znásilnění uskutečnilo doopravdy, pachatel sice bude stále v napětí, ale uchráníme ženy.

       Ale co když existuje primární prevence? A co je na tom nejlepší, tuto prevenci může provést každá žena pro sebe a není při tom vůbec závislá na tom, v jakém prostředí žije.

Příběh z praxe

       Nejdříve příběh. Měl jsem na kurzu ženu, která je navenek velmi silná, v mužské energii. Navíc je krásná, vypadá křehce, jemně a zranitelně a to je kombinace, která je smrtící pro ženskou energii. Říkejme jí třeba Ilona, samozřejmě to není její jméno.
       Na tomto kurzu se muži učí jít do mužské energie a dělají to mimo jiné tak, že trénují mužskou energii v komunikaci se ženou. Jejich úkolem je „sbalit“ ženu. Nejde o žádné skutečné balení, není to ani kurz o tom, jak balit, naopak učím metody, které by byly při skutečném získávání žen v této společnosti kontraproduktivní. Protože většina krásných žen není v ženské, ale princezničkovské energii, daleko lépe zabírají hry, než přímá akce.
       Protože ale není cílem kurzu ženu dopravdy sbalit, ale posílit mužskou energii, děláme to takto. Muži se tím učí jít více do mužské energie a ženy se snadněji přesunou do ženské energie.
       Prvního muže tato žena udolala a to doslova. Absolutně si s ní nevěděl rady. Na psychické úrovni ho vykastrovala. Aniž by vědomě chtěla a aniž by se o to pokoušela. Jejím záměrem nebylo ranit muže, nicméně to dělala.
       Druhý muž na to šel úplně jinak a u něho úplně zjihla. Použil svou sexuální energii a dokázal to, co slabý muž nikde nesvede. Přivinula se k němu. Ale jen na chviličku. Po chvilce už zase byla daleko, i když tělem se o něj ještě opírala. Nakonec i toho druhého muže dostala do stavu, kdy to chtěl vzdát a jen s mou usilovnou pomocí si to nakonec vyříkali a ona byla schopná se o něj opřít.
       Byl to obrovský úspěch, nicméně ani ten nevydržel dlouho. Samozřejmě to mohlo být tím, že je zadaná, ale zdravá žena se umí opřít i o cizího muže, aniž by jí od něj cokoliv hrozilo a aniž by to jakkoliv ohrozilo její vztah.

Prokletí krásy

       Tato žena nese prokletí krásy. Když ji někdo chce, věří tomu, že je to jen pro její tělo. Protože je skutečně krásná, naučila se tím manipulovat, takže je zvyklá svést každého muže. Ale svést není to pravé slovo, protože jakmile uvidí jeho touhu po ní, odmítne ho. Nedělá to ze zlé vůle, ani neví, že je něco v ní, co touží, aby svedla každého muže. Což silný muž unese, ale slabému muži to zlomí srdce. Je pak přirozené, že takovýto muž se pak cítí ještě méně mužem, než předtím.

       Tato žena mi v určitém okamžiku řekla, že se zlobí na ty muže, co ji chtějí. Je to proto, že je zklamaná a rozzlobená na to, že ji nechce ten, kterého si ona vybrala. Ale odnášejí to ti, co ji chtějí.
       Každá žena zkouší muže a jen když je muž silnější (v tom, čeho si ona váží), jen tehdy se mu může oddat. Když je žena vysokoškolačka, těžko snese hlupáka. Žena motorkářka bude svého muže zkoušet úplně jinak a asi to nebude z citování poezie.
       Ilona zkouší muže úplně jinak: Když o mě projeví zájem, znamená to, že na to skočil a tudíž si ho můžu omotat kolem prstu. A jakmile si ho můžu omotat kolem prstu, je nezajímavý a začnu ho odmítat. A protože ho odmítnu dřív, než mě vůbec dostal, vždy ho odmítnu dřív, než by mohl on odmítnout mě. Tudíž se opakovaně přesvědčuju o své převaze, která by ale vůbec nebyla reálná, kdyby došlo na skutečný vztah. A také v jejím skutečném vztahu je to jinak.
       Silný muž si je vědom své ceny a nebude se takové ženě podbízet, ale slabý muž to zkouší víc a víc. A tím pádem má menší a menší šanci. Až se takový muž začne podbízet ještě víc, taková žena ho s despektem odkopne.

Balící hry

       Proto mnoho mužů balí tak, že ženu ignorují. Ale prosím, nedělejte to. Přijdete tím o možnost si najít ženu, která Vás bude mít ráda takového, jaký jste. Miliony mužů a žen hrají ty hry na to, kdo zavolá jako první. A nesmím jí zavolat moc brzo, aby si nemyslela, že ji moc chci,protože pak mi dá košem. Pokud jste slabý muž, košem dostanete tak jako tak. Ale prošvihnete tu správnou ženu, kde by to zajiskřilo tak, že by Vás chtěla, i když jste slabý.
       A pokud jste silný muž, proč byste tyhle hry hrál?
       Pro mě je ještě jeden důležitý důvod, proč nehrát hry na nedostupného a místo toho jít přímo k věci. Je pravda, že mnoho žen odradíte. Ale ta správná bude ráda za Vaši férovost a za to, že nechcete po ní, aby ona musela dobývat Vás. Ale je ještě něco daleko důležitějšího: Když k někomu zahoříte a tento cit potlačíte, příště Váš plamen bude slabší. Samozřejmě totéž hrozí, když Vás ta žena odmítne pokořujícím způsobem, ale když budete vědět, že jste to udělal jako chlap a postavíte se sám za sebe, procítíte, že prohrát férově je daleko lepší, než nečestně vyhrát.

       Pokud si vážíte Vašeho života, řekněte pravdivě, co cítíte, i když si tím zmenšujete šance. Ve skutečnosti si je zmenšujete jen s nesprávnou ženou. Ta správná za to naopak bude moc ráda. Ale i když tu správnou nenajdete hned: Tím, že říkáte pravdu a neustupujete svému strachu (samozřejmě s rozumem, pokud je proti Vám někdo s puškou, řekněte mu raději, co chce slyšet), tím se stáváte víc mužem a přibližujete ten okamžik, kdy potkáte a zaujmete tu správnou ženu tím, jaký jste. Ale hlavně najdete, kdo jste.
       Navíc vztah založený od počátku na férovosti bude vypadat úplně jinak, než ten, který začal hraním si na to, že Tě nepotřebuju.

Hněv doslova bolí

       Několik hodin mi pak v hlavě znělo: To musí být strašné zlobit se na ty, co mě chtějí. Nejhorší na tom je ale to, že ta věta má pokračování: To musí být strašné zlobit se na ty, co mě chtějí a dolézat za tím, koho chci já.
       Ta věta mi zněla několik hodin a pořád mi nedocházela. Pořád jsem nechápal, proč by to mělo být tak strašné. Myslím, že jsem ještě pořád neprocítil tuto větu úplně do hloubky: Ale představte si, jak se musí cítit její vnitřní muž. Když ji chce, ona se na něj zlobí, když chce, aby se na něj nezlobila, nesmí ji chtít. Ale on je její součástí. On nemůže nechtít sám sebe a když to udělá, bude trpět odříznutím sama od sebe.
       Ale co je uvnitř, je i venku. A tudíž když takto kastruje slabé muže kolem sebe, jak se asi chová sama k sobě v okamžiku slabosti? Jak se asi cítí její vnitřní dítě, když musí pořád předstírat sílu, aby nebylo odmítáno? Ale ono slabé je. Z principu. Dokud není uzdraveno, je slabé a když je uzdraveno, slabost už není nic špatného. Ale pro ni je slabost důvodem k despektu.

Příčina

       A pak jsem najednou uviděl, proč se musí zlobit na muže, kteří ji chtějí a jsou příliš slabí na to, aby uměli způsobit, aby ona chtěla je. Najednou jsem pochopil, proč muži, které chce ona, jsou v pořádku a muži, kteří chtějí ji, jsou ohrožením. Uviděl jsem hromadné znásilnění. Skupina mužů ji přinutila, aby se nad ně přestala povyšovat a vzali si ji násilím. Pravděpodobně se to stalo víckrát ve více minulých životech.
       Protože znásilnění za sebou má prakticky každý z nás, ale takto zuřivou reakci nevidíme často. Buď se něco stalo i v tomto životě nebo je to něco, co tuto ženu doprovází už hodně dlouho.
       Nicméně tím, jak se nad slabé muže povyšuje, tím je nutí, aby s ní bojovali. A když potká někoho, kdo je dostatečně zoufalý nebo bude ve státě, kde se znásilnění moc netrestá, „vykoleduje si to“. To neznamená, že ona za to může. Samozřejmě vinen je ten muž.
       Ale ona to může změnit tak, aby jí už nikdy nic takového nehrozilo. Řešení je snadné, ale velmi těžké. U ní je to o to horší, že prakticky neexistuje muž, ke kterému by vzhlížela. Pro ni jsou vlastně všichni muži slabí. Ti, co ji chtějí, jsou slabí, protože jí na to skočili. Ti, co ji nechtějí, jsou slabí, protože by jí chtěli, ale netroufnou si. A ona jako správná princeznička ví, že když nasadí správný výraz, že dostane každého. A protože se jedná o blud, ona ho nebude testovat, to by zjistila, že někdy neuspěje. Ona počítá jen to, kdy uspěje a to ostatní ne. Tudíž ji chtějí všichni muži a ona si je může obmotat kolem prstu, jen prostě u některých musí „nasadit princezničku“ o něco víc.
       A přesto existuje jeden muž, který ji nechce dost. To je ten jediný, na kterém záleží. Ale když s ní nechce začít žít, nechová se vlastně nezodpovědně? Nemůžeme ho označit jako malého kluka, který ještě není připraven na rodinný život? A k malému klukovi se taky nedá vzhlížet. O rodiče se musela starat už od dětství (minimálně má ten pocit, ale věřím, že je hodně pravdivý), tudíž nemůže vzhlížet ani k tátovi.

Tíha celého světa

       Představte si malé dítě, jak nese tíhu celého světa. Takhle se uvnitř cítí a pořád hledá někoho, kdo by byl větší, ale současně to nikdy nedovolí. I když ten druhý je větší, najde si něco, v čem není dokonalý a zase na něj může shlížet shůry. Ale to je strašné, protože to celé ve skutečnosti nese malé děvčátko, které na to nemá sílu. A přitom ji v sobě musí vydolovat, protože má pocit, že jinak by vše padlo. Takhle neustále jede na 300% a ani o tom možná neví. Jediný způsob, jak to přežít, je odřízmout se od vnitřního dítěte, ale to znamená odříznout se od lásky. Pak se ale zase snadněji manipuluje, protože kde není láska, lze manipulovat. A s manipulací vypadá život snadněji, protože mi to často vyjde.

       Ještě malé dovysvětlení. Vysokoškolačka bude vzhlížet k muži, jehož inteligenci bude obdivovat. Motorkáře asi nebude moc obdivovat, i když bude mít silné svaly. Žena motorkářka se naopak bude dívat s despektem na intelektuála, který si ji neumí přehodit přes rameno a odnést, kam ON chce.
       Když zde bude moudrá žena, bude obdivovat chytrost inteligentního muže a sílu a živočišnost motorkáře. Když to ale bude posuzovat princeznička, neuspěje ani nabušený inteligentní motorkář, protože bude hledat tak dlouho, až najde něco, v čem se nad něj bude moci povýšit. Když bude nabušený inteligentní motorkář pudový, nebude se jí líbit, že to chce hned a když bude nabušený inteligentní motorkář jemný a citlivý, vyčte mu, že není dost pudový. Tady ve skutečnosti vůbec nezáleží na tom, jaký daný muž je, on od počátku nemá šanci.
       Naopak skutečně moudrá žena dokáže na každém něco obdivovat, protože „krása je v očích toho, kdo se dívá“.

       Ilona ve skutečnosti touží, aby ji někdo shodil z její povýšené pozice, ale současně to nikdy nikomu nedovolí. To je ta strašná tíha, kterou nese a kterou by tak ráda někomu předala, ale současně si nedovolí ji ani na chviličku pustit. Touží, aby mohla někomu důvěřovat, ale nikdy jí to něco v ní nedovolí. A pak už to ani nechce, protože uvěří, že všichni muži jsou slabí a už ani kontakt se silným mužem ji nepřiměje ten blud aspoň prověřit.

       A toto vytváří konflikt, na který reaguje každý muž kromě slabocha a moudrého vládce. Když vidí ženu v mužské energii, začne s ní soupeřit. Podvědomě touží ji zkrotit, ale protože to se přece nesmí, tak to buď potlačí nebo uteče nebo vznikne viditelný konflikt. Ale protože dnešní muž neví, co má dělat, aby to vyřešil, konflikt jen graduje nebo se zamete pod koberec a nikdy není úplně vyřešen.
       Slabí muži před takovou ženou začnou utíkat. Ale co když těch slabých mužů (co se týče mužské energie, nikoliv fyzické síly) je 6 a mají svaly a jsou dost nadržení?

Jak nebýt nikdy znásilněna.

       Existuje způsob, jak nebýt nikdy znásilněna. Milovat muže a ctít je. Ale to je nesmírně těžké, když to tak nemáte. A když kolem sebe vidíte jen slabé muže. Ale u této ženy je krásně vidět, jak ona vidí jako slabého i toho muže, který je ve skutečnosti silný.
       Většina žen si v sobě nese mnoho zranění od mužů a protože muži jsou na tom stejně, tak si neustále vyrábíme nová. Muž tak trochu ublíží ženě, ale protože ona je na to citlivá, ublíží jí to víc, než kolik on jí ublížil. A ona mu to po čase, možná i nevědomky vrátí. A jemu to ublíží víc, než kolik ona zranila. A spustí se kolotoč, nebo přímo lavina ubližování.

       Je rychlé a pomalé řešení. Pomalé znamená chodit na psychoterapii, konstelace či něco podobného a uzdravovat jedno zranění za druhým. To je účinná, ale evolučně zcela nová možnost, která tady nikdy v minulosti nebyla. Sama příroda má jiný mechanismus, jak uzdravit, co je nemocné a to postavit toho člověka znovu do stejné situace. Když to nepochopil poprvé, uděláme to trochu silnější, aby už pochopil. Problém je, že evolučně nové cestě většina lidí nevěří a nechce nic uzdravovat a přirozené cestě nerozumíme a děláme pravý opak toho, co by nás uzdravilo.

       Když se bojím znásilnění, znamená to, že si ho někde uvnitř přitahuju. Řešením je uzdravit to vnitřní přitahování. Ale my se místo toho začneme bránit, obrňovat, zavírat a chránit. Ale to jen zesiluje přirozené tendence našeho podvědomí, které nás chce uzdravit retraumatizací. Tudíž naší obranou zesilujeme to, čemu se bráníme. Když je to silnější, bojíme se víc a tak se bráníme ještě víc a divíme se, proč to nefunguje. A pak najednou se dostaneme do té situace, které jsme se báli a už s tím nemůžeme nic dělat. Když se v tom okamžiku dokážeme odevzdat, výsledkem je uzdravení. Když to nedokážeme, říkáme tomu odborně retraumatizace, tedy zhoršení stavu novým zažitím špatné zkušenosti.

Osobní příklad

       Já jsem se strašně bál okradení. Dokud jsem nebyl okraden. Jakmile se to stalo, část tíhy ze mě spadla. Jakobych si tím už prožil, co jsem si měl prožít a když už je to za mnou, tak už se nemusím tolik bát. Proč se bát něčeho, o čem víc, že už nebude? A moje podvědomí dobře ví, zda si to pro mě „přichystalo“ znovu nebo už ne.
       Je to nelogické,protože očekáváme pravý opak. A mnozí, spíše asi většina lidí to tak má, že po jednom okradení se budou bát ještě více. Ale tím si ho zase přivolávají ještě víc, protože nepochopili. Dokud toto nepochopíme, budeme se zlobit na svět nebo na Boha, že dopustí takové zlo. Ale to zlo je tady, abychom se už konečně poučili. A protože je potenciálně léčivé, kdybychom ho zcela odstranili ze svých životů, odstranili bychom také možnost úplné úzdravy.

       Naštěstí jiní lidé to mají jinak. Existuje dokonce skupina žen, která o sobě na internetu píše, že chce být znásilněna. To ve skutečnosti není nic patologického. Ony zevnitř cítí, že to musí proběhnout, aby se jim ulehčilo, ale samozřejmě že nechtějí být znásilněny jakkoliv a kýmkoliv. A to je ta rychlá, ale nebezpečná cesta. Nebezpečná proto, že když se to přežene, trauma se zvětší. Ale když se to udělá správným způsobem, s člověkem, kterému věřím a který přestane, když to přesáhne hranice a kterému hlavně nejde o to znásilnění jako takové, ale spíš o to, aby tomu druhému poskytl to, co potřebuje, pak se může za pár minut uzdravit to, co by jinak trvalo možná i desítky let.

Rychlá cesta

       Zatím jsem ji úspěšně podnikl třikrát, podstatná je obrovská úleva, která potom přichází a hlavně to, že není podmínkou ani nahota ani žádný sex. Ve všech případech to proběhlo na kurzu, kde by mne bezpochyby ostatní přítomné ženy ukamenovaly, kdyby měly jen pocit, že to dané ženě ubližuje.

       Tato cesta je samozřejmě pro drtivou většinu žen nemožná. A i pro mě je daleko lepší jít pomalejší cestou, kde méně riskuju a dostanu zaplaceno podstatně víc (za víc návštěv). Nicméně pokud umíráte na rakovinu ženských orgánů a nemáte čas na pomalou cestu nebo cítíte, že si „chystáte“ na příští týden reálné znásilnění...

Řešení

       Pokud se bojíte znásilnění, nekamenujte muže, ale staňte se ženou, která nemůže být znásilněna. Když v sobě dokážete probudit čistou ženskou energii a začnete ji vysílat, žádný muž Vám nedokáže ublížit, i kdyby chtěl. Prostě se k Vám přiblíží a nebude Vám umět ublížit. Vzdálí se a zase mu ta schopnost „naskočí“.
       Když to bude umět dost žen, znásilnění zmizí z povrchu zemského. A uzdraví se muži i ženy a naše vztahy se totálně změní.

       Tato čistá ženská energie je něco hodně odlišného od toho, co se učí na většině ženských seminářů. Není to energie, kterou používají ženy, ale je to to nejženštější v nás. To nejjemnější, nejcitlivější, nejvíc bezbranné a nejzranitelnější. Ale v té ryzí podobě je to nezranitelné a tudíž se nemusí bránit a když se nebrání, tak nevytváří žádnou možnost útoku. Můžete si to představit jako pole míru, ve kterém nemůže být nic jiného, než mír.. Pokud nevíte, co si představit pod pojmem pole míru,tak se podívejte třeba na Star Trek, kde mají silové pole, které zastaví jakýkoliv útok. Ale protože to není pole míru, ale silové pole založené na mužské energii, vždy bude existovat větší energie, která ho prorazí. Proto mužská energie nikdy nedosáhne stavu nezranitelnosti, protože jakmile je boj, je i prohra. Jen když není žádný boj, nemůže být prohra.

       V korejské válce prý několik mnichů prošlo frontovou linií a válka na 1 den přestala. To je síla ženské energie. Až tuto energii doceníme, nebude nikdo potřebovat rovnoprávnost a emancipaci. A ženy nebudou potřebovat ochranu zvenku.

       Na letním kurzu jsem 3 dny jen se ženami. Muži jsou jinde a sami. Na posledním kurzu se ale dělo něco zvláštního. Byla tam skupina žen hodně v ženské energii a skupina žen hodně v bojovné energii. A bojovnice se občas opřely do mě, ale já byl v mužské energii, takže mi to neubližovalo. Ale bolelo to ženy v ženské energii. Uviděl jsem to a musel jsem je začít chránit, protože jinak by bojovnice úplně zničily to, co jsem předtím tak pracně budoval. Celé 2 dny bojovnice bojovaly a protože jich bylo víc a já se musel věnovat celé skupině, nemohl jsem je jen tak snadno zkrotit. Už jsem začínal přemýšlet, že skupinu rozdělím, aby bojovnice neničily ženám to, co v sobě našly.

Ale najednou se stal zázrak.

       Jedna z žen v ochranném poli mé mužské energie dokončila proces a najednou se ze zranitelnosti ne úplně vyvinuté ženské energie dostala do nezranitelnosti. Najednou k ní ostny bojovnic nedorazily, i když je vyslaly. Najednou mohla ostatní ženy chránit ona svou ženskou energií. Nic přitom nedělala, nemusela se ničemu stavět do cesty, s ničím nebojovala, jen dovolila ženám, které chtěly, aby se k ní přimkly a dostaly se dovnitř jejího ochranného pole.

       Dokud musí být žena chráněna policií nebo ústavou, nebude to nikdy fungovat na 100%. Jakmile si žena umí říct o ochranu každému muži, aby ji chránil dokonce i před sebou samým, je už téměř v bezpečí. Ale až když se dostane do fáze nezranitelnosti, až tehdy je toto bezpečí s ní vždy a všude.

       To je ten důvod, proč jít do ženské energie. Problém je v tom, že když půjdete do silné ženské energie (což je ve skutečnosti mužská energie), nikdy se nestanete nezranitelnou. Tam se lze dostat jen tím, že se odevzdám tomu, co je nebo že se naučím přeměnit muže kolem sebe v ty, co mě chrání.
       Ale abych se odevzdala tomu, co je, musím důvěřovat Vesmíru a Životu a to doopravdy, ne si na to jen hrát.
       A abych uměla způsobit, aby mě muži začali chránit a to dokonce i ti, co mi předtím chtěli ublížit, musím je plně ctít a vážit si jich. Bez ohledu na jejich sílu či slabost. Bez ohledu na to, jak moc jsou muži. Bez ohledu na to, jak moc (ne)ublížili někomu jinému. A bez ohledu na to, jak moc mi předtím možná chtěli ublížit.
       A to je moc těžké. Tyto kurzy učím už více, než 4 roky a už se mohu pochlubit tím, že jedna žena se do nezranitelné fáze dostala. Pro mě je to obrovský zázrak, protože my jako společnost v podstatě vůbec netušíme, co to vlastně ženská energie je. A aby se to ještě víc zamotalo, mnoho žen učí silnou ženskou energii, což je ve skutečnosti protiklad skutečné ženské energie. A aby to bylo ještě snadněji odmítnutelné, tak to všechno říká muž a dovoluje si naznačovat, že snad o ženské energii ví víc, než samotné ženy. A ještě ke všemu není ani zženštilý, jak bychom očekávali od muže, který prý něco ví o ženské energii. A navíc učí muže nebýt ochočení, ale silní MUŽI.

       Vím, že toto vše je velmi těžké přijmout. A kdybych za sebou neměl ty roky práce s mužskou a ženskou energií, nedovolil bych si na to ani pomyslet to napsat nahlas. Ale bohužel ženská energie je od většiny z nás, bez ohledu na naše pohlaví, vzdálenější a neprozkoumanější, než Měsíc. Jen proto si ženy myslí, že potřebují emancipaci, protože vlastně vůbec netuší, co mají k dispozici. Kdyby to tušily, rovnoprávnost by pro ně byla velmi nezajímavá. Vždycky říkám, že by to bylo něco jako okoraný starý chleba ve srovnání s nejdelikatesnější krmí.

       To nezmamená, že mužská energie je špatná. Právě naopak. Jen to znamená, že když jsem se narodila jako ryba a toužím létat, tak podceňuju něco moc krásného. A měla bych se zeptat sama sebe, jestli je skutečně pro rybu létání lepší, než plavání a potápění.

       To, čemu říkám ženská energie, většina lidí nazývá láska, ve skutečnosti je to ale jen jedna polarita lásky. O tom se více dozvíte a doufám, že i prožijete na kurzu Otevřít se lásce. A možná tam nahlédneme ještě hlouběji a uvidíme, že ani tyto dvě polarity ještě nejsou celá láska, že láska je ještě mnohovrstevnatější. A když budeme mít kliku, někdo z Vás si prožije, že vlastně všechno je v pořádku. Nebude to suchá teorie, ale hluboký prožitek.

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com/znasilneni

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;strong

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz