Jak dospět za pár minut

Jak dospět za pár minut

       Občas je mi hodně líto, že nenahrávám své kurzy. Na včerejším kurzu se přihodilo něco, co bych měl moc rád nahráno, protože věřím, že ta nahrávka by mohla změnit životy mnoha lidí. Nicméně se pokusím ji co nejpřesněji popsat alespoň slovy.
       Na kurzu Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU učím muže, jak jít do mužské energie. Aby muž mohl být MUŽEM, musí zvládnout 3 základní oblasti života: Vnější svět, svůj vnitřní svět a ženy. Na tomto kurzu se učíme, jak jít do mužské energie v přítomnosti žen. Většina mužů se už nebojí šelem, někteří se bojí neúspěchu, ale nejvíc mužů se bojí žen (ať už přímo nich nebo toho, že jim ublíží, že nebudou dost dobří, že s nimi ženy nebudou šťastné apod.)
       Každý muž má za úkol jen slovy a svým vyzařováním „ulovit“ ženu. Samozřejmě ne doopravdy. Ale divili byste se, jak náročný tento úkol začne být, když mužům řeknu, aby si představili, že je to doopravdy. (Ženy samozřejmě uklidním, že jim z toho nic nevyplývá kromě toho, že když danému muži řeknou Ano, budou vedle něj pár hodin sedět).
       Samozřejmě jako správný velitel jdu příkladem, tedy učím muže lehce zábavnou formou, jak to nedělat a také jak to dělat. Asi si dovedete představit, jaké to je, když selžu. Původně jsem se toho poměrně dost bál, později jsem zjistil, že i pro mě platí to, co říkám účastníkům – není důležité zvítězit, podstatné je neuhnout před svým strachem. Tedy i na kurzech, kde se mi nepodařilo ženu „sbalit“, jsem mohl muže naučit to nejdůležitější – je mnohem lepší čestně prohrát, než nečestně zvítězit. Sice tuto ženu neulovím, ale o to stejně nejde. Tyto kurzy nejsou návodem „Jak sbalit ženu“ (zde dokonce přímost, kterou učím muže, může dost často být spíše kontraproduktivní) ani to není seznamka. Jde o to posílit mužskou energii a to jde jen tehdy, když jdu na nebo nad hranice svých možností.
       Proto i pro mě je vždy příjemným překvapením, když žena řekne ano. Ale potíže pro mě jako pro člověka tím nekončí. Najednou mám dva úkoly. Jsem na kurzu současně jako muž, který se má o „svou“ ženu starat a současně jsem stále lektor kurzu. Mnoho lidí věří, že tyto dvě věci nejdou dobře skloubit dohromady. Nemohu se „své“ ženě plně věnovat, moje pozornost je z 90% upřena na kurz a jen z malé části na ni. Někdy ji musím zcela opustit, abych byl s někým, kdo to beze mě nezvládne. Dokonce i když jde všechno velmi dobře, tak s každým novým mužem, který jde do toho, musím sebe i „svou“ ženu přestěhovat tak, abych byl co nejblíž nově „dobývané“ ženě. Jednak abych ji mohl chránit (ještě nikdy nebylo potřeba), hlavně abych byl v obraze a mohl pomoct muži splnit jeho úkol. Nevěřili byste, jak těžký je to úkol pro mnohé muže a kolik úsilí musím dát do toho, aby to mnozí nevzdali. O to větší je pak odměna, když se to danému muži podaří a najednou zjistí, že dokáže i to, čemu nikdy nevěřil.

Když mám 3 úkoly současně

       Avšak ani to není to nejtěžší. Skutečný problém pro mě byl vždy v okamžiku, kdy daný muž začal „balit“ „mou“ ženu. Moc jsem nevěděl, co s tím. Prioritou pro mě bylo, abych byl co nejlepším lektorem, tedy jsem na nějaké úrovni i držel danému muži palce, přestože na jiné úrovni by mě samozřejmě potěšilo, kdyby mi ji „neodloudil“. Zpočátku jsem se vždy snažil o neutralitu. Tedy jsem druhému muži dovolil, aby „mou“ ženu dobýval, protože jsem nechtěl být obviněn z toho, že si snad nějakou ženu chci uzurpovat pro sebe.
       Měl jsem najednou 3 zcela protichůdné úkoly současně – jak to udělat, abych jako správný lektor pomohl druhému muži, aby uspěl, jako správný muž ukázal „své“ ženě, že o ni stojím a současně jako správný člověk respektoval její právo na svobodné rozhodnutí?
       Když jsem dal přednost své roli lektora, obvykle mě žena opustila. Sice jsem si ji pak mohl znovudobýt zpět, ale ta její důvěra, že je pro mě důležitější, než moje práce, byla tatam. Samozřejmě tady převádím do reálného života něco, co v podmínkách kurzu není takto reálné. Nicméně simulované situace na kurzu dokáží velmi dobře zreálnit něco, co daný člověk zná ze svého života. Tedy jinými slovy, když jsem se pokusil být co nejlepší lektor, možná jsem podkopal důvěru ženy v to, že „její“ muž ji bude chránit před jinými muži.
       Když bych se pokusil zabránit druhému muži v přístupu k mé ženě, mohl jsem velmi snadno být nařčen z toho, že to dělám kvůli sobě. Co si účastník může dovolit, lektor nemůže. Proto jsem to nikdy nedělal. Nicméně jsem občas v hloubi duše věděl, že to mám udělat, ale neuměl jsem to správně uchopit, abych si to mohl obhájit sám před sebou.
       Proto jsem obvykle respektoval svobodu ženy být dobývána jiným mužem. Ale když toto budete dělat v reálném životě, čekají Váš vztah trable. A když já toto dělám na kurzu, na nějaké úrovni to ode mě mohou jiní muži odkoukávat a to není dobré pro jejich vztah ani pro to, aby se žena cítila žádaná. Žena potřebuje, aby se za ni muž bil, když s ním chce zůstat a současně potřebuje, aby jí dal svobodu, když chce odejít.
       Když jsem ale současně pak jako lektor pomáhal danému muži „mou“ ženu sbalit, výsledkem bylo těžko pojmenovatelné cosi od dané ženy. Na nějaké úrovni žena chce, aby za ni její muž bojoval dokonce, i když už chce odejít. Může se stát, že najednou pak nebude chtít odejít. A současně žena chce, aby jí muž dal svobodu, když se skutečně rozhodla odejít.
       Trvalo mi dlouho, než jsem pochopil, jak to udělat, abych mohl tyto tři protichůdné úkoly splnit současně.

Zeptal jsem se

       “Své“ ženě jsem řekl zhruba toto: Jsem tady ve dvou rolích současně. Jako lektor držím palce tomuto muži, aby si Tě získal. Jako muž chci, abys zůstala se mnou. Chci Ti dát na výběr – chceš, abych tě před tímhle druhým mužem chránil nebo chceš, abych Ti dal svobodu a pustil ho k Tobě?
       “Moje“ žena řekla, že ji nikdy nikdo nechránil, že měla úplně husí kůži po těle, když jsem to slovo ochrana vyslovil. A že mě moc prosí, abych ji ochránil.
       Avšak proti mně stál muž víc, než o hlavu větší. Když bude chtít, popadne mě a přenese si mě, kam bude chtít. Nicméně, jak už jsem napsal dříve, muže dělá to, že se postaví svému strachu a postaví se třeba i protivníkovi o dvě hlavy většímu. Na kurzu je to poměrně snadné, protože proti mně stál muž, kterého už chvíli znám. Takže jsem věděl, že mi asi pravděpodobně neublíží.
       Postavil jsem se proti němu a řekl jsem: „My oba víme, že jsi silnější. Přesto tě prosím, abys odešel.“ Možná si říkáte, proč jsem to řekl takto. Ale já znám svou fyzickou sílu a v takové situaci vím, že samotná fyzická síla nestačí. A abyste mohli „do svých služeb“ zapojit Vesmír, k tomu musíte být zejména pravdiví.
       Muž odpověděl: „Právě proto, že oba víme, že jsem silnější, tak ustup Ty.“ Právě tento muž si nyní prochází příjetím agrese. V jeho očích bylo zřetelně vidět, že agrese ho ovládá. Nicméně já byl „v proudu“ (Flow) a i když jsem toto vše věděl, bát jsem se nezačal. Věděl jsem, že „moje“ žena by mu pak byla vydána na milost a nemilost a to jsem nemohl připustit. (Samozřejmě stačilo kdykoliv říct kouzelné slovíčko a daný muž by byl zase sám sebou a svou agresi by v pohodě zkorigoval. Ale to jsem právě nechtěl – chtěl jsem mu dát možnost ji projevit a doufal jsem, že mi neublíží).
       Začal mě odstrkovat a já se nechtěl dát. Odolával jsem déle, než bych věřil, ale nicméně velmi záhy jsem byl na zádech a on na mě. Byl jsem sice poražený, ale za ruce jsem ho držel já. Nechtěl jsem ho pustit, aby nemohl jít za „mou“ ženou. Dřív než jsme se mohli začít přetahovat o jeho ruce, on to najednou vzdal – vztekle mě pustil a bouchl do země a vykřikl u toho: Stejně jsi silnější. Pravděpodobně proto, že cítil, že ho k ní nepustím. I když mě dostane na kolena, stejně ho k ní nepustím.
       Všichni víme, že David může porazit Goliáše, ale jen tehdy, když je David „v právu“. Pak mu celý Vesmír pomůže. Prosím nikdy na to nespoléhejte, i proto na mých kurzech vždy velmi silně hlídám bezpečí, aby vše, co děláme, bylo co nejvíc skutečné a přitom bezpečné. Nicméně když se dostanete do situace, že nebude kam ustoupit a nejdřív jste jednali z pozice mocné slabosti, je velká šance (nikdy ne jistota!), že Vám Vesmír pomůže.

Najednou jsem dospěla

       Vrátil jsem se ke své ženě a ona mi řekla: Najednou jsem dospěla. Moc děkuju, že jsi tohle pro mě udělal. Poprvé v životě se cítím jako dospělá žena. (je jí přes 30 let).
       Tato žena mohla podstoupit stovky hodin terapií, tisíce hodin psychoanalýzy, mohla si postavit desítky konstelací na tátu. A možná by nedostala nic srovnatelného. Tenhle zážitek, že pro ni muž riskoval krk proti nesrovnatelně silnějšímu soupeři. A že uspěl.

Další důsledky

       Tato žena zjemnila. Pochopila svého bratra, který trpí nezvladatelnou agresí.
       Ale změnilo se ještě něco dalšího: V souladu s principem nerovnoprávnosti učím muže, aby si svou ženu posadili ke svým nohám. Před tímto soubojem se v této pozici tato žena cítila jako dítě. Aby se mohla cítit jako žena, musela sedět vedle mě.
       Když souboj skončil, najednou zjistila, že mi může sedět u nohou a přitom je dospělá žena. Konečně mohla najít své místo, které jí náleží. Mohla být jako dospělá žena vedle mě a mohla se jako dospělá žena v ženské energii o mě opřít a sedět mi u nohou a nebrat si na svá bedra příliš mnoho zodpovědnosti. Do této doby nikdy nepoznala muže, který by se v jejích očích nakonec neukázal jako tajtrdlík. Teď najednou začala vidět muže jinak.

Potřeba hrdinství

       Milý muži: Pokud chceš, aby Tě Tvoje žena z hloubi duše i pudově chtěla, dej jí pocítit, že je u Tebe v bezpečí. Před ostatními muži, sama před sebou i před Tebou. Nemusíš být hromotluk. Já jsem obvykle vzrůstem nejmenší nebo skoro nejmenší muž z celého kurzu. A přesto mě respektují muži o dvě hlavy větší. Protože hrdinství není o tom, že všechny přepereš, ale o tom, že nikomu nedovolíš, aby Ti vzal to, co je Ti nejdražší. Jaký způsob k tomu použiješ, není důležité. Vždy alespoň jeden existuje. Jen musíš přerůst svůj strach. Je v pořádku se bát, ale není v pořádku mu ustupovat.
       Milá ženo: Tvoje potřeba, aby ses mohla o svého muže opřít, je v pořádku. Už nemusíš věřit tomu, že takoví muži neexistují. I Tvůj muž takový může být. Ale ty se musíš stát takovou ŽENOU, aby kvůli Tobě hrdinou chtěl být. Žádný muž nebude riskovat vše, co má, kvůli ženě, která si ho neváží.
       V obou případech je to dlouhá cesta. Neslíbuju Ti zázraky na počkání. Ale na konci každého kurzu Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU se ptám: Je tady muž, který necítí, že je víc v mužské energii? Je tady žena, která není víc v ženské energii?
       Když někdo takový je, udělám pro ně něco navíc, aby i on nebo ona to procítili. A tak mohu říct, že aspoň malou změnu pocítí každý. Jestli se chceš stát MUŽEM nebo ŽENOU, připrav se na dlouhou cestu. Mě trvala víc, než 6 let a nejsem na konci. Ale zažívám běžně to, co jsem si předtím neuměl ani představit, že by mi bylo dovoleno zažít aspoň na vteřinku. A jdu ještě dál.
       Jestli chceš jen o kousek povyrůst, bude stačit jediný kurz. A pak se rozhodneš, jestli chceš víc nebo ne. Ta žena z dnešního článku ani nevěděla, že není dospělá. Zjistila to až po té, co dospěla. Stejně tak já netušil, že nejsem dost muž, když mi to jeden muž říkal. Až nyní, když jím jsem víc, vidím, jak moc měl pravdu.
       Dokud se muži nestanou MUŽI, bude celý svět v nebezpečí. Když se Ty staneš MUŽEM, budeš v bezpečí Ty i Tvoje rodina.

Tady najdete termíny kurzů a přednášek.

 

Zde se můžete přihlásit k odběru mých článků

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz