Pozitivní myšlení – kdy používat.

Pozitivní myšlení

znamenalo velký posun v našem poznání.

Ale když pozitivní myšlení není pravdivé:

  • nefunguje nebo
  • funguje na úkor někoho jiného.

Proto doporučuji,
abyste používali pozitivní myšlení jen když:

  • to ani jinak nejde (“Já prostě vím, že to dobře dopadne.”) – když pozitivní věty vyvěrají ze srdce, budou fungovat a nebudou mít nežádoucí účinky ani na Vás ani na nikoho jiného.
  • když jste v situaci akutního nebezpečí.

       Ve všech ostatních situacích doporučuji, abyste se nejdříve víc dozvěděli o možnostech realistického a přátelského myšlení (povídání je na dalších stránkách, v praxi se ho učíme na kurzech). Až pak si budete moci vybrat to, co je v dané situaci skutečně nejlepší.
 

Proč nedělám pozitivní myšlení

       Lidé se mě často ptají, zda praktikuji pozitivní myšlení. I když hodně upozorňuji na nevýhody pozitivního myšlení, je stále mnoho lidí, kteří neslyší (protože slyší jen to, co chtějí) a po dvouhodinové přednášce odchází s pocitem, že slyšeli další přednášku o pozitivním myšlení. A to i přesto, že prakticky na každé přednášce upozorňuji na nebezpečí, která agresivně-pozitivní myšlení přináší.
 

Pozitivní myšlení si zaslouží velikou úctu.

       S pozitivním myšlením nesouhlasím a často učím pravý opak. I přesto má moji velikou úctu, protože přineslo lidstvu úplně nové poznání. Až průkopníci pozitivního myšlení lidstvu ukázali, jak moc můžeme ovlivňovat svůj život, přinesli do obecného povědomí Zákon přitažlivosti. Celá ezoterika je s pozitivním myšlením propojena tak moc, že kdybychom měli zrušit vše, co nějak souvisí s pozitivním myšlením, nezůstalo by skoro nic.
       Navíc lidé jako Louis Hay dokázali do té doby „nemožné“ a dali lidstvu novou naději. Přesto je čas postoupit ve vývoji poznání dál. Více se dozvíte v pokračování Falešné a pravdivé pozitivní myšlení
 
Tady najdete termíny kurzů a přednášek.
 

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz