Mužský boj

Mužský boj

       Když jsem poprvé dovolil na kurzu, aby 2 muži mezi sebou bojovali, nebyl jsem si jistý, zda je to dobrý nápad. Ale už dříve jsem se naučil, že je třeba udělat to, co je správné TADY A TEĎ, i když obecně se to považuje za nesprávné. Velmi jsem hlídal bezpečí a byl připraven vše okamžitě zastavit. Navíc jsem dal souhlas k boji až poté, co několik příznaků ukázalo, že to tak má být.
       Boj tehdy nebyl příliš dlouhý, ale přinesl obrovskou úlevu. Nejen dvěma bojujícím, ale všem. Celá skupina se rozzářila.
       Stejný efekt pozoruji od té doby opakovaně. Kdykoliv se na kurzu uděje fyzický boj (a povoluji ho jen tehdy, když vidím, že jiné řešení není), dojde k obrovské úlevě.
       Někdy se na začátku některé ženy bojí. Ale když kolem nich udělám s ostatními muži ochranný val, uklidní se. A i tyto zpočátku ustrašené ženy začnou po nějaké době mít z tohoto boje užitek.
       Není náhoda, že je v televizi tolik násilí. Když ho nesmíme projevovat zdravým způsobem, začne dělat neplechu v realitě a začne se objevovat v nadměrné míře v kvazirealitě. Problém není v boji, ale v patologickém boji.
       V tomto článku nepodám dokonalé vysvětlení rozdílu mezi zdravým a patologickým bojem či násilím. Obecně zdravý boj uklidňuje, patologický boj zesiluje napětí. Zdravý boj je limitovaný a nevede ke smrti ani trvalým následkům. Ale hlavně zdravý boj je možný jen tam, kde není nahromaděno příliš mnoho potlačené agrese. Tedy je nutno uvolňovat příčiny boje po malých kouskách. Pokud naopak boj a agresi trvale potlačujeme, nakonec dostaneme patologickou agresi.
       Bohužel jsme v situaci, kdy je potlačeného vzteku, nenávisti, boje a agrese příliš mnoho. Takže řešením není začít bojovat na ulicích. Ale možná je důležité se začít připravovat na to, že když nic neuděláme, patologická agrese si může najít cestu k nám. A o to důležitější je být v té situaci připraven.

Jak se připravit?

       Nejlepším způsobem (pro ženy) je naučit se být v nezranitelné ženské energii. To ale není vůbec tak snadné. Je to o to horší, že tuto kvalitu jako společnost vpodstatě vůbec neznáme.
       Druhým stejně dobrým způsobem způsobem (spíše vhodný pro muže) je uzdravit si svou agresi a najít zdravou mužskou energii. Když jsem v nezranitelné ženské nebo vítězné mužské energii, patologická agrese si najde jiný cíl, než mě, a to dokonce i když budu první na ráně.
       Samozřejmě stojí za to se i něco naučit o bojových uměních, a to nejlépe těch, které neprovokují k boji, ale pouze se účinně brání.

Tady najdete termíny kurzů a přednášek.

 

Proč je zdravý boj tak léčivý

       Když muž férově bojuje za to,co je pro něj důležité, roste. Nemusí vyhrát za každou cenu, ale neutíká zbaběle jen proto, že se bojí. Naučí se sebejistotě, kterou nikdo, kdo se za sebe nikdy nepostavil, nemá.
       Navíc v životě muže jsou důležité dva body. Nejdřív musí být poražen od svého táty a co je nejdůležitější- musí tuto porážku uznat. Když muž neuzná nebo dokonce ani nepozná porážku od táty, bude se cítit neporazitelný a bude si myslet, že si může dovolit dělat cokoliv. Proto máme jako společnost tolik problémů. Dříve byly děti bity, což nebylo dobře, ale díky tomu znali pak dospělí hranice (někdy až moc, třeba v tom, že se neuměli postavit totalitním režimům). Dnes jsou děti bez hranic a takový dospělý klidně zruinuje banku hrátkami s deriváty, zničí deštný prales, předraží stavbu nemocnice (a ulije si sedmičku) nebo udělá cokoliv jiného, při čem poškodí celek a myslí si, že se ho to nedotkne.
       Nikdo nechce být poražen. Ale pokud má společnost přežít, musí každý dojít ke své porážce a uznat ji. V ideálním případě tak, aby nebyl poškozen, ale aby se poučil.
       Druhou výzvou v životě muže je přerůst svého tátu a i fyzicky ho porazit. Jak porážka od táty, tak vítězství nad tátou, je pak léčivé a pomáhá muži dojít dál. V prvním případě na cestu k dospělosti, ve druhém jako takové završení cesty do dospělosti. To samozřejmě funguje jen tehdy, když je to s úctou poraženému i vítězi.
       Proto běžný boj na ulici tímto způsobem nefunguje. Ten naopak posiluje touhu po odvetě a nikdy nekončící řetěz násilí. Naopak boj s úctou a podle pravidel vede k vyplavení a uzdravení starých křivd a „nedodělků“.

Proč kurz Mužský boj

       V knize Davida Deidy jsou mužská a ženská energie popsány jako loď na vlnách oceánu. Když se nad tím pořádně zamyslíte, uvědomíte si, že vlastně říká, že se mužská energie nikdy nemůže ženské energii rovnat. Ale to je velký omyl. To, co pan Deida popisuje, je nezdravá ženská energie a vykastrovaná mužská energie.
       Vždyť i logicky – přece nemůže jedna z dvojice komplementárních energií mít skoro až božské kvality a druhá kvality lidské. Navíc rozbouřený oceán je skutečně synonymem nezdravé ženské energie. Zdravá ženská energie je spíše klidná konejšivá hladina.
       Bylo jen málo věcí, se kterými jsem v knize pana Deidy nesouhlasil. Ale nedokázal jsem to dát do slov. Naopak u knihy pana Bindulpha jsem od začátku cítil, že on se vlastně skoro stydí za to, že je muž. Je to smutné, když dva vedoucí muži mužského hnutí se v podstatě za skutečnou mužskou energií stydí nebo ji podceňují jako hříčku v rukou ženské energie.
       Ale je to logické. Většina psychologie a ezoteriky je proti-mužská. Pokud nesouhlasíte, přečtěte si můj článek Deklarace práv a svobod muže a uvědomte si, kolik z toho moderní psychologie a ezoterika podporuje. Je to sranda, ale dokonce jeden z představitelů mužského hnutí tady v Čechách napsal článek, kde vidí cestu k mužské rovnoprávnosti v tom, aby muži přijali víc ženských kvalit. To je samozřejmě nakonec také důležité, ale nejdříve se musíme my muži vrátit k mužským kořenům. A to hlavně k těm kořenům, které byly odřezány dokonce i vedoucími mužských kruhů.
       Proto jsem se rozhodl vypsat přímo kurz Mužský boj, kde budeme bojovat a dělat různá cvičení a možná i stavět nějaké konstelace.

V čem je to léčivé pro ženy

       Jakmile se na kurzu rozhoří zdravý boj mezi muži, rozdělí se ženy do tří táborů. První skupina se bojí. Když jim ale ostatní muži zajistí bezpečí, obvykle i tyto ženy se začnou s jistým vzrušením dívat na bojující muže a začnou cítit úlevu, že jejich strach se neuskutečnil, ba právě naopak, že muži jsou ti, co je chrání.
       Druhá skupina je hned od začátku bojem fascinována a tyto ženy se chovají jako kněžny, které sledují férový boj rytířů. Je to neskutečná posila pro ženu, když vidí silné muže, jak mezi sebou bojují a ji chrání.
       Co je důležité – toto nedostanete, když půjdete na box. Na mých kurzech nikdy nejdeme do zranění, do krve, je to vždy jen o boji, nikoliv o ubližování. Tedy se ženy mohou dívat na gladiátorské zápasy, ve kterých čest a sláva poražených i vítězům. Ve kterých jsou oba v bezpečí a současně si mohou naplno procítit svou sílu. A hlavně, kde všichni vyrosteme.
       Třetí skupina žen by šla bojovat také.

Kurz i pro ženy

       Původně jsem chtěl tento kurz udělat jen pro muže. Ale upřímně řečeno nevěřím, že muži potřebují dělat své věci bez žen. Samozřejmě je důležité sdílení jen mezi muži, ale k tomu nejsou potřeba kurzy, k tomu stačí kamarádi.
       Naopak věřím tomu, že skutečná mužská energie se nemusí bát přítomnosti žen. A v boji není obvykle tolik tajemství, abychom se museli před ženami chránit. Věřím, že jsou důležité kurzy jen pro ženy. Ale nevěřím, že jsou nutné kurzy jen pro muže. Spíše je vnímám jako přípravku na skutečně mužské kurzy, kde se učíme být v mužské energii i v přítomnosti žen.
       Samozřejmě něco jiného je mužská iniciace, kde ženy nemají co dělat a bytí v mužském kruhu, kam také mají ženy přístup zakázán. Jinak vše můžeme dělat i s ženami. Jinak se může stát, že bude mužský kruh jen únikem před dominancí žen. Ale skutečný MUŽ umí ženu zkrotit a tudíž může být MUŽEM i v přítomnosti třeba dvaceti žen.
       Hlavně jsem ale nechtěl připravené ženy přpravit o tu možnost být tou královnou nebo kněžnou, která hází květinu rytíři, který si ji svým vítězstvím (tu květinu) vybojoval. Je to neskutečný pocit toto moci zažít a vím, jak vždy celá skupina oživne, když začneme férový bezpečný boj na hranici svých možností.
       A také mi došlo, že jsou ženy, které nechtějí být zkroceny jako ženy, ale které chtějí, aby byl zkrocen jejich vnitřní muž. Vím nejméně o jedné ženě, která to takto chtěla, možná je jediná, možná jich je víc. Tedy mužský boj je otevřen všem mužům, bez ohledu na jejich fyzické pohlaví.
       A kurz Mužský boj je otevřen všem, jak mužům, tak ženám. Někteří muži budou bojovat, jiní se možná budou zatím jen z bezpečí dívat. A ženy si budou užívat být v bezpečí a vidět muže, jak (o ně nebo o jejich přízeň nebo o jejich květinu) bojují a přitom se to stane bezpečně a bez krve. Výsledkem tohoto kurzu bude velké posílení mužské energie v mužích a tudíž i ženy budou pravděpodobně moci daleko intenzivněji vnímat svou ženskost.

Přijďte na tento kurz, pokud

 • nevíte, jak bezpečně procítit a prožít mužskou a fyzickou sílu
 • se bojíte boje
 • chcete zažít posílení fyzické mužské síly (nebo ženské energie u žen)
 • bojíte se, že Vás někdo zmlátí
 • potlačujete vztek
 • máte neúctu k boji, agresi, násilí nebo se jich bojíte a chcete to změnit
 • bojíte se projevit, že byste někomu mohli ublížit
 • nemáte dost energie, mužské energie, síly
 • neumíte si vzít ženu
 • chcete zažít osvobozující pocit z férové prohry či výhry
 • chcete vidět boj, který je bezpečný a vítězí v něm všichni
 • nechcete zůstat ustrašeným chlapečkem
 • jste připraveni se stát MUŽI, kteří umí ublížit, ale nedělají to
 • chcete zažít být v bezpečí, které Vám dají muži a vidět muže, jak bojují mezi sebou a ne s Vámi a díky tomu nechat vykvést svou ženskou energii

Zde se můžete přihlásit k odběru mých článků

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

Zde se můžete na kurz přihlásit.

PS: Muži musí být připraveni mě na slovo poslechnout. Bez souhlasu s touto podmínkou se nehlašte. Je to nutné k zajištění bezpečí pro všechny.

(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat