Jak si udržet muže

Jak si má žena udržet muže?

       Dostal jsem otázku Co má žena dělat, aby si udržela muže?
       Ta otázka je od počátku špatně. Správně ta otázka zní: Co má žena dělat, aby si muž chtěl udržet ji?
       Jakmile se začnete mučit otázkou, co máte dělat, abyste si udržela muže, je to začátek konce. Začnete se svému muži přizpůsobovat víc, než je zdrávo. Začnete se dívat co chce on, místo abyste hledala co chcete Vy. Stanete se rohožkou a tím pádem se vzdáte obou možností, jak muže přitahovat.
       Ta otázka měla ještě druhou část: Předpokládám, že mi řekneš, že mám vařit a starat se o něj.
       Ano, propaguji názor, že úkolem ženy je dělat teplo domova. Ale jakmile je to úkol, už je to špatně. Prostě žena v ženské energii to dělá automaticky a ráda. Když to děláte nerada, vyčerpává vás to, nutíte se k tomu nebo to děláte proto, že BY SE TO MĚLO, je to špatně.
       (Někteří) muži jsou fascinováni ženami, které absolutně postrádají schopnost dělat teplo domova. A mnoho vařících a pečujících žen bylo opuštěno. Protože nezáleží na tom, co děláte, ale s jakou energií, pocitem a vyzařováním.
       A ještě daleko víc záleží na tom, kdo jste. Od bohyně je chleba se šunkou božský pokrm. Od ženy-rohožky je božská krmě prosycena pachutí rohožky.

Co muži chtějí?

       Muž nechce, abyste se pro něj obětovala. Pokud máte pocit, že to tak muž chce, nejspíš je to tak, že jste si prostě neporozuměli. MUŽ chce, abyste se mu dala celá a s radostí.
       Aby to bylo jasnější, dám Vám přirovnání: Žena-rohožka si odřízne kus sama sebe (vzdá se svých potřeb), aby něco muži dala a doufá, že on ocení, jak moc se ona pro něj obětovala. Ale muž nechce, aby ona krvácela a bolelo ji to. Kdyby věděl, že je to pro ni taková oběť, tak by to nikdy nechtěl.
       ŽENA se dá muži celá. A není to pro ni oběť, protože v něm je jí lépe, než samotné. A stane se „jeho novým orgánem“. A každý orgán si umí říct, co potřebuje, protože kdyby to neuměl, bude to znamenat problém pro orgán i pro celého člověka. (Celý člověk zde znamená mužo-ženu, tedy úplné spojení muže a ženy do kompletního člověka).
       Většina mužů chce ženu, která si umí říct, co chce. Která se pro něj nebude obětovat. Která dělá věci s radostí. A když pak taková žena má radost z toho, že může dělat teplo domova, je to vynikající. Ale když na to nemá energii, čas, je vyčerpaná, většina mužů ze svých nároků sleví a sama pošle ženu si odpočinout.
       Bohužel ženy často neumí slevit z nároků na sebe kladených a nutí se i do činností, o které jejich muž nemá zájem. Žena pak pro muže vaří každý den jiné jídlo a on by si klidně ohřál druhý den stejné jídlo a byl víc s ní nebo jí umožnil, aby si odpočinula. Nebo žena úzkostlivě uklízí a muže tím sere. A když pak přijde čas zúčtování, místo aby se mu omluvila, že ho buzerovala nadměrným úklidem, sečte mu i s úroky, že PRO NĚJ uklízela. Ve skutečnosti uklízela pro svůj pocit, že musí být dokonale uklizeno.

Které ženy nejsou opouštěny

       Pro muže jsou fascinující tři druhy žen. Mrchy, sebevědomé ženy a radostné oddanky (ženy, které mají radost z toho, že se směly svému muži oddat). Mrchy vypadají, že se mají rády, sebevědomé a oddané ženy se mají rády doopravdy. Není nic přitažlivějšího, než vaše sebevědomí. Čím je muž nedospělejší, tím snadněji nalítne na sebevědomí jen předstírané.
       Všimněte si, že mrchy muže přitahují. Je to jednak proto, že určitý druh mužů je vyhledává. Hlavně ale mrchy nejsou nikdy rohožky. Když se budete rozhodovat, zda být rohožkou, vzpomeňte si na to, že rohožka je nejméně přitažlivá žena. A rohožkou se stáváte v každém okamžiku, kdy se obětujete pro muže ze strachu, že Vás opustí.
       Rohožkou se nestáváte, když chápete, že někdy bude po Vašem, někdy po jeho. Rohožkou se nestáváte, když dáte přednost tomu, co chce on z lásky a berete si za to plně zodpovědnost. To se pozná podle toho, že Vás ani nenapadne, že byste mu to měla v budoucnu vyčítat.
       Pro muže je lepší, když si žena prosadí svou a nic mu pak v budoucnu nevyčítá, než když si žena ani nepřizná, co chce a po letech mu to vyčte.
       Muž zejména nechápe, jak je možné, že někdo neví, co chce nebo neřekne přímo, co chce. Takové jednání mu přijde nedospělé až podlé. Muž upřednostňuje jasnou řeč a jasnou domluvu. Takže když si neřeknete, co chcete, je pak podlé za to vinit muže, když jste mu vlastně nedala možnost Vám to dát.

Muže přitahuje žena se zdravým sebevědomím

       Málokterý muž chce puťku, která muži odsouhlasí vše, co řekne a nemá svůj názor. Podstatně víc mužů chce ženu generálku, protože na to jsou zvyklí od dětství.
       Pokud ale chcete zdravého muže, ten bude chtít ženu se zdravým sebevědomím. Ženu, která ví, že ona je důležitá. Ženu, která nedává muže na první místo ze strachu, že on ji opustí. Ženu, která je sama pro sebe důležitá. Ženu, která se má ráda. A má se natolik ráda, že pak na nejvyšším stupni evoluce dá muže na první místo, protože ona to tak chce a protože pochopila, že to není na její úkor, ale pro její dobro. A protože má sebevědomí, může to kdykoliv změnit, kdyby to znamenalo, že ona je na posledním místě.

Koho máte ráda?

       Mrchy mají rády jen sebe. Ve skutečnosti to znamená, že nemají rády nikoho. Ale zvenku to tak nevypadá. Mrchy nejsou opouštěny, protože si najdou muže, který mrchu chce a tudíž obvykle mrcha opouští muže, když on přestane vyhovovat jejím plánům. Je mi jasné, že tazatelka se nemůže stát mrchou. A vůbec jí to nepřeju, protože oproti mrše má sice horší vyhlídky s muži, ale má mnoho věcí, které mrchy nikdy mít nebudou. Prosím važte si toho, že nejste mrcha a děkujte za to každý den.
       Ženy-rohožky se nemají rády a o to víc se upínají k někomu jinému. Ale své štěstí nenajdete v druhém. Nikdy. Kromě situace, kdy jste ho našla v sobě a pak ještě v druhém.
       Zdravá žena má ráda samu sebe a je pro sebe na prvním místě. A protože nejdůležitější potřebou ženy je potřeba oddat se úžasnému muži, aby naplnila tuto SVOU touhu, odevzdá se mu a dá sebe na druhé místo kvůli sobě.
       Rohožka to udělá kvůli němu. ŽENA to udělá kvůli sobě. Rohožka se vzdá všeho a doufá, že on se o vše postará. ŽENA se MUŽI odevzdá, ale dívá se. A kdyby zjistila, že on toho zneužívá, vrátí se zpět a na prvním místě bude opět ona. Rohožka to neumí a pak mu to vyčítá. ŽENA to umí a proč by si měla nechat ublížit? Rohožka to dovolí a pak mu to vyčítá. ŽENA nechápe, jakou má výhodu později vyčítat něco, co teď vůbec nemusí připustit?

Řešení

       Nejdřív se naučte mít ráda samu sebe. Staňte se ženou, která má samu sebe na prvním místě. Naučte se vědět, co chcete a naplnit to.
       Až se tohle naučíte, můžete jít dál: jako žena, která ví, kdo je, zná svou cenu a umí být sama sebou zjistíte, že Vám cosi ještě chybí. Že sice máte vše, že sice jste žena bohyně, ale cosi chybí. A to cosi je schopnost odevzdat se svému muži.
       Ale když se odevzdává rohožka, je to ze strachu. A tudíž to není odevzdání, ale strach nebýt sama.
       Když se odevzdává ŽENA, není to ze strachu, ale z touhy. Taková žena ví, že dokáže být sama. Ale chce víc.
       Rohožka nedokáže být sama. Proto se odevzdává, ale ve skutečnosti se nejde zdravě odevzdat, když je to ze strachu.
       ŽENA umí být sama. Ale vybrala si být ženskou půlkou dvojice a bere si zodpovědnost za naplnění ženskosti.

Příklad

       Znám dvojici, kde muž byl zřetelně slabší. Nicméně žena nikdy nebyla mrcha. Prostě byla jen silnější. Ale v jistém okamžiku života zjistila, že ji to nenaplňuje. Přišli na kurz, aby se on naučil být MUŽEM a ona se naučila být ŽENOU. Jak se to učili, začala předávat velení svému muži. Učili se to oba souběžně a postupně se jim to daří . Tahle žena byla silná, ale už nechtěla být silná. Už chtěla být ŽENOU. Na počátku byla pro svého muže přitažlivá, protože byla silná a on se o ni mohl opřít. Ale kdyby se ona nezměnila, jakmile by se on začal stávat MUŽEM, přestala by ho taková žena zajímat.
       Vždy pro něj zůstane přitažlivá, protože ví, že ona dokáže být silná. Protože ví, že ona nikdy nebude rohožka.
       Ale čím víc se ona jemu odevzdává, tím víc ho paradoxně má ve své moci. Ne že by o to stála. Ale takový je zákon MUŽŮ. Čím víc se Vám žena odevzda, tím víc pro ni chcete udělat a tím je pro Vás přitažlivější.
       A čím víc je žena rohožka a dělá úplně stejné věci (kromě toho uvnitř), ale ze strachu, tím ho víc odpuzuje. Proto ženy rohožky končí samy. Proto tolik žen obětuje svůj život rodině a pak končí samy. Už se nikdy neptejte: Jak je možné, že ona se pro něj obětovala a on ji opustil. Spíš si říkejte: On je obdivuhodný, že ji opustil až po tak dlouhé době, když ona se pro něj obětovala místo, aby se mu stala ŽENOU.
       MUŽ nikdy nechce, aby se mu žena obětovala. Pro nedospělé muže jsou přitažlivé mrchy, protože mu dávají možnost, aby je dobýval. Ze stejného důvodu jsou pro nedospělé muže přitažlivé nedostupné ženy. Jiný typ nedospělých mužů dává přednost generálkám, protože taková žena se o vše postará a muž nemusí nic. Sice mu to pak vyčte, ale to tak mámy (nedospělé) dělají.
       Pro dospělejší muže jsou přitažlivé ženy-bohyně. Ženy, které vědí, co chtějí, váží si samy sebe a umí se za sebe postavit.
       Pro MUŽE jsou nejpřitažlivější ženy, které jsou v evolučním vývoji ještě o krok dál a naučily se muži plně odevzdat. Zvenku vypadají podobně jako ženy-rohožky. Starají se o muže, vaří mu, dělají teplo domova. Ale zatímco rohožky to dělají na svůj úkor, oddaná žena to dělá s radostí. Zatímco rohožku to vysiluje, oddance to dává sílu.
       Rohožka mu po letech vyčte něco, co ani netušil, že ona dělá se sebezapřením. Oddanka mu bude vděčná, že to pro něj smí dělat.
       Oddanku muž nikdy neopustí. Rohožku kdykoliv, jakmile jen trochu povyroste směrem k mužství nebo když mu dojde, že může mít víc.
       Ať jste na tom jakkoliv, lépe na tom budete, když budete mít víc ráda samu sebe. To se můžete učit skoro na všech mých kurzech, ale nejvíc na kurzu Mít se rád.

Muži

       Pokud jste muž a jste rohožka, činí Vás to totálně nepřitažlivým jako muže. Jste sice dobrý blbeček na všechno, ale jako muž-rohožka jste na tom ještě hůř než žena-rohožka. Je na čase se osvobodit a začít to měnit. A možná že i Vaše žena po tom touží, i když jí současný stav na jiné úrovni vyhovuje. Pro muže rohožky je také důležitý kurz Mít se rád, ale ještě důležitější je kurz Stát se MUŽEM.

Tento článek vyvolal dotazy, odpovědi na ně najdete tady.

Tady najdete termíny kurzů a přednášek.

 

Zde se můžete přihlásit k odběru mých článků

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

Komentáře

Dobré ráno, ahoj,

Přečetl jsem si tento martinův článek a děkuju za něj, protože Martin uhodil na hlavičku hřebíku. Včera jsem si vlastně naplno uvědomil, že už moc netoužím po té své královně, přitom jsem tak pro ní zahořel, a přitom mozkem vím, že bych i rád po ní stále více toužil. Docela jsem se tím včera zabýval, proto tyhle podobné otázky:

1) Mám vůbec jako muž nějaké "páky", abych naší blízkosti, mé touze po ní, napomohl, oživil jí?

2) Co mohu jako muž ( který se touží více zacelit a poznat plnější svobodu ), udělat, abych napomohl - vytvořil podmínky té své královně, která doposud šla spíše konvečnější cestou ( tou, na kterou slyší tato společnost a mnozí z nás, ale Vesmír moc ne, zvláště když se láme „chléb“ ) k tomu, aby vyzařovala více ty barvy energií, které my, muži, vnímáme, které nám tak voní - lahodí oku, že mají schopnost nás přivést k neuvěřitelným až nepředstavitelným výkonům, co se týče tvoření vztahu s ní ?

Napadá mě jistá zdrženlivost, tzn. žít prozatím bez jakéhokoliv fyzického vztahu a dát nám oběma - nebo i jiným ženám, šanci, čas, na „zahojení ran a dovršení určitého zacelení“. Jsou věci, kdy my muži nemůžeme - ba ani nechceme, na cestě uhnout, slevit, ale můžeme třeba zpomalit a „více se dívat kolem dokola, až tu dotyčnou stopařku do vozu = fyzického vztahu, nabereme“, mi tak připadá. Já třeba více miluji mít ozubená kola neustále v záběru. Jakmile cítím, že „dost nedoluju“, tak se mi pak buď přehřívá motor „zvýšenými otáčkami a nad výkonem, který je nevyužitý“ a nebo mi to někdo ulehčuje - ale o to vůbec nestojím, zvláště, když je to tvořené pa-energiemi, např. pozitivismem. Ba naopak strašně toužím po tom, když mě ta dotyčná žena jakoby s citem, rozumně naloží - nebo dá úkol, a o to více ona žije, rozkvete, voní, a já jí to „zaplatím“. Nepoznal jsem zatím nic smysluplnějšího a láskyplnějšího. A přitom oba, já a ona, víme, že jsme de facto na jedné bárce a každý přitom můžeme po loďce chodit jak individuálně chceme, a dívat na i na jinou stranu moře, tedy společně - a přitom svobodněji proplouvaného života.

Děkuju za (nejen) Tvou odpověď či připomínky. Pepa

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.
(c) MUDr. Martin Daniel, 608038825, danielma@seznam.cz